Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Крок 1. Стоматологія 2000-2010 рр. Нормальна фізіологіяНормальна фізіологія

Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

@ Екзоцитиоз

Осмос

Ендоцитоз

Активний транспорт

Полегшена дифузія

#

У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується:

@ гомеостаз;

імунітет;

онтогенез;

ортабіоз;

анабіоз

#

В процессе онтогенеза у здорового человека на организменном уровне проявились следующие изменения: уменьшились размеры тела, кожа потеряла эластичность, зрение и слух ослабли. Вероятней всего это период:

@ Старения

Подростковый

Молодой возраст

Начало зрелого возраста

Юношеский

#

В процессе онтогенеза у человека на организменном уровне проявились следующие изменения: уменьшилась жизненная емкость легких, увеличилось артериальное давление, развился атеросклероз. Вероятней всего это период:

@ Пожилой возраст

Подростковый

Молодой возраст

Начало зрелого возраста

Юношеский

#

В клетках организма человека снижены интенсивность синтеза ДНК и РНК, нарушены синтез необходимых белков и метаболизм, митотическая активность незначительная. Вероятней всего такие изменения соответствуют периоду

@ Пожилой возраст

Подростковый

Молодой возраст

Начало зрелого возраста

Юношеский

#

Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка судина зазнала патологічних змін?

@ Аорта

Легеневий стовбур

Легенева вена

Верхня порожниста вена

Нижня порожниста вена

#

Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з’явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

@ Підшлункової

Щитоподібної

Статевих

Наднирникових

Епіфіза

#

У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникливості гемато-фолікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий. Стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

@ Предовуляторна стадія

Овуляція

Менструальний період

Постменструальний період

Період відносного спокою

#

У експиременті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В резутьтаті цього значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку периваскулярної тканини та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові підлягли стимуляції?

@ Базофіли

Еритроцити

Тромбоцити

Еозинофіли

Лімфоцити

#

У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок. Які клітини у сполучній тканині будуть містити цю мітку?

@ плазмоцити

Т-лімфоцити

макрофаги

тканинні базофіли

фібробласти

#

Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зменшення кількості молока. Недолік якого гормону призвів до такого стану?

@ Пролактину

Адренокортикотропного гормону

Соматостатіну

Інсуліну

Глюкагону

#

На электронной микрофотографии красного костного мозга определяется мегакариоцит, в периферической части цитоплазмы которого выявляются демаркационные каналы. Какую роль играют данные структуры?

@ Образование тромбоцитов.

Увеличение площади поверхности клеток.

Увеличение количества ионных каналов.

Деление клетки

Разрушение клетки

#

В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму. Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому розвиватись у даного зародка?

@ Епідерміс.

Соміти.

Нефротом.

Спланхнотом.

Кісткова тканина

#

У хворого 30 років на карієс при маніпулюванні на зубі відбулося порушення пульпи, що викликало розширення зіниць. Який рефлекс зумовив зіничну реакцію?

@ Симпатичний безумовний

Симпатичний умовний

Парасимпатичний безумовний

Парасимпатичний умовний

Метасимпатичний

#

Жінці 52 років перед видаленням зубу зробили ін’єкцію місцевого анестетику. Знеболюючий механізм дії цього препарату полягає у порушенні в нервових волокнах:

@ фізіологічної цілісності

ізольованого проведення збудження

анатомічної цілісності

функціонування мікротрубочок

аксонного транспорту

#

У жінки 24-х років під час очікування на видалення зубу збільшився тонус симпатичного відділу автономної нервової системи. Що з наведеного буде спостерігатися у пацієнтки?

@ Збільшення частоти серцевих скорочень

Підсилення перистальтики

Підсилення секреції травних соків

Звуження бронхів

Звуження зіниць

#

У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під'язичної та підщелепної залоз зліва. Залози виділяють невелику кількість густої слини. Функція якого нерву порушена?

@ лицевого

під'язичного

блукаючого

язикоглоточного

трійчастого

#

У жінки віком 50 років виявлено послаблені скорочення жовчного міхура. Недостатність секреції якого гормону може бути причиною цього?

@ Холецистокінін-панкреозимін

Секретин

Гастрин

Шлунково-інгібуючий пептид

Вазо-інтестинальний пептид

#

У жінки віком 30 років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною цього?

@ Холецистокінін-панкреозимін

Соматостатин

Секретин

Шлунково-інгібуючий пептид

Вазо-інтестинальний пептид

#

Хворий переведений на безсольову дієту. Як змінюється поріг смакової чутливості на солоне?

@ Зменшиться

Не зміниться

Мало зміниться

Підвищиться

Спочатку підвищиться, потім зменшиться

#

У хворого порушено синтез ентерокінази. Який процес порушиться безпосередньо внаслідок цього?

@ Розщеплення білків

Всмоктування білків

Розщеплення жирів

Розщеплення вуглеводів

Всмоктування води

#

У тварини в експерименті виведено назовні загальну жовчну протоку. Які процеси травлення будуть порушені?

@ Гідроліз і всмоктування жирів

Гідроліз і всмоктування жирів, білків та вуглеводів

Гідроліз і всмоктування білків

Гідроліз і всмоктування вуглеводів

Всмоктування води

#

У хворого закупорено загальну жовчну протоку камінцями. Надходження жовчі в 12-палу кишку припинено. Порушення яких процесів в кишечнику буде?

