Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 8. Залюднення Америки.Становлення проблеми заселення Нового Світу на початку ХХ ст. Гіпотези щодо шляхів людської міграції в Америку: африкансько-атлантична [В.Я. Брюсов, Л.С. Берг, В.І. Гуляєв], європейсько-арктична [Е. Грінмен], південносхідноазійсько-океанійська [П. Ріве, Т. Хейердал]. Берингійська гіпотеза залюднення Америк: палегеографічні дані про існування Берингійського мосту [Міжнародні конгреси в Стенфорді, 1967, і Владивостоку, 1976; У. Хааг, Д. Хопкінс]; антропологічні матеріали про монголоїдні та європеоїдні складові американських індіанців [В.П. Алексєєв, Г.Ф. Дебец, В. Лохлин, А.П. Окладников, Ф. Смит, А. Хрдлічка], археологічні свідчення [В.П. Алексєєв, Г. Вормінгтон, Е. Гринмен, Е. Грасса Ібарра, Д. Ламберт, Мак Неш].

 

Тема 9. Висновки.

Відтворення загальної динаміки становлення первинної ойкумени та її регіональних особливостей. Павлеодемографічні реконструкції. Історична ретроспектива.

 

 

Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1. залюднення старого світу
Тема 1. Вступ до курсу «Первинне залюднення світу» - - -   0,5 - - - -
Тема 2. Джерелознавство - - -   - - -
Тема 3. Історіографія - - -   - - -
Тема 4. Африканська “колиска людства” - -   1,5 - -
Тема 5. Залюднення Азії - -   - -
Тема 6. Залюднення Європи - -   - -
Разом за змістовним модулем 1 - -   - -
Змістовий модуль 2. Залюднення регіонів поза Старим Світом
Тема 7. Залюднення Австралії та Океанії - -   - -
Тема 8. Залюднення Америки - -   - -
Тема 9. Висновки - -   - -
Разом за змістовним модулем 2 - -   - -
Усього годин - -   - -

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
Тема 1. Антропогенез 1. Джерелознавство. 2. Теорії та концепції походження людини. 3. Сучасна схема антропогенезу та її дискусійні моменти. 4. Становлення первинної ойкумени крізь призму теорій антропогенезу.
Тема 2. Найдавніше залюднення Азії (Homo erectus) 1. Джерелознавство та історіографія. 2. Грузинська людина. 3. “Пітекантропи”Індонезії. 4. Еректуси Китаю. 5. Інші свідчення найдавніших людей в Азії. 6. Реконструкція часу і шляхів первинного залюднення. 7. Проблема долі людей першої хвилі міграції
Тема 3. Найдавніше залюднення Європи 1. Джерелознавство та історіографія. 2. Людина-попередник. 3. Людина гейдельбергська. 4. Людина неандертальська.
Тема 4. Залюднення Австралії та Океанії 1. Історіографія проблеми. 2. Залюднення Меганезії та Австралії. 3. Залюднення архіпелагів та островів Океанії.
Тема 5. Залюднення Америки 1. Джерелознавство. 2. Історіографія: а) атлантична гіпотеза; б) тихоокеанська гіпотеза; в) арктична гіпотеза; г) берингійська концепція. 3. Сучасні уявлення щодо часу, шляхів та обставин первинного залюднення Америки.
Тема 6. Первинна ойкумена та палеодемографія 1. Історіографія. 2. Методи палеодемографічних реконструкцій. 3. Оцінки кількості та щільності населення Землі та її регіонів у динаміці.
  Разом
         

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
  Не передбачено  

 

Теми лабораторних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
  Не передбачено  

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
Вступ до курсу «Первинне залюднення світу» -
Джерелознавство
Історіографія
Африканська “колиска людства”
Залюднення Азії
Залюднення Європи
Залюднення Австралії та Океанії
Залюднення Америки
Висновки
  Разом
         

Індивідуальні завдання

 

Реферат, презентація, переклад або реферування наукової літератури європейськими мовами за проблематикою навчального курсу.

 

 

Методи навчання

Лекції

Семінарські заняття

Консультації з виконання індивідуального творчого завдання

Індивідуальні консультації щодо організації самостійної роботи

 

 

Методи контролю

11.1. Методи поточного контрою:

- оцінка рівня підготовки до с/з;

- доповіді за обраними темами;

- МКР 1

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.