Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Риси постмодернізму в оповіданні М. Павича «Дамаскин»МЕТА:визначити риси постмодернізму в творчості М.Павича (на прикладі оповідання «Дамаскин»), розкрити морально-філософську проблематику твору, допомогти усвідомити ідейно-художні, естетичні особливості твору письменника; розвивати навички аналізу постмодерністських творів, уміння висловлювати свою думку й аргументувати її; виховувати повагу до культурних надбань народів світу, естетичний смак, прагнення до духовного саморозвитку.

Теорія літератури. Поглиблення понять про постмодернізм, індивідуальний стиль митця.

ПЛАН

1. Постмодернізм як один з найзначніших напрямів мистецтва кінця ХХ ст. Його філософсько-естетичні засади, етапи розвитку, представники.

2. Життєвий шлях М. Павича. Загальний огляд творчості письменника.

3. Лейтмотиви оповідання «Дамаскин».

4. Характеристика образів твору. Історичні прототипи.

5. Морально-філософські проблеми оповідання.

6. Втілення в оповіданні «Дамаскин» М. Павича рис постмодернізму (гра письменника з текстом та читачем; гіпертекст; «відмова від монопольного права автора на істину»; «віртуальний історизм» тощо).

7. Художні особливості твору.

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до практичного заняття за планом.

2. Називати та ілюструвати прикладами з тексту улюблені художні засоби письменника: розгорнуті метафори, парадоксальні портрети та пейзажі, каталогізація, “плетення словес” тощо.

3.Пояснити, чому М.Павича називають «першим письменником третього тисячоліття»?

ЛІТЕРАТУРА

1. Гук З. Постмодерністські експерименти у «Хозарському словнику» Милорада Павича / З. Гук // Проблеми слов’янознавства. – 2003.– Вип. 53. – С.120-127.

2. Ковбасенко Ю.І. Архіпелаг «Павич», острів «Дамаскин» / Ю.І. Ковбасенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – №12. – С.33-49.

3. Ковбасенко Ю.І. Література постмодернізму: По той бік різних боків / Ю. Ковбасенко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №5. – С.2-12.

4. Кузнецов И. Регулярный парк сновидений. По следам Милорада Павича. Фрагменты словаря / И. Кузнецов // Иностранная литература. – 1995. – № 12. – С.223-233.

5. Павич М. Интервью // Журнал Сумбур. Личности. – 2002. – 19 июня. – Режим доступа: http://smbr.ru/lc/mp.htm.

6. Павич М. Дамаскин / М. Павич; [пер. з серб. О. Микитенко]. – Режим доступа: http://ae-lib.org.ua/texts/pavic_damaskin_ua.htm.

7. Павич М.Початок і кінець роману / М. Павич // Ї: незалежний культурологічний часопис. – 1999. – Ч.15. – С.63–67.

8. Павич М. Хозарський словник: роман-лексикон на 100 000 слів / Мілорад Павич; [пер. з серб. Ольга Рось]. – Львів: Класика, 1998. – 279 с.

9. Шадріна Т.В. Специфіка діалогу між автором та читачем у літературі постмодернізму / Т. В. Шадріна // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2008. – № 1. – С.13-17.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №29

Риси постмодернізму у творчості П. Зюскінда. «Запахи, або Історія одного вбивці»

Мета: розкрити образну систему роману, підґрунтям якої є метафора запаху з прихованим значенням духовного стану суспільства; символічний зміст детективної лінії сюжету, пов’язаний з мистецьким “генієм” Гренуя, який здатний створити диво-парфуми, надіючись цей “сморідний” світ перетворити на запашне царство краси та гармонії, сприяти усвідомленню філософської думки письменника про те, що сила генія може бути творчою або руйнівною залежно від того, що супроводжує його – любов чи ненависть.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про постмодерністський роман, інтерпретація художнього тексту.

ПЛАН

1. Життя і творчість П. Зюскінда

2. Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вплив у романі «Запахи».

3. Назва. Ідейно-тематичне спрямування сюжету. Текстуальна та інтертекстуальна площини у романі.

4. Характеристика образу митця Гренуя. Символічний сенс детективної інтриги. Образ Гренуя та його літературні прототипи (крихітка Цахес, персонажі Ч.Діккенса і т.д.).

5. Проблеми співвідношення краси і зла, влади митця та мистецтва над натовпом, пошук досконалості в романі.

6. Парфуми як гротескно-іронічна метафора мистецтва.

7. Роль художніх описів у романі «Запахи».

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до практичного заняття за планом.

2. Повторити літературознавчі поняття: «постмодерністський роман», «гротеск», «інтертекстуальність».

3. Розкрити поняття «маргінальність». Подумати, чи можна вважати Гренуя митцем-маргіналом?

4. Подумати, яким чином у романі Зюскінда втілена мрія митця модерністського напряму?

5. Дати відповідь на запитання: «Чому мистецтво Гренуя не очищує душу?»

6. Виявити елементи постмодерністської поетики в романі П. Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці».

7. Розкрити філософсько-моральну проблематику у творі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бігун Б. Митець і його творіння за постмодерністської доби // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 5-6. – С. 75-81.

2. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. – Х., 2000. – С. 74-83. .

3. Затонський Д. Роман П. Зюскінда «Запахи» у дзеркалі літературознавства // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2002. – № 5-6. – С. 71-74.

4. Ратушняк О.М. Чому мистецтво Гренуя не очищає душу: матеріал до проблемного уроку // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 4. – С. 43-44

5. Уліщенко В. Особливості аналізу епічних творів постмодернізму. Роман П. Зюскінда «Запахи» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – № 3. – С. 13-18.

6. Чечетіна Л.А. Система уроків з вивчення роману П.Зюскінда “Запахи”//ЗЛ –2009. - № 4. – С. 35-42.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №30
Підсумковий тематичний контроль

Мета: провести перевірку рівня знань з вивчених тем.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота складається з тестових завдань та запитань, на які потрібно дати розгорнуту відповідь.

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до контрольної роботи.

2. Повторити практичні заняття №28,29 (запитання за планом та теорію літератури).

3. Повторити лекційний матеріал

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.