@ Гідроліз і всмоктування жирів

Гідроліз жирів

Всмоктування жирів

Гідроліз білків

Гідоліз і всмоктування білків

#

У пожилых людей скорость распространения пульсовой волны выше, чем у молодых. Причиной этого является уменьшение с возрастом:

@ Эластичности сосудистой стенки

Линейной скорости кровотока

Величины сердечного выброса

Частоты сердечных сокращений

Объемной скорости кровотока

#

Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір'я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об'єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров'ю, перш за все, такої функції:

@ Транспорт газів

Транспорт амінокислот

Участі у гемостазі

Підтримка кислотно-лужної рівноваги

Підтримка іонної рівноваги

#

Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу і збільшене сечовиділення (до 10 л на добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

@ Вазопресину

Окситоцину

Інсулину

Трийодтироніну

Кортизолу

#

У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилась активність амілази у слині. Яка залоза була видалена?

@ Привушна

Щьочна

Підщелепна

Яснева

Під’язична

#

Пацієнт скаржиться на постійні кровотечі з ясен, які тривають ще з дитинства. Аналіз крові виявив дефіцит VIII плазменного фактору зсідання. Це означає, що у пацієнта, перш за все, порушено:

@ утворення протромбінази

утворення тромбіну

утворення фібрину

адгезії тромбоцитів

агрегації тромбоцитів

#

У пацієнта спостерігаються точкові крововиливи на яснах, твердому і м’якому піднебінні, слизовій щік. З порушенням функції яких формених елементів крові це пов’язано

@ тромбоцитів

еозинофілів

моноцитів

лімфоцитів

еритроцитів

#

У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з 5,0*1012/л до 6,0*1012/л. Стимуляція еритропоезу відбулась завдяки:

@ Зменшенню р О2 в артеріальній крові

Збільшенню р О2 в артеріальній крові

Зменшенню р О2 у венозній крові

Збільшенню р О2 у венозній крові

Збільшення р О2 у клітинах

#

Людина доівльно затримала дихання протягом 60 c. Після цього хвилинний об'єм дихання (ХОД) збільшився до 12 л. Головною причиною збільшення ХОД є такі зміни у крові:

@ Підвищення p СО2

Зниження p О2

Підвищення p О2

Зниження p СО2

Підвищення pH

#

Експериментатор хоче виробити у собаки слиновидільний умовний рефлекс. Що з наведено доцільно використати як умовний подразник?

@ Звук помірної гучності

Сухарі

М’ясо

Електричний струм

Надто гучний звук

#

Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60/хв. Цю клітину отримано з:

@ Сино-атриального вузла

Передсердь

Шлуночків

Атріо-вентрикулчрного вузла

Пучка Гіса

#

У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилася з 4,0*1012/л до 4,5*1012/л. Що є основною причиною цього?

@ Вихід еритроцитів з депо

Пригнічення руйнування еритроцитів

Активація еритропоезу

Збільшення хвилинного об’єму крові

Втрата води організмом

#

У людини час кровотечі збільшений до 10 хвилин. Причиною цього може бути:

@ Тромбоцитопенія

Лейкопенія

Еритропенія

Лімфопенія

Гіпопротеінемія

#

У людини травматичне пошкодження грудинно-ключично-сосцевидного м'язу. Це призвело до зменшення величини:

@ Резервного об'єму вдиху

Резервного об'єму видиху

Дихального об'єму

Залишкового об'єму

Функціональної залишкової ємкості легенів

#

У людини травматичне пошкодження великого грудного м'язу. Це призвело до зменшення величини:

@ Резервного об'єму вдиху

Резервного об'єму видиху

Дихального об'єму

Залишкового об'єму

Функціональної залишкової ємкості легенів

#

У людини травматичне пошкодження м'язів передньої черевної стінки. Це призведе до зменшення величини:

@ Резервного об’єму видиху

Резервного об‘єму вдиху

Залишкового об‘єму

Дихального об‘єму

Ємкості вдиху

#

У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст., а вуглекислого газу зменшена до 36 мм рт.ст. Це може бути наслідком:

@ Довільної гіпервентиляції

Затримки дихання

Інтенсивного фізичного навантаження

Помірного фізичного навантаження

Перебування в горах

#

Що з наведеного може бути причиною збільшення енерговитрат організма людини на 100%?

@ Зниження зовнішньої температури

Підвищення зовнішньої температури

Споживання білкової їжі

Споживання вуглеводної їжі

Споживання жирної їжі

#

У людини дихальний коефіцієнт збільшився з 0,85 до 0,95. Це означає, що в клітинах людини збільшилось споживання:

@ Вуглеводів

Білків

Жирів

Білків та жирів

Поживних речовин

#

У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого відділу ЦНС є найбільш ймовірною причиною цього порушення ?

