Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Завдання 1. Ознайомитися з будовою світлового мікроскопаТЕМА № 1

Мікроскопічна будова рослинної клітини

І. Актуальність теми.Вивчення рослинної клітини на анатомічному рівні вимагає знань про оптичну, механічну та освітлювальну системи мікроскопа, правил роботи з ним, техніки виготовлення тимчасових мікропрепаратів. Набуті навики роботи з мікроскопом можуть бути використані при вивченні мікробіології, гістології, фізіології, фармакогнозії.

ІІ. Мета. Засвоїти техніку роботи з мікроскопом, методику виготовлення тимчасових препаратів рослинної клітини. Визначити структурні елементи клітини та засвоїти правила анатомічного малюнку.

ІІІ. Забезпечення вхідного рівня знань – умінь

А. Література.

Основна:

1.Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка. Підручник / Під редакцією Л.М. Сірої. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. С. 16-20.

2.Атлас з анатомії рослин (рослинна клітина, тканини, органи) / А.Г. Сербін, Л.С. Картмазова, В.П. Руденко, Т.Н. Гонтова: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Колорит, 2006. С. 3-9, 15.

Додаткова:

1. Конспекти лекції.

2.Ткаченко Н.М., Прокопенко Т.С., Ткаченко М.Ф. Ботаніка: Підруч. для студ. фарм. навч. закладів І-ІІ рівнів акред. – Х.: Вид-во НФаУ: МТК-Книга, 2004. – 280 с.

3.Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: Фітосоціоцентр. – 2001. – 432 с.

В. Тести для перевірки вхідного рівня знань:

1. У клітинах під біологічним мікроскопом добре помітна велика органела з двомембранною пористою оболонкою і ядерцем. Це ...

A. рибосома

B. ядро

C. мітохондрія

D. хлоропласт

 

2. Дрібні гранулярні безмембранні органели, що складаються з великої і малої субчастин та містять приблизно однакові частки білка та РНК – це…

A. пластиди

B. тонопласт

C. рибосоми

D. вакуолі

 

3. Які органоїди рослинної клітини належать до напівавтономних?

A. мітохондрії, хлоропласти, ядро

B. ядро, рибосоми, апарат Гольджі

C. ЕР, мікротрубочки, мітохондрії

D. Хлоропласти, плазмалема

 

4. У клітинах зі слизом, що складають кореневий чохлик, під електронним мікроскопом виявлена значна кількість органоїдів у вигляді купки сплощених мембранних мішечків, цистерн та окремих пухирців, які складають...

A. комплекс Гольджі

B. ендоплазматичний ретикулум

C. ядро

D. полірибосоми

 

5. Тонкі цитоплазматичні нитки, що проходять крізь вузьку пору в клітинній стінці, вислану плазматичною мембраною, що об’єднують протопласти сусідніх клітин у симпласт носять назву:

A. тонопласт

B. плазмодесми

C. мікротрубочки

D. продихи

ІV. Зміст навчання

Контрольні запитання

1. Сучасне визначення поняття “клітина”.

2. Особливості будови рослинної клітини, поняття про протопласт та продукти його життєдіяльності.

3. Фізичний стан та біологічні властивості цитоплазми.

4. Відмінності рослинних клітини від тваринних, бактеріальних та клітин грибів.

5. Методи дослідження клітини: світлова та електронна мікроскопія.

6. Будова світлового мікроскопа та техніка мікроскопування.

7. Особливості вивчення препаратів, правила анатомічного малюнку та ведення протоколів занять.

 

Практична робота студентів

 

Завдання 1. Ознайомитися з будовою світлового мікроскопа.

У лабораторному мікроскопітипів МБІ або МБР визначити складові механічної, оптичної і освітлювальної систем та заповнити таблицю 1.

 

Таблиця 1

Будова світлового мікроскопа

 

Системи мікроскопа Складові, що входять до системи Призначення складових
Механічна система        
Освітлювальна система      
Оптична система        

 

 

Мал. 1. Будова світлового мікроскопа: 1 – окуляр, 2 – тубус, 3 – головка тубусотримача, 4 – тубусотримач (колонка штатива), 5 – револьвер з гніздами для об’єктивів, 6 – макрометричний гвинт грубої наводки, 7 – мікрометричний гвинт тонкої наводки, 8 – підставка, 9 – об’єктив малого збільшення, 10 – об’єктиви великого збільшення, 11 – предметний столик, 12 – конденсор, 13 – діафрагма, 14 – гвинт для регулювання конденсора, 15 – дзеркало, 16 – ручка для регулювання чіткості і яскравості зображення.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.