Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ”

Тема, кількість годин, посилання на літературу за приведеним далі списком літератури, завдання. Контрольні запитання
Вступ(2 год.). [1,ст..5-14; 2,ст19-32] . Прочитати. Головне записати в зошит.     1. Що вивчає пластична анатомія? 2. Як греки пізнавали анатомію зовнішніх форм? 3. Епоха Відродження і пізнання анатомії (заняття з анатомії Леонардо да Вінчі, Мікеланджело). 4. Які відомості з анатомії нужні художнику?  
1.1 Загальне поняття про кісткову систему. Суглоби, їх форма й рухи в них.( 2 год). [1,ст 15-18; 2 ст 33-50] . Вивчити лекцію. На форматі А 4 зарисувати скелет, з’ясувати кісткові з’єднання. На іншому папері зарисувати суглоби і підписати їх.     1. З чого складається скелет людини? 2. Як класифікуються кістки за характером? 3.Які кістки з’єднуються швами? 4.Які кістки з’єднуються хрящами? 5.Назвіть види з’єднань кісток між собою і поясніть кожен з них. 6.Багатоосьові суглоби, їх класифікація. 7.Класифікація двохосьових суглобів. Наведіть приклади. 8.Класифікація одноосьових суглобів. Наведіть приклади. 9. В яких площинах виконуються рухи завдяки суглобам?  
  1.2.(1) Череп. Основні типи черепів людини, способи їх вимірювання. Конструктивний огляд черепа з різних точок зору. (2 год). [1,ст..49-58]; [2,ст..164-172 ] Прочитати уважно лекцію. По пам’яті зарисувати череп в профіль і підписати кістки мозкового відділу.     1. Дайте загальну характеристику черепа. 2. Як з’єднуються кістки мозкового відділу між собою? 3. Дайте характеристику потиличної кістки. 4 Дайте характеристику лобової кістки. 5. Особливості тім’яних кісток. 6. Дайте характеристику вискової кістки.  
  (2) Лицевий череп (1 год.). [1,ст..53-55; 2, ст..173-190]. Прочитати лекцію, розібрати контрольні питання. Нарисувати по пам’яті череп в анфас і позначити кістки.     1. Особливості верхньої щелепи. 2. Характеристика нижньої щелепи. 3. Вилична кістка, її пластичне значення. 4. Характеристика носових кісточок. 5. Якими кістками утворена очниця? 6. Лицевий кут Кампера. 7. Про голову , як одиницю міри при побудові канона. 8. Послідовність побудови черепа. 9. Морфологічні відмінності між полами.  
1.3. Скелет тулуба: хребетний стовп, грудна клітка, кістки таза. Зрощення, рух та пластика тулуба.(5год). (1) Хребетний стовп (1 год). [1,ст..18-20; 2,ст..49-62]. Вивчити лекцію. На форматі А4 нарисувати хребет в трьох ракурсах; позначити відділи; на окремому папері нарисувати хребець ( в профіль і вид зверху), позначити і підписати конструктивні елементи.     1.Загальнахарактеристика хребетного стовпа. 2. Особливості будови шийного відділу хребетного стовпа. 3. Охарактеризуйте грудний відділ хребетного стовпа. 4. Особливості будови крижу. 5. Яка роль куприка? 6. Будова окремого хребця.
  (2.) Грудна клітка. (2год). [1.ст.20-22; 2,ст..63-72]. Вивчити лекцію. На форматі А4 нарисувати грудну клітку (вид спереду і вид ззаду), позначити і підписати конструктивні елементи.     1. Характеристика грудної клітки. 2. Характеристика конструктивних елементів грудини. 3. Ребра, з’єднання ребер з хребтом та грудиною. 4. Мечоподібний відросток.    
  (3) Кістки таза.(2год.) [1, ст..22-27; 2, ст..111-121]. Вивчити лекцію. На форматі А4 нарисувати кістки таза (вид спереду і вид ззаду), позначити і підписати конструктивні елементи.     1. Де знаходиться тазовий пояс? 2. Дайте характеристику тазового поясу. 3. Рельєф та особливості клубової кістки. 4. Характеристика лобкової кістки. 5. Конструктивні елементи сідничної кістки. 6. Особливості будови крижу. 7.Куприк, його характеристика. 8. З’єднання кісток між собою. 9. Поясніть рухи тазового поясу. 10. Основні конструктивні масиви. 11. Порівняти таз чоловіка і таз жінки.  
  1.4. Скелет плечового пояса. Конструктивна роль плечового пояса в русі й спокої. (2 год.). [1, ст..37-38; 2, ст..73-77].Вивчити теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати окремо ключицю і лопатку, позначити і підписати конструктивні елементи. Або нарисувати ключицю і лопатку в з’єднанні.     1. Де знаходиться плечовий пояс? Його характеристика. 2. Конструктивні елементи лопатки, її форма та рельєф. 3. Форма ключиці та її конструктивні елементи. 4. Який рух може здійснювати ключиця? 5. Грудинно-ключичний суглоб, рухи в ньому, його особливість. 6. Характеристика акроміально-ключичного суглоба.  
