Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РОЗДІЛ 2. Лінгвістичний аналіз тексту

Загальна характеристика тексту

Текст „Економічні теорії про міжнародну торгівлю, розвиток та інвестиції” відноситься до наукового стилю. Призначенням цього стилю є повідомлення про результати дослідження, доведення теорій, обґрунтування гіпотез. Для наукового стилю характерними є об’єктивність, логічна послідовність, лаконічність, аргументація та висновки. Він вимагає чіткої структуризації тексту (розподіл на розділи та частини), безособовості, зосередженості на одній темі, використання загальної та спеціальної термінології.

Основне інформаційне навантаження несе перше речення підзаголовку. В даній статті не наявні малюнки. Композиційна структура тексту „Економічні теорії про міжнародну торгівлю, розвиток та інвестиції” чітко визначена. Текст поділяється на такі основні частини:

1. Міжнародна торгівельна теорія;

2. Торгівельні обмеження;

3. Розвиток економіки;

4. Міжнародні теорії інвестицій.

Кожна частина є самостійним елементом тексту. Загальна тема тексту ділиться на кілька підтем:

1) опис і аналіз (описуються і аналізуються теорії економічного розвитку, торгівлі та інвестицій);

2) аналіз проблеми, що виникла (труднощі, які виникли у зв’язку з експортом та імпортом товарів і послуг у різні країни);

3) загальна оцінка ситуації (на прикладі діяльності американських та європейських фірм);

4) способи практичного розв’язання проблем (утвердження сучасної прогресивної політики в сфері торгівлі, інвестування та розвитку економіки).

.

Лексичний аналіз тексту

Категорії слів

Лексика тексту включає такі категорії слів:

Загальновживані слова -нейтральні слова, що вживаються в різних функціональних стилях мови. E.g.: to make - робити, to produce – виготовляти, to look – дивитися (11), to keep (зберігати) (21), to help (допомагати) (17), publish – публікувати, to end – закінчувати (11), to call – називати(11).

Літературна лексика,до якої входять такі стилістично обмежені і закріплені у своєму вживанні слова, що зустрічаються переважно в писемній мові. До неї входятьзагальнолітературні слова:

E.g.:company (компанія) (22), nation (нація) (23), local (місцевий) (22), world (світ) (13)татерміни - спеціальні слова, що означають конкретні поняття з якоїсь галузі знання, які можна поділити на:

- прості, що складаються із одного слова. E.g.: business (бізнес), capacity (обсяг), dumping (демпінг), good (товар), investment (інвестиція), mercantilism (меркантилізм), oligopoly (олігополія), performance (інтенсивність праці), profit (прибуток), tariff (тариф)();

- cкладені, складаються із декількох компонентів. E.g.: absolute advantage (абсолютна перевага), comparative advantage (відносна перевага), cross investment (перехресні інвестиції), electric theory of international production (електрична теорія міжнародного виробництва), international product life cycle (міжнародний життєвий цикл продукту), monopolistic advantage theory (монополістична теорія переваги), orderly marketing arrangements (упорядкування збуту), voluntary export restraints (добровільні експортні обмеження).

Інтернаціональна лексика, інтернаціоналізми– слова, які виражають поняття міжнародного значення та існують у багатьох мовах світу (споріднених і неспоріднених), зберігаючи близьке або спільне значення й фонетико-морфологічну будову. E.g.: technology (технологія), tariff (тариф), subsidies (субсидії), organization (організація), oligopoly (олігополія), economy (економіка), mercantilism (меркантилізм), firm (фірма), communication(комунікація),business (бізнес), company (компанія)().

У статті зустрічаються конверсивні слова, тобто слова, які здатні переходити з однієї частини мови в іншу: perform (дієслово) – performance (іменник), economic (прикметник) - economy (іменник), national (прикметник) - nation (іменник), development (іменник) – developing (прикметник).

Крім цього, в тексті вживаються вставні словаі вставні фрази, наприклад:

- Although -хоча…

- Then-тоді…

- Thus-у результаті того, що…

- Generally – в загальному…

- As a rule – як правило…

- However – однак

Також в даному тексті використовуються абревіатури: (IPLC) international product life cicle -міжнародний життєвий цикл продукту (13), (NTBs) Nontariff barriers -нетарифні бар’єри (18), (VERs) voluntary export restraints - добровільні експортні обмеження (18),(NICs) Newly industrializing countries -міжнародна купівельна програма (19), (ICP) International Comparison Program -Програма Розвитку ООН (20).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.