Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Базові знання, уміння, навики, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Затверджено”

на методичній нараді

кафедри педіатрії №2

Завідувач кафедрою

Професор Волосовець О.П.

 

 

“____“ ____________200_ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

 

Учбова дисципліна Педіатрія
Модуль № 2 Неонатологія
Змістовний модуль № 7 Особливості адаптацїї новонароджених дітей
Тема заняття Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та годування недоношених дітей.
Курс
Факультет ІІ медичний факультет

 

Київ 2009


1. Актуальність теми:

Впровадження сучасних технологій запліднення. пролонгування патологічної вагітності, а також застосування первинної реанімації, респіраторної підтримки призводять до суттєвого збільшення в загальній популяції новонароджених питомої ваги недоношених дітей, а вони потребують особливих умов виходжування, лікування та диспансерного догляду.

Серед померлих у ранньому неонатальному періоді недоношені діти складають 60-70%, а захворювання останніх більше ніж у 3 рази перевищує захворюваність доношених новонароджених.

2. Конкретні цілі:

Студент повинен знати:

- визначення недоношеності, класифікацію недоношеності, чинники невиношування вагітності;

- методи оцінки гестаційного віку недоношеної дитини;

- методи оцінки фізичного розвитку новонародженого;

- особливості адаптації недоношених дітей;

- принципи виходжування недоношених дітей;

- патологічні стани, які нерідко виникають у недоношеної дитини, їх профілактику і лікування (гіпоглікемія, гіпокаліємія, гіпокальциємія, гіпербілірубінемія та ін);

- критерії виписки недоношених дітей;

- особливості щеплення недоношених дітей.

Студент повинен вміти:

- оцінити перебіг вагітності (фактори ризику);

- зібрати анамнез у матері;

- провести первинний огляд недоношеного новонародженого;

- оцінити ступінь нервово- м’язової та фізичної зрілості новонародженого;

- визначити особливості адаптації новонародженого;

- диференціювати різні варіанти затримки внутрішньоутробного розвитку,

- інтерпретувати результати клінічного обстеження недоношеної дитини;

- скласти план подальшого спостереження за недоношеним новонародженим; клінічний аналіз крові, консультація невролога, окуліста.

- призначити режим кувезу, кисневої терапії, план годування дитини;

- скорегувати наявні порушення обміну речовин та водно-мінерального обміну згідно отриманих клінічних та біохімічних показників крові.

 

Базові знання, уміння, навики, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навички
1.Пропедевтика дитячих хвороб.       Описувати анатомо-фізіологічні особливості органів серцево-судинної, дихальної, нервової, сечовидільної систем, шлунково-кишкового тракту у новонароджених дітей. Визначати морфо-функціональну зрілість новонародженого та його гестаційний вік за шкалою Баларда. Оцінювати відповідність показників фізичного розвитку гестаційному віку за допомогою перцентильних таблиць. Інтепретувати дані показників загального та біохімічного аналізів крові новонародженого. Зобразити схематично динаміку нейтрофілів та лімфоцитів у здорової новонародженої дитини.
2.Акушерство   Описувати причини невиношування вагітності. Визначати тактику ведення передчасних пологів, методи стимуляції синтезу сурфактанту у плода. Оцінювати ступінь дихальної недостатності у недоношеної дитини за шкалою Сільвермана.

ІІІ.Завдання для самостійної роботи при підготовці до заняття

1.Які новонароджені вважаються недоношеними?

2. Які чинники викликають передчасні пологи?

3.Які показники нервово-м’язевої та фізичної зрілості визначають відповідно до шкали Баллард?

4.Яким чином розраховується постконцептуальний та відкорегований вік?

5.Чому дорівнює транзиторна втрата маси тіла недоношених в залежності від маси при народженні?

6.Які анатомо-морфологічні особливості головного мозку сприяють розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів та перивентрикулярної лейкомаляції?

7.Які особливості з боку дихальної системи спостерігаються у недоношених?

8.Які анатомо-морфологічні особливості з боку серцево-судинної системи спостерігаються у недоношених?

9.Які особливості терморегуляції характерні для недоношених?

10.Які анатомо-морфологічні особливості з боку системи крові спостерігаються у недоношених?

11.Які особливості водно-елетролітного обміну характерні для недоношених?

12.Які особливості системи гемостазу відмічають у недоношених?

13.Які особливості кислотно-основного стану спостерігаються у недоношених?

14.Які зміни з боку ендокринної системи характерні для недоношених?

15.Які особливості імунної системи характерні для недоношених ?

16.Які особливості з боку шлунково-кишкового тракту спостерігаються у недоношених?

17.Які особливості з боку сечової системи характерні для недоношених?

18.Які особливості енергетичного обміну характерні для недоношених?

19.Які причини викликають ЗВУР?

20.Які існують клінічні варіанти ЗВУР?

21.Які особливості перебігу адаптації характерні для дітей зі ЗВУР?

22.Профілактика та лікування гіпотермії.

23.Дихальні розлади у недоношених.

24.Гіпоглікемія.

25.Апное.

26.Анемія.

27.Ураження ЦНС.

28.Відкрита артеріальна протока.

29.Рахіт.

30.Види харчування недоношених дітей.

31.Засоби годування.

32.Правила годування через зонд.

33.Розрахунок об’єму молока.

34.Кількість годувань.

35.Щеплення недоношених.

36.Критерії виписки.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.