Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОДХарактеристика забрудненості та класифікація стічних вод

 

 

Промислові стічні води поділяють на три основні групи:

1) промислові води, що утворюються внаслідок безпосереднього використання води саме в технологічних операціях; вони забруднені усіма речовинами, які використовуються в технологічних процесах даного виробництва. Частина цих вод, які отримують при завершальній обробці готового продукту, іноді слабко забруднена, і такі води відносять до практично умовно чистих;

2) води від допоміжних операцій та процесів, які утворюються під час поверхневого охолодження технологічної апаратури та енергетичних агрегатів; головною відмінністю таких вод є, як правило, підвищена температура;

Води від допоміжних цехів і цехів обслуговування (сховищ сировини та готової продукції, транспортування сировини і палива, котельних тощо); ці води забруднені різноманітними речовинами.

у самостійні потоки об'єднують:

· слабкозабруднені промислові стічні води, які містять один або кілька видів забруднення;

· промислові стічні води, які містять токсичні сполуки;

· кислі або лужні стічні води;

· виробничі стічні води з неприємним запахом;

· дуже мінералізовані води;

Промислові стічні води, що містять масла, жири, нафтопродукти.

За типом забруднень промислові стічні води розподілЯЮТЬ на три групи:

1) води, забруднені переважно мінеральними домішками (стічні води підприємств, що виробляють мінеральні добрива, кислоти, будівельні вироби та матеріали, нафтопродукти, вуглевидобувних підприємств тощо);

2) води, забруднені переважно органічними домішками (стічні води підприємств хімічної та нафтохімічної, переробної промисловості, виробництва полімерних плівок, матеріалів, каучуку тощо);

Стічні води, забруднені мінеральними та органічними домішками (нафтопереробна, нафтодобувна, нафтохімічна, легка, харчова промисловість, органічний синтез).

За ступенем мінералізації стічні води поділяють на три групи:

· перша група - стічні води з мінералізацією до 3 кг/м3, їх можна знесолювати методами йонного обміну;

· друга група - стічні води з мінералізацією від 3 до 10-15 кг/м3;

· перша група - стічні води з мінералізацією понад 15 кг/м3.

За концентрацією органічних домішок промислові стічні води поділяють на чотири категорії:

· І - до 500 мг/л;

· II - 500-5000;

· III - 5000-30 000;

· IV - понад ЗО 000 мг/л.

за ступенем агресивності промислові стічні води поділяють на:

· неагресивні (рН 6,5...8,0);

· слабкоагресивні (рН 6,0...6,5 та рН 8...9);

· сильноагресивні (рН<6 та рН>9).

Нормою водоспоживання вважається доцільний об'єм води, необхідний для виробничого процесу і встановлений (або рекомендований) на підставі досвіду чи науково обґрунтованого розрахунку.

Нормою водовідведення є встановлений середній об'єм стічних вод, які відводять від підприємства у водойми, за доцільної норми водоспоживання.

укрупнені норми водовідведення для різних галузей промисловості:

Виробництво Норма водовідведення, м3
Синтетичних ПАР Добрив Сульфітної целюлози Паперу Віскозного штапельного полотна Цементу З видобутку нафти З видобутку вугілля 1,0 3,9 0,1 0,4 0,3

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД

 

За відсутності норм водовідведення об'єм стічних вод визначають розрахунковим методом, виходячи з регламенту виробництва.

Об'єм промислових стічних вод, які треба очищати за добу, визначають за формулою:

Qдоб=N · M,

де N - норма водовідведення на одиницю продукції або сировини, яку переробляють, з урахуванням водообороту, м3;

М — кількість одиниць продукції або маса сировини, яку переробляють за добу.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ. Розрахувати орієнтовний об'єм стічних вод підприємства з виробництва паперу, що виробляє 200 т паперу за добу.

РОЗВ'ЯЗОК. За формулою та орієнтовною нормою водовідведення N обчислюємо Q:

Q = 37 • 200 = 7400 м3/добу.

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД

Об'єм побутових стічних вод підприємства визначають витратами стічних вод від душових установок, їдалень, пральних цехів тощо. Так, витрати стічних вод від душових установок Q (у м3/год) за зміну розраховують за формулою

Q = 0,375NД

де Nд — кількість душових установок на підприємстві.

Орієнтовно величина NД становить:

· у текстильній промисловості 10 %,

· у машинобудівній — 25 %,

· у хімічній, металургійній, металообробній, целюлозно-паперовій — 40 %,

· у харчовій, шкіряній, промисловості будівельних матеріалів — 75 % чисельного складу робітників, що користуються душем.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.