Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вимоги до хімічного складу води, що використовується для технологічних і теплообмінних процесів, та до якості очищеної водиНеобхідну кількість води для підживлення обчислюють з матеріального балансу оборотної системи:

де Qkp ~~ кількість води, що виноситься у вигляді крапель з повітрям на градирнях;

QCK - кількість оборотної води, яку скидають для "продування";

Qф — кількість води, що втрачається з осадом під час фільтрування;

Qв.вт. - кількість виробничих втрат води;

Qвип— кількість води, що випаровується на градирнях;

Qпідж — кількість води, яку використовують для підживлення з метою компенсації всіх втрат оборотної води в системі.

Граничний вміст солей чи окремих йонів інших речовин у підживлювальній воді визначається умовою збереження сталого складу оборотної води, яка циркулює в системі:

де Спідж і Соб - відповідно концентрація речовин, яка контролюється у воді підживлення і в оборотній воді.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ. Хімічне підприємство працює за схемою оборотного водопостачання зі скиданням води на "продування", що становить 6 %. Загальний солевміст оборотної води - 1200 г/м3. Об'єм води, яка знаходиться в оборотній системі, становить 1000 м3. Визначити допустиму концентрацію мінеральних солей у підживлювальній воді.

РОЗВ'ЯЗОК. Граничний вміст солей у підживлювальній воді визначається співвідношенням:

У середньому втрати води на підприємстві становлять:

· краплинне внесення – 0,4 %, тобто 4 м3;

· скидання з продуванням - 6 %, тобто 60 м3;

· виробничі втрати води і втрати під час фільтрування в сумі становлять ~1 %, тобто 10 м3.

Об'єм води, яку використовують для підживлення, дорівнює ~ 8 %, тобто 80 м3.

Підставивши значення цих величин у формулу, дістанемо:

Отже, загальний солевміст у воді, яку використовують для підживлення, не повинен перевищувати 1110 г/м3.

 

Таблиця 2. Вимоги до якості води в охолодних системах оборотного водопостачання

Показник якості Рекомендовані величини
розроблені НДІ ВОДГЕО в азотному виробництві у хлорному виробництві у країнах Східної Європи у США
Температура, оС Твердість загальна, моль/м3 Твердість карбонатна, моль/м3 Лужність, мекв/м3 Загальний солевміст, г/м3 Окиснюваність перманганатна, г О23 ХСК, г О23 Завислі речовини, г/м3 Масла і речовини, що утворюють смолу, г/м3 Поверхнево-активні речовини (ПАР), г/м3 Аніони, г/м3 хлориди (Cl-) сульфати (SO ) фосфати (в перерахунку на PO ) Сполуки нітрогену (в перерахунку на аміак) Йони важких металів Розчинений кисень, г О23 Залишковий активний хлор, г/м3 рН 25 – 40 < 7 < 2,5 3 – 4 1300 –2000 < 20 < 200 < 50 < 20 Не нормуються 150 – 300 350 – 500 – – – До 1,0 6,5 – 8,5 28 – 30 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 – < 1200 < 15 – 20 – 30 0,3 До 350 > 500 > 6 > 2,4 – – – 6,5 – 8,5 25 – 30 5,5 < 3 2 – 4 800 – 1200 8 – 10 10 – 20 150 – 300 350 – 500 1,5 – 9,0 0,12 – 2,4 6 – 8 До 1,0 6,5 – 8,5 25 – 28 < 7 1,5 – 2,5 2 – 4 < 2000 < 20 – 10 – 20 < 20 - До 350 > 500 > 12 > 36 – 6 – 8 – 6,5 – 8,5 – – 2,5 – 5,5 2,5 – – – – – – – – 6,5 – 8,5

Таблиця 3. Вимоги до якості води для підживлення теплообмінних апаратів оборотного водопостачання в хімічній промисловості

 

Показники якості Для оборотної води Величини необхідні для підживлювання води
зі скиданням 8% води (з продуванням) без скидання оборотної води (замкнений цикл)
Твердість канрбонатна, моль/м3 Твердість постійна, моль/м3 Загальний солевміст, г/м3 Хлориди,г/м3 Сульфати, г/м3 Сума фосфору та азоту, г/м3 Завислі речовини, г/м3 Окислюваність перманганатна, г О23 ХСК, г О23 Масла та речовини, що утворюють смолу, г/м3 2,5 5,0 350 – 500 8 – 15 0,3 2,0 4,0 277 – 395 2,4 23,6 11,8 – 12,8 0,25 0,9 119 – 187 1,1 11,2 3 – 5,7 0,10

 

Таблиця 4. Вимоги, що висуваються до якості технічної води

Показник якості Галузь використання
Котли жаротрубні (0,5-1,5МПа) Котли високого тиску (5 – 10 МПа) Прямоструминні котли (10 – 15 Мпа) і прямоструминні надкритичного тиску (21,5 – 30 Мпа) Целюлозно-паперова промисловість; отримання Виробництво хімічних волокон Хімічна промисловість Текстильна промисловість
деревинної маси сировини невідбіленої целюлози невідбіленої
Загальна твердість, моль/м3 Лужність, моль/м3 Вміст, г/м3 -оксиду сіліцію (IV) -міді -мангану -заліза -кисню -нітратів і нітритів рН Кольоровість, град Окиснюваність, г О23 0,35 - не норм. 0,5 - - 8 – 10 - - 0,35 - 0,7 0,05 - 0,05 0,3 - 8 – 10 - - 0,003 - 0,2 0,005 - 0,01 0,01 0,02 7 – 8,5 - - - - - - - 0,3 - - 6 – 10 - - - - - - - 6 – 10 - - - - - 0,1 - - 6 – 10 - - 0,035 5,5 - - 0,03 0,05 - - 7 – 8 < 5 < 4 0,012 - 0,05 - - 0,1 0,1 - - 6,2 – 8,3 - < 1,6 - - - 0,1 0,1 - - 6,5 – 8,5 < 25 -

 

 

Вимоги до якості води, що скидається в централізовані біологічні очисні споруди

Таблиця 5. Загальні вимоги до виробничих стічних вод, що приймаються в міську каналізацію Києва

Показник Граничні норми (вимоги)
БСК (повне), мг/л ХСК, мг О2/л Жири рослинні і тваринні Завислі та спливаючі речовини Сульфати Сульфіди Сухий залишок Хлориди Водневий показник (рН) Температура, оС Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах і спорудах токсичні гази Нерозчинні масла, смоли, мазут Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, грунт, абразивні речовини Радіоактивні речовини, ent-деміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забрудники Речовини, для яких не встановлені ГДК для водойм 1,5 не більш як 1000 6,5 – 9,0 Не вище 40 Не допускаються Не допускаються Не допускаються Не допускаються Не допускаються

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.