1.5. Скелет вільної верхньої кінцівки. Суглоби кисті її рух та пластика. Суглоби, рух та пластика плечового пояса і руки.(2 год.) (1) Плечова кістка з передпліччям. (2год). [1, ст..39-42; 2,ст..77-98]. Вивчити теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати плечову кістку в з’єднанні з кістками передпліччя. Позначити і підписати конструктивні елементи цих кісток.     1.Скелет плеча. Тіло плечової кістки. 2.Нижній кінець плечової кістки: блок та головчасте підвищення; внутрішній та зовнішній над виростки. 3.Характеристика верхнього кінця кісток передпліччя: ліктьової та променевої кісток. 4. Ліктьовий суглоб. 5. Рухи згинання та розгинання передпліччя. 6. З’єднання між ліктьовою та променевою кістками. 7. Рухи, завдяки яким відбувається перехід супінації в пронацію.  
  (2) Кістки кисті.(1год). [1, ст..43-49; 2, ст..99-110]. Вивчити теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати кисть , позначити і підписати конструктивні елементи. Окремо нарисувати кисть в з’єднанні з передпліччям.     1. Характеристика зап’ястка. 2. Променево-зап’ястковий суглоб; рухи в ньому. 3. Міжзап’ясткове сполучення. 4. П’ясток ; кістки п’ястка. 5. Зап’ястково-пя’сткові з’єднання; особливості з’єднання великого пальця; його рух 6. Фаланги пальців; з’єднання флангів; їх рух.  
  1.6. Скелет вільної нижньої кінцівки. Суглоби, рух та пластика нижньої кінцівки. (3год). (1) Стегнова та гомілкові кістки. (2 год.). [1, ст..27 – 30; 2, ст..122-152]. Вивчити теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати стегнову кістку в з’єднанні з кістками гомілки; позначити та підписати конструктивні елементи цих кісток.     1. Стегнова кістка. Її верхній кінець. 2. Кульшовий суглоб та можливі в ньому рухи. 3. Характеристика великогомілкової кістки. 4. Малогомілкова кістка, її форма та рельєф. 5. Сполучення кісток між собою. 6. Колінний суглоб, рухи в колінному суглобі. Надколінок.  
(2) Кістки стопи. (1год). [ 1, ст. 31-36; 2, ст..152-163]. Вивчити теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати стопу в з’єднанні з гомілковими кістками; і вид зверху.     1. Кістки стопи та їх рельєф на моделі; роль опору стопи, пальців. 2. Рухи в гомілковостопному суглобі а також в суглобах стопи. 3. Рух гомілки і всього тіла відносно стопи. 4. Заплесно і плесно. 5. Пальці та їх скелет.  
1.7. Пропорції, центр ваги та рівновага. Побудова фігури на основі скелета та узагальнених м’язових масивів з прорисовкою скелета.(4год.) (1) Пропорції, центр ваги та рівновага. (2год.) [ 1, ст..58-69; 149-160 ; 3, ст.38-49; 163-167Люба книга по рисунку]. Знати теоретичну частину. На форматі А3 робити зарисовки фігури в різних ракурсах ( пропорції, рух, індивідуальні особливості фігури.).     1. Що таке пропорції? 2. Одиниця виміру фігури. 3. Центр ваги. Рівновага. 4. Послідовність побудови фігури. 5. Як зрозуміти індивідуальні особливості фігури?  
  1.8. Знайомство з м’язовою системою. М’язи голови та обличчя. Схеми мімічних рухів обличчя.(3год.). (1) М’язова система.(1 год). [1, ст..70-74; 2, ст..195-209]. Знати теоретичну частину. Н а форматі А4 зарисувати м’язи різної форми.     1. Загальні відомості про м'язи. 2. М’язове скорочення; зміни форми м’яза при його скороченні; рух. 3. Будова м’язів. 4. Сухожилля та фасції. 5. Назви м’язів.  
  (2) М'язи голови та обличчя. (2год.). [1,ст..130-143; 2,ст..297-336]. Знати теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати м'язи голови. Позначити і підписати їх. На форматі А4 нарисувати схеми змін мімічних м’язів.     1. М'язи жувальні та мімічні. 2. Дія лобних м'язів. 3. М’яз загрози. 4. М’яз болю. 5. Опускач перегородки носа. 6. Коловий м’яз ока та рота. 7. М’яз плачу та сміху. 8. Носовий м’яз. 9. М’яз презирства 10 М’яз огиди. 11. Підборідочний м’яз  
1.9. Пластика деталей обличчя (2год.). [1, ст.143-149; 3, ст.154-157]. Знати теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати деталі обличчя (кожної по три зображення, різні за характером).   1. Будова ока. 2. Конструктивні елементи зовнішньої частини ока. 3. Будова носа. 4. Будова рота. 5. Будова вуха. 6. Як побудувати ніс?
  1.10. М'язи та пластика шиї(2 год.). [1, ст.122-130; 2, ст.288-296]. Знати теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати м'язи шиї (екорше), позначити і підписати їх. На другому папері нарисувати шию в різних положеннях.     1. Трапецієподібний м’яз. 2. Грудинно-ключично-сосковий м’яз. 3. М'язи , які відкривають рот: двочеревцевий і щелепно-підязиковий і фіксуючий під’язикову кістку грудинно-підязиковий . 4. Платизма. 5. Основні принципи побудови голови з шиєю.  