@ Довгастий мозок

Грудний відділ спинного мозку

Шийний відділ спинного мозку

Середній мозок

Проміжний мозок

#

Накладення стоматологічного протезу викликало у пацієнта збільшення слиновиділення. Це обумовлено реалізацією таких механізмів регуляції:

@ Безумовні рефлекси

Умовні рефлекси

Безумовні та умовні рефлекси

Місцеві рефлекси

-

#

У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину новокаїну додають 0,1% розчин адреналіну. Адреналін, що додається, викликає:

@ місцеве звуження судин

місцеве розширення судин

зниження артерiального тиску

зниження опору судин

підвищення артерiального тиску

#

У хворого із зниженою видільною функцію нирок відзначається неприємний запах з рота. Збільшення екскрецiї слинними залозами якої речовини є причиною цього?

@ Сечовина

Альфа-амілаза

Лізоцим

Фосфатаза

Муцин

#

У дитини спостерігається затримка росту, психічного розвитку і формування зубів, запізніла поява точок окостініння, зниження основного обміну. Гіпофункція якої ендокринної залози (залоз) є причиною такого стану?

@ Щитовидна

Статеві

Наднирники

Нейрогіпофіз

Підшлункова

#

В гострому досліді тварині в порожєнину 12-палої кишки увели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Це призведе, перш за все, до збільшення секреції такого гастроінтестинального гормону:

@ Секретин

Гастрин

Мотилін

Нейротензин

Гістамін

#

Европеец 40 лет при работе в одной из стран Юго-Восточной Азии жалуется, что ему тяжело переносить высокую температуру при высокой относительной влажности воздуха. Причиной этого есть затруднение отдачи тепла организмом путем:

@ Испарения

Излучения

Тепропроведения

Конвекции

Конвекции и тепропроведения

#

В ходе тренировки на велоэргометре спортсмен подбирал нагрузку для достижения максимальной величины работы, производимой его мышцами. Какой в данном случае должна быть величина нагрузки на мышцы спортсменна?

@ Средней

Максимальной

Минимальной

Чередование минимальной и максимальной

Длительной минимальой

#

У чоловіка 47 років по медичним показанням була видалена слинна залоза, після чого різко зменшився вміст амілази в слині. Яка залоза була видалена?

@ Привушна

Підщелепна

Підщочна

Ясневі

Під'язикова

#

Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З яким субстратом для цього її треба змішати?

@ Крохмаль

Казеін

Жир

ДНК

РНК

#

У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речових. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим?

@ Хінін

Хлорид натрію

Глюкоза

Лимонна кислота

-

#

При визначенні групової належності в системі АВО аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки першої та другої груп і не викликала – третьої групи. Якою є група досліджуваної крові?

@ B (III)

A (II)

O (I)

АВ (IV)

-

#

У людини внаслідок подразнення пухлиною вегетативного ядра черепного нерва спостерігається посилене виділення слини привушною залозою. На яке ядро тисне пухлина?

@ N.salivatorius inferior

N.salivatorius superior

N.dorsalis nervi vagi

N.intermediolateralis

N.accessorius

#

У людини, 40 років, після емоційного збудження виявили півищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту ?

@ Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

Розширення артеріол

Зменшення частоти серцевих скорочень

Гіперполяризація кардіоміоцитів.

Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

#

У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

@ Поширення збудження по шлуночкам

Поширення збудження від передсердь до шлуночків

Електричну діастолу серця.

Реполяризацію шлуночків

Поширення збудження по передсердям

#

У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення секреції якого гормону є причиною цього?

@ Вазопресин

Інсулін

Глюкагон

Кортизол

Окситоцин

#

У людини з захворюванням нирок віявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові хворого?

@ Реніну

Адреналіну

Норадреналіну

Вазопресину

Катехоламінів

#

У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

@ Катехоламіни

Симпатичні безумовні рефлекси

Парасимпатичні безумовні рефлекси

Симпатичні умовні рефлекси

Парасимпатичні умовні рефлекси

#

При длительном пребывания в темноте у человека повысилась чувствительность к свету. Почему?

@ Развилась адаптация рецепторов.

Увеличилось количество палочек.

Увеличилось количество колбочек.

Повысилась преломляющая сила роговицы.

Повысилась преломляющая сила хрусталика.

#

При стрессе у пожилого человека повысилось артериальное давление.Причиной является активация:

@ Симпато-адреналовой системы

Парасимпатического ядра блуждающего нерва

Функции щитовидной железы

Функции коры надпочечников

Функции гипофиза

#

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового раціону:

@ М"ясні бульони

Молоко

Солодке

Солоне

Білий хліб

#

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового раціону насичені бульони і овочеві відвари, бо вони стимулюють виділення:

@ Гастрину

Секретину

Холецистокініну

Соматостатину

Нейротензину

#

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти варене, а не смажене м'ясо, оскільки смажене містить речовини, які стимулюють виділення:

@ Гастрину

Секретину

Соматостатину

Панкреозиміну

Нейротензину

#

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

@ Багато рідкої слини

Мало рідкої сслини

Слина не виділяється

Мало в'язкої слини

Багато в'язкої слини

#

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннервують підязикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози виділяється:

@ Мало в’язкої слини

Мало рідкої слини

Слина не виділяється

Багато рідкої слини

-

#

Вміст яких продуктів доцільно збільшити у харчовому раціоні людини із зниженою секреторною функцією шлунку?

