Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Конституційні та запасні речовини рослинної клітини,Їх визначення

І. Актуальність теми.Знання про конституційні речовини цитоплазми дають уявлення про структуру органічних речовин, з яких побудована рослинна клітина. Дослідження запасних речовин протопласта дає можливість виявити та ідентифікувати рослини згідно господарської та медичної цінності.

ІІ. Мета.Оволодіти технікою мікроскопічного визначення крохмальних зерен, кристалічних включень, що мають діагностичне значення у рослинній клітині.

 

ІІІ. Забезпечення вхідного рівня знань – умінь

А. Література.

Основна:

1.Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка. Підручник / Під редакцією Л.М. Сірої. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. С. 24-26.

2.Атлас з анатомії рослин (рослинна клітина, тканини, органи) / А.Г. Сербін, Л.С. Картмазова, В.П. Руденко, Т.Н. Гонтова: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Колорит, 2006. С. 23-26.

Додаткова:

1.Конспекти лекції.

2.Ткаченко Н.М., Прокопенко Т.С., Ткаченко М.Ф. Ботаніка: Підруч. для студ. фарм. навч. закладів І-ІІ рівнів акред. – Х.: Вид-во НФаУ: МТК-Книга, 2004. – 280 с.

3.Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: Фітосоціоцентр. – 2001. – 432 с.

В. Тести для перевірки вхідного рівня знань

1. Мікроскопічний аналіз ЛРС підтвердив наявність у ній запасних речовин. Які з перелічених сполук не відносяться до поживних речовин:

A. білкові зерна

B. краплі жирної олії

C. крохмальні зерна

D. кутин

 

2. З метою гістохімічного визначення в препараті крохмалю було використано реакцію забарвлення крохмальних зерен реактивом Люголя у ...

A. темно-жовтий

B. блідо-блакитний

C. темно-рожевий

D. темно-фіолетовий

 

3. При дії на зріз насінини соняшника розчином Судан III з'явилось рожево-оранжеве забарвлення, що свідчить про наявність в насінні ...

A. білку

B. крохмалю

C. інуліну

D. жирної олії

 

4. Досліджені крохмальні зерна мали 3-4 центри крохмалеутворення, навколо них індивідуальні шари крохмалю, а також спільні нашарування. Отже, досліджені зерна...

A. складні

B. напівскладні

C. складно-напівскладні

D. прості

 

5. Гістохімічними реакціями в асимілюючих клітинах визначається первинний крохмаль у вигляді дрібних крохмальних зерен, що утворюються в ...

A. хлоропластах

B. лейкопластах

C. хромопластах

D. амілопластах

ІV. Зміст навчання

Контрольні запитання

1. Конституційні речовини цитоплазми – вуглеводи, білки, ліпіди, амінокислоти, ферменти, вітаміни тощо, їх значення для клітини зокрема і рослини в цілому.

2. Запасні речовини: місця утворення і накопичення в клітині, форма запасання та значення.

3. Рідкі вуглеводи: моно- ди- та полісахариди: утворення та локалізація в клітині.

4. Тверді полісахариди: молекулярна структура та хімічний склад крохмалю, властивості, утворення первинного і вторинного крохмалю.

5. Крохмальні зерна: утворення, структура, типи зерен та їх діагностичне значення, якісна реакція на крохмаль.

6. Запасні білки: види білкових включень. Алейронові зерна: утворення, будова та хімічний склад, якісні реакції.

7. Жирні олії: синтез та накопичення в клітинах, хімічна природа, властивості, енергетична цінність, якісні реакції.

Практична робота студентів

Робота 1. Приготувати тимчасовий мікропрепарат запасаючих тканин бульби картоплі. Визначити в паренхімних клітинах форму, будову крохмальних зерен. Провести якісну реакцію на крохмаль, згідно методики (додаток 2).

Методика виконання роботи.

З поверхні розрізаної бульби картоплі за допомогою голки відокремити трохи м’якоті, перенести її на предметне скло у краплину води і накрити покривним скельцем. При малому збільшенні мікроскопа знайти паренхімні клітини, а при великому розглянути крохмальні зерна.

Замалювати прості, складні та напівскладні крохмальні зерна. Позначити центр нашарування, темні і світлі шари. Провести якісну реакцію на крохмаль розчином Люголя і записати результати спостереження.

 

Аналогічні спостереження можна провести з зернами пшениці, гороху, вівса, кукурудзи, тощо.

 

Робота 2. Приготувати тимчасовий мікропрепарат з запасаючої тканини сім’ядолі квасолі. Визначити запасні речовини, провести відповідні якісні реакції.

Методика виконання роботи.

За допомогою леза виготовити тонкий поперечний зріз сім’ядолі квасолі, покласти його у краплину розчину Люголя, нанесену на предметне скло, накрити покривним скельцем і розглянути при великому збільшенні мікроскопа. Звернути увагу на великі крохмальні зерна, які під дією розчину Люголя забарвились у темно-синій колір та менші за розміром алейронові зерна, які забарвились в золотисто-жовтий колір.

Замалювати декілька клітин квасолі з жовтими алейроновими зернами на фоні яких розміщені великі овальні сині крохмальні зерна.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.