  1.11. М'язи тулуба.(1год.) [1, ст.74-81 2, ст.200-218]. Знати теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати у вигляді екорше м'язи живота та спини.       1. Загальний розгинач спини. 2. Прямий м’яз живота. 3. Зовнішній косий, внутрішній косий та поперечний м’яз живота. 4. Взаємодія м'язів тулуба при ходінні та бігові.  
  1.12. М’язи плечового пояса. Конструктивна роль плечового пояса в русі й спокої(2год.). [1,ст.98-108; 2,ст.200-226]. Знати теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати плечовий пояс у вигляді екорше, позначити і підписати м'язи.       1. Загальна характеристика плечового пояса. 2. Які м'язи рухають плечовий пояс? 3. Трапецієподібний м’яз. 4. Ромбоподібний і передній зубчастий м'язи. 5. Малий грудний м’яз. 6. Які м'язи зв’язують плечовий пояс з плечем? 7. Які м'язи зв’язують тулуб з плечем? 8. Які м'язи обертають плече назовні, всередину, піднімають і опускають його. 9. Три групи м'язів плечового пояса та їх функціональні відмінності.  
  1.13. М’язи руки. Рух, пластика, побудова плечового пояса і руки.(2год.) [1, ст 108-121; 2,ст 227-254] Знати теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати руку у вигляді екорше, зігнутої в лікті. Позначити і підписати м’язи.   1. На які групи поділяються м'язи плеча? 2. Згиначі. Їх розташування та дія. 3. Розгиначі. Їх розташування та дія. 4. Які м'язи відносяться до поверхневих м'язів передпліччя? 5. Дія поверхневих м'язів передпліччя. 6. Глибокі м'язи передпліччя. Згиначі. Їх розташування та дія.   7. Задні м'язи передпліччя. Розгиначі. Їх розташування та дія. 8. М'язи кисті їх розташування та дія.  
1.14. М'язи тазового пояса та стегна. (2год). [1, ст 81-89; 2 ,ст 255-273]. Знати теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати м'язи сідниці та стегна у вигляді екорше (два малюнки вид спереду та ззаду), позначити м'язи.     1. Передня група м'язів таза. 2. Задня група м'язів таза. 3. Передня група м’язів стегна, їх розташування та дія. 4. Задня група м'язів стегна, їх розташування та дія. 5. Медіальна група м'язів їх розташування та дія.  
  1.15. М'язи гомілки та стопи. Рух, пластика, побудова нижніх кінцівок з тазовим поясом.(2год.) [1, ст 89-98; 2, ст 274-287]. Знати теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати всю ногу у вигляді екорше, позначити і підписати м'язи.     1. Передні м'язи гомілки, їх розташування та дія. 2. Задня група м'язів гомілки, їх розташування та дія. 3. Глибокі м'язи гомілки, їх характеристика та дія. 4. Латеральна група. 5. На які групи м'язів поділяються м'язи стопи? 6. Побудова стопи. 7. Побудова ніг та сідниці.  
  1.16. Побудова стоячої фігури спереду та ззаду на основі скелета та узагальнених м’язових масивів; намітити м'язи у вигляді екорше. [1,ст 58-69]. Знати теоретичну частину. На форматі А3 нарисувати фігуру.     1. Послідовність побудови фігури. 2. Центр ваги та рівновага. 3. Пропорції. 4. Рух. 5. М’язовий масив.  
  2. Анатомія тварин та птахів   (1год.). 2.1. Конструкція і об’єм коня. [1, ст 166-187 2, ст 339-352]. Знати теоретичну частину. На форматі А4 нарисувати скелет коня.     10. Скелет тулуба.   11. Скелет голови.   12. Скелет плечового пояса. 13. Скелет передніх кінцівок. 14. Скелет тазового пояса і задніх кінцівок.  
  2. Анатомія тварин та птахів. 2.2. Анатомія птахів.( 1 год.) [1, ст 185-189 ]. Знати теоретичну частину. На форматі А4 зробити начерки птахів.     1.Скелет птахів. 2. Як виконуються начерки птахів? 3. Побудова об’єму птаха.  

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. М. Ц. Рабинович. Пластическая анатомия человека, четвероногих животних и птиц и ее применение в рисунке Москва „Высшая школа” 1978.

 

2. М. Дюваль. Анатомия для художников Москва «Издательство В. Шевчук»

2001.

 

3. Д. Чиварди. Художественный образ в анатомическом рисовании ЭКСМО- ПРЕСС 2002.

 

4. Е. Барчаи. Анатомия для художников Москва ЭКСМО, 2002.

 

5. Н. Н. Ростовцев. Учений рисунок Москва „Просвещение” 1976.

 

6. М. Иваницкий. Очерки пластической анатомии человека. Москва 1956.

 

7. Н. Механик. Основы пластической анатомии. Москв 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.