@ Бульони

Солодке

Солоне

Молоко

Сало

#

В гострому досліді собаці, що знаходилась під наркозом, ввели вазопресин, внаслідок чого зменшилась кількість сечі тому, що він у нирках:

@ Збільшує реабсорбцію води

Збільшує реабсорбцію натрію

Зменшує реабсорбцію води

Зменшує реабсорбцію кальцію

Збільшує реабсорбцію кальцію

#

У чоловіка 60-ти років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?

@ Ретикулярної формації

Гіпокампу

Чотиригорбикової структури

Кори великих півкуль

Чорної субстанції

#

Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?

@ Калієві

Натрієві

Кальцієві

Магнієві

Хлорні

#

Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +140С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

@ Теплорадіація

Теплопроведення

Конвекція

Випаровування

Перспірація

#

При аналізі ЕКГ людини з’ясовано,що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні.Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:

@ Реполяризації

Деполяризаці.

Збудження

Скорочення

Розслаблення

#

У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

@ 5 л

3,75 л

2,5 л

2,0 л

1,5 л

#

У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?

@ Ангіотензин-11

Вазопресин

Адреналін

Норадреналін

Серотонін

#

Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити димохід?

@ Карбоксигемоглобін

Карбгемоглобін

Дезоксигемоглобін

Метгемоглобін

Оксигемоглобін

#

Піддослідному собаці через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульону. Вміст якої з наведених речовин швидко збільшиться у крові тварин?

@ Гастрин

Соматостатин

Інсулін

Нейротензин

Вазоінтестинальний поліпептид

#

У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?

@ Секреція кишкового соку

Пристінкове травлення

Ритмічна сегментація

Маятникоподібні рухи

Всмоктування

#

У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

@ Зменшення онкотичного тиску плазми крові

Збільшення системного артеріального тиску

Збільшення проникності ниркового фільтру

Збільшення коефіцієнта фільтрацїі.

Збільшення ниркового плазмотоку

#

В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?

@ Гіпоксемія

Гіперкапнія

Гіперосмія

Гіпоосмяї

Гіповолюмія

#

У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0, α-, β (I), В,α- (III), та не виникла - з сироваткою А,β- (II). Дослуджувана кров належить до групи:

@ А, β (II)

В, α-(III)

О, α-, β-(I)

АВ (IV)

-

#

У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:

@ Катехоламінів

Кортізолу

Альдостенору

Соматотропіну

Вазопресину

#

Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

@ Секретин

Холецистокінін-панкреозимін

Гастрин

Глюкагон

Нейротензин

#

У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде порушений в найзначній мірі ?

@ Жування.

Слиновиділення.

Формування відчуття смаку

Ковтання.

Слиноутворення

#

У дитини від народження знижена функція щитовидної залози. Що є головним наслідком цього?

@ Кретинізм.

Нанізм.

Гігантизм.

Гіпопітуітарізм.

Гіперпігментація шкіри.

#

Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40 % нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною ?

@ Щитовидна залоза.

Тімус.

Підшлункова залоза.

Епіфіз.

Наднирники.

#

У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком цього?

@ Схильність альвеол до спадання.

Зменшення опору дихальних шляхів.

Зменшення роботи дихальних м'язів.

Збільшення вентіляції легень.

Гіпероксемія.

#

Внаслідокфізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких структурах, перш за все, є причиною втоми?

@ Нервові центри.

М’язи

Аферентні нерви

Еферентні нерви.

Нервово-м"язові синапси

#

Якщо температура повітря 38 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 80%, швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок

@ Випаровування поту

Радіації

Конвекції

Теплопроведення

Радіаційної конвекції

#

При регистрации ЭКГ больного с гиперфункцией щитовидной железы зарегистрировано увеличение частоты сердечных сокращений. Укорочение какого элемента ЭКГ об этом свидетельствует?

@ Интервала R-R

Сегмента P-Q

Интервала P-Q

Интервала P-T

Комплекса QRS

#

Зріст дорослої людини 100 см при пропорціональній будові тіла та нормальному розумовому розвитку. Недостатнє вироблення якого гормону в дитячому віці є причиною цього?

@ Соматотропіну

Гонадотропного

Адренокортікотропного

Тиреотропного

Пролактіну

#

Клинические исследования крови рекомендуется проводить натощак и утром. Изменения каких компонентов крови возможны, если произвести забор крови после приема пищи?

@ Увеличение числа лейкоцитов

Увеличение числа эритроцитов

Увеличение белков плазмы

Снижение числа тромбоцитов

Снижение числа эритроцитов

#

В результате черепно-мозговой травмы у больного были выявлены следующие симптомы: интенционный тремор, дисметрия, адиадохокинез, дизартрия. Какая структура головного мозга повреждена?

@ Мозжечок

Стриатум

Двигательная кора

Бледный шар

Черное вещество

#

У больного камень общего желчного протока прекратил поступление желчи в кишечник. Нарушение какого процесса пищеварения при этом наблюдается?

@ Переваривание жиров

Переваривание белков

Всасывание углеводов

Переваривание углеводов

Всасывание белков

#

Больной 60 лет жалуется на боли в нижней части живота, частый стул. При копрологическом исследовании выявлено увеличение количества нейтрального жира в кале. Дефицит какого фермента явился причиной неполного переваривания жиров?

