Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акта. Зовнішній прояв правових нормДля того щоб діяти та функціонувати, норми права потребують певного документального оформлення, закріплення в офіційних документах, найбільш поширеними серед яких є нормативно-пра­вові акти.

Нормативно-правовий акт є формою взаємозв'язку між абстракт­ними моделями правового регулювання та конкретними виконав­цями правових приписів.

Нормативні акти так само, як і норми права, мають свою струк­туру: статті, пункти, параграфи, глави, розділи. Але головним структурним елементом нормативно-правового акта є стаття. Правильне розуміння правової норми передбачає чітке розуміння співвідношення статті нормативно-правового акта та норми пра­ва. Стаття нормативно-правового акта - зовнішня форма виразу, засіб втілення норми права.

Норма права далеко не завжди збігається із статтею нормативно-правового акта, тому не завжди можна виявити в окремій статті усі три структурні компоненти.Правила правотворчої техніки передбачають такі вимоги до статті нормативно-правового акта, як ясність, компактність викладення матеріалу, тому в деяких випадках ми мо­жемо лише передбачати окремі структурні компоненти норми права або шукати їх в інших статтях нормативно-правових актів.

Теорія права розрізняє три варіанти співвідношення норми права та статті нормативно-правового акта.

1. Норма права та стаття закону або іншого нормативно-право­вого акта збігаються. Тобто у статтю включені всі три елементи норми права. Приклад: норми особливої частини кримінального права, де диспозиція - заборона, гіпотеза - скоєння описаного злочину, санкція - ступінь покарання.

2. Норма права викладається у двох або більше статтях одного або декількох нормативно-правових актів. Як правило, гіпотеза та диспозиція викладаються окремо від санкції. Приклад: умови та правила укладення договорів — одна стаття, наслідки визнання договору недійсними (санкція) - інша стаття. Або умови укладан­ня шлюбу - одна стаття, правила укладання шлюбу - інша стаття, наслідки розірвання шлюбу - третя стаття.

3. В одній статті міститься декілька правових норм.Приклад: статті особливої частини Кримінального кодексу, де в одній статті викладено декілька правових норм - частин.

Існують три способи викладу правових норм.

1) Прямий - структурні елементи норми права викладені в одній статті нормативно-правового акта у повному обсязі.

2) Відсильнийу статті нормативно-правового акта викладена частина норми, яка має пряме посилання на текст, що доповнює зміст норми. Тобто така норма не містить повного описання прави­ла поведінки та, як правило, відсилає для ознайомлення з ним до іншої статті цього ж нормативно-правового акта.

3) Бланкетний - для ознайомлення з правилами поведінки відсилає до інших нормативно-правових актів (інструкцій, пра­вил) тієї або ж іншої галузі. При цьому у статті не міститься інформація про джерело, у якому наведені дані, що доповнюють норму. Передбачається, що правозастосовець має певні знання про ці дані завдяки власній професійній ерудиції.

Крім того, за рівнем узагальнення норм права в статтях нормативно-правового вирізняють два способи викладу правових норм.

Абстрактний спосіб викладу

Норми права по мірі узагальнення конкретних показників можуть бути викладені абстрактним способом, тобто в такий спосіб формулювання, при якому фактичні дані охоплюються родовими ознаками. Абстрактний спосіб викладу відповідає вищому рівню культури і розвитку юридичної техніки. Він дозволяє в коротких формулюваннях охопити всі факти даного роду.

Казуальний спосіб викладу

Казуїстичний або казуальний спосіб - це такий спосіб формулювання норм в статтях нормативно правового акту, коли фактичні дані вказуються за допомогою індивідуальних ознак. Казуальний спосіб ще називають описовим, оскільки за допомогою цього способу в статтях детально описуються права і обов'язки, або заходи покарання, або правила поведінки, яких повинні дотримуватись учасники правовідносин.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.