Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

З нормативної навчальної дисципліниПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ

для спеціальності 5.020208

„Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”

спеціалізація

„Художня кераміка”

 

Рекомендації складені викладачем

Одай В. М.

 

 

Миргород 2006

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА.

 

Самостійна робота студента – це спланована, пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, яка здійснюється студентом без прямої допомоги викладача, на досягнення результату.

Мета самостійної роботи студента:

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності;

- формування потреби безперервного самостійного поповнення знань;

- розвиток морально-вольових зусиль;

- розвиток зорової пам’яті

- розвиток асоціативного мислення;

- самостійна робота студента як результат його морально-вольових зусиль.

Завдання самостійної роботи студента:

- навчити студента самостійно працювати з літературою;

- творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;

- сформувати навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, яким передбачено, що навчальний час відведений для самостійної роботи студентів, визначається робочим навчальним планом і повинен ставити не менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного студенту для вивчення конкретної дисципліни.

Навчальним планом за спеціальністю 5.020208 „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, з предмету „Пластична анатомія” з загальної кількості 135 годин, відведених на вивчення цього предмету, 18 годин аудиторного вивчення предмету і 117 годин самостійної роботи студента над вивченням предмету.

Години самостійної роботи студента розподілені по темам і включають в себе більш глибоке вивчення цих тем шляхом аналізу і узагальнення матеріалу, творчої і практичної діяльності, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

Види завдань для самостійної роботи:

- робота з відповідною літературою та рекомендаціями до практичних робіт;

- переробка інформації, отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;

- основну літературу , методичні посібники;

- додаткова література (наукова, фахова, медична, періодична);

- методичні матеріали (методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студента).

Успішність самостійної роботи студента визначається перш за все підготовленістю його до такої навчальної діяльності: уміння працювати з літературою; проводити аналіз навчального матеріалу (вміти замальовувати кістки по пам’яті, робити начерки).

За своєю суттю самостійна робота передбачає максимальну активність студента у різних аспектах: організація розумової праці, пошук гармонії, прагнення зробити значення переконаннями. Позитивна сутність цієї роботи полягає у свідомому ставленні до навчання.

 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

 

- у самостійну роботу слід входити послідовно;

- вироблення власного режиму життя, навчальної діяльності з першого дня навчання;

- послідовність у вирішенні будь-яких справ, зокрема навчальних проблем;

- установлення власного інтересу до знань як основи майбутньої професії. Пошук персонального інтересу в навчанні.

З часом навички розумової праці переходять у звички і стають природною потребою особистості.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Контроль самостійної роботи студентів включає поточний і підсумковий контроль знань студентів.

Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час практичних занять.

Форми поточного контролю:

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку заняття;

- перегляд в кінці заняття практичної роботи.

 

 

ЗМІСТ

Самостійна робота студентів.

Програма самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни „Пластична анатомія”.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.