@ Липаза

Энтерокиназа

Мальтаза

Аминопептидаза

Пепсин

#

У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?

@ Збільшиться глибина і частота

Зменшиться глибина

Збільшиться глибина

Зменшиться частота

Збільшиться частота

#

Під час операції на головного мозку відмічено, що подразнення певних зони кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. Яку зону подразнювали?

@ Постцентральна звивина

Прецентральна звивина

Верхня латеральна звивина

Поясна звивина

Парагіпокампова звивина

#

В гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda tympani, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося:

@ Багато рідкої слини

Мало рідкої слини

Не виділялася слина

Мало в'язкої слини

Багато в'язкої слини

#

У жінки 40 років при обстеженні виявлений підвищений основний обмін. Надлишок якого з наведених гормонів зумовить цю картину?

@ Трийодтиронін

Тиреокальцитонін

Глюкагон

Альдостерон

Соматостатин

#

Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?

@ Синоатріальний вузол

Волокна Пуркіньє

Ніжки пучка Гіса

Атріовентрикулярний вузол

Пучок Гіса

#

Хлопець віком 12 років має зріст 1 м 80 см. Порушення секреції якого гормону це обумовило?

@ Соматотропного

Тироксину

Тіреотропного

Гонадотропного

Інсуліну

#

У больного с расстройством мозгового кровотока нарушен акт глотания, он может поперхнуться при приеме жидкой пищи. Укажите, какой отдел мозга поражен?

@ Продолговатый мозг

Средний мозг

Промежуточный мозг

Мозжечок

Шейный отдел спинного мозга

#

У взрослого мужчины ЧСС= 40/мин. Какой элемент проводящей системы сердца обеспечивает эту частоту?

@ Атриовентрикулярный узел

Синоатриальный узел

Волокна Пуркинье

Пучок Гиса

Ножки пучка Гиса

#

У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:

@ другої фази коагуляційного гемостазу.

першої фази коагуляційнго гемостазу.

судинно-тромбоцитарного гемостазу.

фібринолізу.

антикоагулярних властивостей крові.

#

У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обслідування виявило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?

@ Червоних ядер

Вестибулярних ядер

Чотирибугір'я

Чорної речовини

Ретикулярної формації

#

Під час обертання на кріслі Барані у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання, посилення потовиделення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?

@ Вестибулярних півколових каналів

Пропріорецепторів скелетних м’язів

Кортієвого органу

Зорових

Отолітових вестибулярних

#

В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з маточною кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?

@ Зменшення гематокритного числа

Еозинофілія.

Сповільнення ШОЕ

Лейкоцитоз

Збільшення кольорового показника

#

У чоловіка 33 років діагностована прободіння шлунку і запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “доскоподібний живіт”. Який рефлекс забезпечує цей симптом?

@ Вісцеро-соматичний

Вісцеро-вісцеральний

Вісцеро-кутанний

Кутанно-вісцеральний

Сомато-вісцеральний

#

У пацієнта віком 60 років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовлює ці зміни?

@ Основної мембрани завитки біля овального віконця

Основної мембрани завитки біля гелікотреми

Євстахієвої труби

М’язів середнього вуха

Барабанної перетинки

#

Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?

@ Гастрину

Соматостатину

Інсуліну

Глюкагону

Нейротензину

#

На изолированном сердце изучалась скорость проведения возбуждения в различных его участках. Где была обнаружена наименьшая скорость?

@ В атриовентрикулярном узле

В пучке Гиса

В волокнах Пуркинье

В миокарде предсердий

В миокарде желудочков

#

В эксперименте установлено, что при раздражении усиливающего нерва Павлова наблюдается увеличение силы сердечных сокращений. С действием какого медиатора связан указанный результат?

@ Норадреналина

Ацетилхолина

Серотонина

Дофамина

ГАМК

#

Під час складання іспиту у студентів "пересихає в роті" внаслідок зменшення слиновиділення. Механізмом, що зумовлює розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів:

@ Умовних симпатичних

Безумовних парасимпатичних

Умовних парасимпатичних

Безумовних симпатичних

Безумовних периферичних

#

Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з перелічених об"ємів повітря Ви скористуєтесь:

@ Життєва ємкість легень

Ємкість вдиху.

Функціональна залишкова ємкість.

Загальна ємкість легень.

Резервний об"єм вдиху.

#

Больной жалуется на мучительную жажду и обильное мочеотделение (до 10 литров в сутки).Кконцентрация глюкозы в крови - в пределах нормы, в моче глюкоза отсутствует. Недостаток какого гормона может быть причиной?

@ Вазопрессина

Окситоцина

Инсулина

Трийодтиронина

Кортизола

#

Водитель после работы уснул в гараже в машине с работающим двигателем. Проснувшись, он почувствовал головную боль, началась рвота. Образование какого соединения в крови явилось причиной этого состояния?

@ Карбоксигемоглобина

Метгемоглобина

Карбгемоглобина

Оксигемоглобина

Дезоксигемоглобина

#

При клиническом обследовании жителей горного аула, расположенного на высоте 3000 метров выявлено повышенное количество эритроцитов в крови. Причиной этого является:

@ Повышение образования эритропоэтинов

Увеличение объема циркулирующей крови

Увеличение синтеза витамина В12

Изменение функции селезенки

Сгущение крови

#

В эксперименте у животного был перерезан ствол мозга, после чего у него резко повысился тонус мышц-разгибателей (децеребрационная ригидность). Устранение влияния на мышцы какой структуры мозга вызвало это состояние?

