Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Середня кількість користувачів душовою установкою – 3 чолПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ. Розрахувати об'єм побутових стічних вод від душових установок підприємства легкої промисловості, що має 600 робітників.

РОЗВ’ЯЗОК. Обчислимо кількість робітників, що користуються душем:

n = 600∙10:100 = 60 осіб

Розрахуємо кількість душових установок:

Nд= 60:3 = 20 шт

За формулою визначаємо об'єм душових стічних вод за зміну:

Q = 0,375 • 20 = 7,5 м3/год

Схеми водопостачання промислових підприємств

Водопостачання промислових підприємств здійснюють за такими основними схемами:

1) з прямотечійним використанням води — усю воду, відпрацьовану в будь-якому виробничому процесі, скидають у водойму;

2) з послідовним використанням води — відпрацьовану воду спрямовують для вторинного використання в іншому виробництві без проміжного очищення, охолодження та обробки, після чого скидають у водойму;

3) з оборотним використанням води - усю відпрацьовану воду піддають охолодженню і (або) очищенню, а також дезинфікують і знову використовують для тих самих цілей, що й раніше, без скидання у водойму;

Комбіновані системи.

Рис. 1. Схема прямотечійного (а) і послідовного (б) водопостачання:

Qск. - нагріті стічні води, що скидаються у водойму;

Qдж- вода з джерела;

Qвт - безповоротні втрати води;

Qш- вода, що видаляється зі шламом;

ПП-1 та ПП-2 - промислові підприємства;

ОС - очисні споруди

Рис. 2 Схеми оборотного водопостачання:

а - з охолодженням оборотної води;

б- з очищенням оборотної води;

в — з очищенням і охолодженням оборотної води;

1 — підприємство; 2 — градирня; 3 — камера; 4 — насосна станція; 5- очисні споруди; Qвт — виробничі втрати води; Qвип — втрати води на випаровування; Qзн — втрати води на знесення з охолодника; Qск — об'єм води, що скидається з системи для її освіження (продування); Qдод - кількість води, що додається в систему; Qш — об'єм води, що скидається зі шламом

У разі прямотечійного водопостачання деякий об'єм води втрачається безповоротно (Qвт). Об'єм стічних вод, що відводяться та скидаються у водойму (Qск). становить

Qck = Qдж – Qвт

У схемі з послідовним водопостачанням об'єм стічних вод, що скидаються, зменшується відповідно до втрат на всіх стадіях виробництва:

Qck = Сдж - (Qbт1 + Qвт2 + …)

У разі проходження стічних вод додатково через систему очисних споруд втрати води збільшуються, оскільки частина води втрачається в процесі очищення (зі шламом, осадом тощо):

Qck = Qдж - (Qвт1 + Qвт2 + Qш + Qос)

Ефективність використання води на промислових підприємствах оцінюють за трьома показниками:

· відносним об'ємом використаної оборотної води (Роб);

· коефіцієнтом використання води в);

· часткою втрат води (Рвт).

Технічну досконалість системи водопостачання оцінюють за відносним об'ємом використаної оборотної води (Роб, %):

де Qоб, Qдж, Qc - об'єми води, що використовується відповідно в обороті, забирається з джерела та надходить у систему водопостачання з сировиною.

2. Раціональність використання води, яку забирають з джерела, оцінюють коефіцієнтом використання Кв:

,

3. Втрати води оцінюють за формулою:

,

де Qп - кількість води, що використовується у виробництві послідовно.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ. Обчислити коефіцієнт використання води на двох підприємствах, де втрати води на одиницю продукції становлять 10 %. На першому підприємстві водопостачання здійснюють за прямотечійною схемою зі скиданням стічних вод у каналізацію, на другому — за схемою оборотного водопостачання з очищенням стічних вод.

РОЗВ'ЯЗОК.

Обчислюємо втрати води для першого підприємства:

Qbt = 10Qдж/100 = 0,1Qдж.

Обчислюємо об'єм води, яку скидають у каналізацію:

Qск = Qдж – 0,1Qдж = 0,9Qдж

 

Розраховуємо коефіцієнт використання води для першого підприємства:

Кв = (Qдж – 0,9Qдж) : Qдж = 0,1

На другому підприємстві вода не скидається в каналізацію, а надходить на очищення і знову використовується у виробництві, тому QCK = 0, а коефіцієнт використання води для другого підприємства дорівнює одиниці.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.