@ Красного ядра

Голубого пятна

Черной субстанции

Полосатого тела

Серого бугра

#

Людина, що приймає блокатор мембранних циторецепторів сипансів автономної нервової системи, скаржиться на сухість у роті. Які з рецепторів у неї заблоковані?

@ М-холінорецептори

Н-холінорецептори

Н2-рецептори

α-адренорецептори

β-адренорецептори

#

У людини опік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників у неї буде порушено найбільше?

@ Солодких

Кислих

Солоних

Кислих та солоних

Гірких

#

У студента під час складання iспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:

@ Умовних симпатичних

Умовних та безумовних симпатичних

Умовних парасимпатичних

Безумовних парасимпатичних

Безумовних симпатичних та парасимпатичних

#

Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі збільшений до 15 хвилин. Дефіцит у складі крові яких формених елементів може бути причиною таких змін?

@ Тромбоцитів

Еритроцитів

Лімфоцитів

Лейкоцитів

Моноцитів

#

У дитини є порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?

@ Паратгормон

Тирокальцитонін

Тироксин

Соматотропний гормон

Трийодтиронін

#

У дитини порушені терміни прорізування зубів, спостерігаються аномалії емалі, збільшені губи та язик. Знижена секреція якого гормону є причиною цих змін?

@ Тироксин

Паратгормон

Тирокальцитонін

Соматотропін

Інсулін

#

В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший ?

@ Артеріолиї

Артерії

Аорта

Вени

Капіляри

#

При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він перестав розрізняти переміщення предмета по шкірі. Який відділ кори мозку пошкоджений?

@ Задня центральна звивина

Потилична доля кори.

Тім'яна доля кори

Лобна доля кори

Передня центральна звивина

#

У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?

@ Атріовентрикулярний вузол

Синусовий вузол

Пучок Гіса

Ліва ножка Гіса

Права ножка Гіса

#

Человек постоянно живет высоко в горах. Какое измененение показателей крови можно обнаружить у него?

@ Увеличение количества эритроцитов.

Снижение показателей содержания гемоглобина.

Появление в крови эритробластов.

Снижение количества ретикулоцитов.

Уменьшение цветного показателя

#

При удалении зуба вводят раствор новокаина в область прохождения чувствительного нерва, что приводит к обезболиванию вследствие нарушения:

@ Проведения болевых импульсов.

Образования медиаторов боли

рН тканей

Аксонального транспорта

Возбудимости болевых рецепторов.

#

При нормальной чувствительности кожи пальца не ощущается наличие на нем обручального кольца. Причиной єтого является:

@ Адаптация рецепторов.

Развитие фиброзной ткани.

Нарушение структуры эпидермиса.

Нарушение кровообращение .

Нарушение структуры рецепторов

#

Сужение приносящей артериолы почечного тельца вызвало уменьшение диуреза. Причиной является снижение:

@ Эффективного фильтрационного давления

Реабсорбции воды

Реабсорбции глюкозы

Реабсорбции ионов

Секреции мочевины

#

При пешем подъеме на 5 этаж у человека повысилось артериальное давление. Причиной является увеличение:

@ Минутного обьема крови

Количества функционирующих капилляров.

Вязкости крови

Содержание ионов в плазме крови.

Объема циркулирующей крови

#

Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно обмежити в своєму раціоні?

@ Жирне та смажене м'ясо

Нежирне відварне м'ясо

Кисломолочні продукти

Овочі

Фрукти

#

У давній Індії підозрюваним у злочин пропонували проковтнути жменю сухого рису. Злочинці не могли проковтнути рис через зменшене слиновиділення внаслідок

@ Активацїя симпато-адреналової системи

Активації парасимпатичного ядра лицьового нерва

Зменшення кровопостачання слинних залоз

Активації парасимпатичного ядра язикоглоткового нерва

Гальмування симпато-адреналової системи

#

На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?

@ Синоатріальний вузол

Атріоветрикулярний вузол

Пучок Гіса

Ніжки пучка Гіса

Волокна Пуркін’є

#

Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона найшвидше збільшиться в крові студента?

@ Адреналіна

Тиреоліберина

Кортикотропіна

Кортизола

Соматотропіна

#

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

@ Через центральні синапси

Через нервово-м’язові синапси

Еферентними нервами

Аферентними нервами

Провідними шляхами

#

У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?

@ Суттєво не зміниться

Припиниться

Стане більш рідким

Стане більш глибоким

Стане більш частим

#

У больной с отеками в моче большое количество белка. О нарушении функции какого отдела нефрона это свидетельствует?

@ Почечное тельце

Проксимальный извитой каналец

Дистальный извитой каналец

Нисходящая часть петли Генле

Восходящая часть петли Генле

#

Під час обстеження пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м'язів. Який метод дослідження треба використати?

@ Гнатодинамометрія

Електроміографія

Мастікаціографія

Міоартрографія

Електроодонтодіагностика

#

Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена?

@ постцентральна звивина

гіпокамп

гіпоталамус

чорна речовина

мигдалик

#

Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит ІІ фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини перш за все?

@ утворення тромбіну

утворення протромбінази

утворення фібрину

фібриноліз

ретракція згустка

#

У пацієнта після повторного протезування зубів виникла сухість і металічний присмак в роті, спотворення смаку, запалення слизової язика і ясен. Найбільш вірогідною причиною вказаних проявів є:

@ явища гальванізму

пошкодження чутливих нервових волокон

застосування неякісної пластмаси

занесення інфекції

пошкодження смакових рецепторів

#

У кроля в експерименті зменшили швидкість клубочкової фільтрації. Для цього:

@ збільшили онкотичний тиск плазми

зменшили осмотичний тиск плазми

збільшили гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків

збільшили проникність ниркового фільтру

збільшили нирковий кровотік

#

В лабораторії аналізують первинну сечу здорової тварини. Що з наведеного там буде відсутнім?

@ Високомолекулярні білки

Сечова кислота

Сечовина

Глюкоза

Натрій

#

У людини звужені зіниці. Це зумовлено:

@ Зростанням тонусу парасимпатичних центрів

Зростання тонусу симпатичних центрів

Збільшенням активності симпато-адреналової системи

Дією адреналіну

Дією норадреналіну

#

Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі талямусу. Які це рецептори?

@ Нюхові

Дотикові

Смакові

Зорові

Слухові

#

У тварини в експерименті викликали дегідратацію. Які з наведених рецепторів сигналізують про дефіцит води?

@ Волюморецептори передсердь

Хеморецептори каротидних тілець

Осморецептори гіпоталамусу

Механорецептори шлунку

Смакові рецептори

#

У стоматологічній практиці застосовують місцеві анестетики, які блокують такі іонні канали:

@ натрієві

калієві

швидкі кальцієві

повільні кальцієві

хлорні

#

Людина приймає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше?

@ Привушні

Щічні

Підщелепні

Під'язичні

Піднебінні

#

Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, під час складання іспиту біль послабився. Розвитком якого виду гальмування у корі головного мозку зумовлене зменшення больових відчуттів?

@ Зовнішнє

Позамежне

Згасаюче

Диференціювальне

Запізнювальне

#

У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину анестетика додають адреналін. Це робиться з метою:

@ Місцевого звуження судин

Місцевого розширення судин

Зниження артерiального тиску

Місцевого зниження опору судин

Покращення мікроциркуляції

#

Прийом їжі призводить до збільшення секреції слини. Які регуляторні впливи переважають при “харчовій секреції” слинних залоз ?

@ Парасимпатичні рефлекси

Симпатичні рефлекси

Місцеві рефлекси

Гормони ендокринних залоз

Гастроінтестинальні гормони

#

При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м'яких тканин обличчя, збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які зміни секреції гормонів найбільш ймовірні ?

@ Збільшена секреція соматотропного гормону

Зменшена секреція соматотропного гормону

Збільшена секреція інсуліну

Зменшена секреція тироксину

Збільшена секреція вазопресину

#

При обстеженні порожнини рота дитини виявлений множинний карієс із пришиїчною локалізацією осередків поразки, пов'язаний з порушенням фосфорно-кальцієвого обміну. Функція якої ендокринної залози явно недостатня?

@ Паращитовидних залоз

Щитовидної залози

Острівного апарата підшлункової залози

Полових залоз

Задньої долі гіпофізу

#

Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка кори великих півкуль мозку ушкоджена ?

@ Потилична

Фронтальна

Тім'яна

Скронева

Тім'яна і скронева

#

При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини дихання. Це призведе до зменшення:

@ Хвилинного об'єму дихання

Життєвої ємності легень

Резервного об'єму вдиху

Резервного об'єму видиху

Залишкового об'єму

#

Після вдихання пилу у людини виник кашель, що обумовлено збудженням:

@ Іритантних рецепторів

Юкстакапілярних рецепторів

Хеморецепторів легень

Терморецепторів легень

Больових рецепторів

#

Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.

@ Лівий шлуночок.

Правий шлуночок.

Праве передсердя.

Ліве передсердя.

-

#

У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 45 разів за хвилину. Що є водієм ритму?

@ Атріовентрикулярний вузол.

Синоатріальний вузол

Пучок Гіса.

Ніжки пучка Гіса.

Волокна Пуркін'є.

#

Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким зниженням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в першу чергу?

@ У нервових центрах

В аферентному провіднику

У рецепторах

В еферентному провіднику

У м'язах

#

У дитини ознаки затримки психічного та фізичного розвитку (кретинізм). З дефіцитом якого гормону це пов'язано?

@ Тироксину

Соматотропного

Кальцитоніну

Інсуліну

Тестостерону

#

Людина знепритомніла в салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкненому двигуні. В крові у неї знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?

@ Карбоксигемоглобін

Дезоксигемоглобін

Карбгемоглобін

Метгемоглобін

Оксигемоглобін

#

Експериментальній тварини перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться у зоні інервації?

@ Втрата рухів

Втрата дотикової чутливості

Втрата температурної чутливості

Втрата пропріоцептивної чутливості

Гіперчутливість

#

Після накладання джгута у досліджуваного виявили точкові крововиливи. З порушенням функції яких клітин крові це пов’язано?

@ тромбоцитів

еозинофілів

моноцитів

лімфоцитів

нейтрофілів

#

При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишківник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище?

@ Дефіцитом вітаміну К

Дефіцитом заліза

Тромбоцитопенiєю

Еритропенією

Лейкопенією

#

Людина приймає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше?

@ Привушні

Щічні

Підщелепні

Під'язичні

Піднебінні

#

Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, який послабився під час складання іспиту. Зменшення больових відчуттів зумовило таке гальмування:

@ Зовнішнє

Позамежне

Згасаюче

Диференціювальне

Запізнювальне

#

При обстеженні пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м'язів. Який метод дослідження треба використати?

@ гнатодинамометрія

електроміографія

мастікаціографія

міоартрографія

електроодонтодіагностика

#

У пацієнта після крововиливу у стовбур мозку відсутній рефлекс звуження зіниці при збільшенні освітлення. Ураження якої структури є причиною цього?

@ Вегетативні ядра окорухових нервів

Латеральні ретикулярні ядра

Медіальні ретикулярні ядра

Червоні ядра

Чорна речовина

#

У чоловіка 30-ти років методом непрямої калориметрії встановлено зменшення основного обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів у плазмі крові може бути причиною цього?

@ Трийодтиронін,тетрайодтиронін

Тирокальцитонін, паратгормон

Глюкокортикоїди

Катехоламіни

Соматоліберин, соматостатин

#

У пацієнта порушена координацiя рухiв, їх амплiтуда і спрямованість; рухи розмашистi, непропорцiйнi; хода "пiвняча", "п'яна". Який відділ мозку пошкоджено?

@ Мозочок

Довгастий мозок

Спинний мозок

Гіпоталамус

Таламус

#

У хворого відмічаються збільшення окремих частин тіла (щелепи, носа, вух, язика, стопи, кисті) при збереження пропорції тіла. Це може бути пов’язано з збільшеною секрецією:

@ Соматотропіну

Соматостатину

Тетрайодтироніну

Трийодтироніну

Кортизолу

#

В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гиперполяризацію). Які іонні канали слід активувати для цього?

@ Калієві

Натрієві

Калієві та натрієві

Кальцієві

Натрієві та кальцієві

#

Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона хоче збільшити масу тіла?

@ 12 000 – 13 000 кДж/д

10 500 - 11 500 кДж/д

10 000 – 11 000 кДж/д

9 000 – 10 000 кДж/д

8 000 – 9 000 кДж/д

#

У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найімовірніше, є причиною цього?

@ Підшлункового

Слини

Шлункового

Жовчі

Кишечного

#

При реєстрації фонокардіограми встановлено, що тривалість першого тону серця у два рази перевищує норму. Правильним є висновок про те, що у досліджуваного порушений стан:

@ Атріо-вентрикулярних клапанів

Півмісяцевих клапанів

Мітральних клапанів

Міокарду шлуночків

Міокарду передсердь

#

Під час помірного фізичного навантаження хвилинний об’єм крові у досліджуваного становив 10 л/хв. Який об’єм крові проходив у нього за хвилину через судини легень?

@ 10 л/хв

5 л/хв

4 л/хв

6 л/хв

7 л/хв

#

Людині внутрішньовенно вводять розчин, що спричинило збільшення частоти та сили серцевих скорочень. Які складові розчину зумовили ці зміни?

@ Іони кальцію

Іони натрія

Іоні хлору

Іони калію

Глюкоза

#

У нирках досліджуваного збільшена реабсорбція іонів кальцію і зменшена – фосфатних іонів. Вплив якого гормону викликав такі зміни?

@ Паратгормон

Тирокальцитонін

Тироксин

Альдостерон

Вазопресин

#

Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку може бути причиною цього?

@ Потилична

Скронева

Лобна

Тім’яна

Скронева та тім’яна

#

У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе?

@ Шкірна та пропріоцептивна

Зорова

Слухова

Нюхова і смакова

Слухова і зорова

#

В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють?

@ N. sympathicus

N. glossopharyngeus

N. facialis

N. trigeminus

N. vagus

#

Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:

@ Теплопроведення

Конвекції

Тепловипромінювання

Випаровування поту

-

#

У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого з перерахованих відділів ЦНС є найбільш ймовірною причиною цього порушення?

@ Довгастий мозок

Спинний мозок, Th II-IV

Спинний мозок, С V-VІ

Середній мозок

Гіпоталамус

#

У пацієнта розвилися порушення рухової активності: тремор, атаксія й асинергія рухів, дизартрія. Де, найвірогідніше, локалізуються порушення?

@ Мозочок

Базальні ганглії

Лімбічна система

Стовбур мозку

Довгастий мозок

#

У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?

@ Альдостерон

Вазопресин

Кортизол

Паратгормон

Натрійуретичний

#

На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

@ Часткова деполяризація

Гіперполяризація

Потенціал дії

Змін не буде

-

#

У чоловіка 40 років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило появу цих симптомів?

@ Зниження синтезу еритропоетинів

Підвищене руйнування еритроцитів

Нестача заліза

Нестача вітаміну В12

Нестача фолієвої
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.