Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Крок 1. Стоматологія 2000-2010 рр.Нормальна анатомія

В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два кифоза. Это объясняется развитием способности к:

@ Прямохождению

Плаванию

Ползанию

Сидению

Лежанию

#

После правостороннего перелома в области передней трети нижней челюсти определяется кровоизлияние (гематома) в области подбородка. Повреждением какой артерии оно вызвано?

@ Подбородочной

Нижней губной

Язычной

Лицевой

Нёбной

#

Больной поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с вывихом височно-нижнечелюстного сустава с повреждением основной его связки. Назовите эту связку?

@ Латеральная

Нижнечелюстная

Шило-нижнечелюстная

Крыло-нижнечелюстная

Медиальная

#

У больного травма свода черепа. Какие синусы могут быть повреждены?

@ Верхний сагиттальный

Верхний каменистый

Нижний каменистый

Нижний сагиттальный

Сигмовидный

#

Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з артеріальною кровотечею. Яка артерія імовірно пошкоджена?

@ a. brachialis

a. radialis

a. axillaris

a. subscapularis

a. profunda brachii

#

У хворої , 34 років, виразка шлунка. Для того, щоб більш точно описати розташування виразки, лікар повинен знати з яких частин складається шлунок?

@ тіло, дно шлунку, пілорічна та кардіальна частини

дно шлунка, велика та мала кривизна, кардіальна частина

передня та задня стінки, пілорична частина, кардіальна частина

дно, склепіння шлунку, пілорична частина, привратнікова частина, кардіальна частина

тіло, дно, велика та мала кривизна шлунку

#

Чоловік звернувся до хірурга з варікозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен розташовані на задній поверхні кожи гомілки, на задній та передній поверхні кожи стегна. Які поверхневі вени здійснюють відток від нижньої кінцівки?

@ велика та мала підшкіряні вени

мала підшкіряна вена, глибока вена стегна

підколінна, поверхнева підшкіряна вена

стегнова вена, велика та мала підшкіряні вени

задня великогомілкова вена, велика підшкіряна вена

#

Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?

@ uncus

operculum frontale

gyrus temporalis superior

gurus postcentralis

sul. calcarinus

#

Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв забеспечує чутливість цієї області шиї?

@ n. transversus colli

n. auricularis magnus

nn. supraclaviculares

n. occipitalis minos

n. phrenicus

#

57-річна хвора на гіпертонію звернулась до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідність шкіри і зниження температури в цій області. Яка з артерій верхньої кінцівки найімовірніше ушкоджена?

@ a. princeps pollicis

a. ulnaris

a. perforans

a. digitalis communis

a. digitalis propria

#

До уролога звернувся чоловік віком 58 років зі скаргами на різкі болі при сечівиділенні та зменьшенні кількості сечі. Лікар припустив наявність сечо-кам’яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?

@ pars membranacеa

Pars prostatica

Pars spongiosa

Pars pelvina

Pars intramuralis

#

В ендокрінологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок пов’язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (ендокринної залози) порушена?

@ прищитоподібні

щитоподібна

вилочкова

надниркові

епіфіз

#

У больного кариесом нижнего левого премоляра появилась припухлость шеи выше подъязычной кости. Повысилась температура, появилось слюнотечение, сокращение жевательных мышц, больной с трудом открывает рот. Поставлен диагноз - флегмона дна ротовой полости. Какие мышцы будут вовлечены в процесс?

@ Челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная

Двубрюшная и подъязычно-шиловидная

Подъязычно-язычная и шило-язычная

Подкожная и шило-подъязычная

Щитоподъязычная и грудино-подъязычная

#

У больного вследствие неадекватного лечения воспаления среднего уха [мезотимпанита] возникло гнойное воспаление ячеек сосцевидного отростка височной кости [мастоидит]. Гнойник прорвался в ложе грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В пределах какой фасции шеи локализуется патологический процесс?

@ Поверхностного листка собственной фасции шеи

Поверхностной

Глубокого листка собственной фасции шеи

Внутренней фасции шеи

Предпозвоночной

#

После перенесенного энцефалита у больного имеются остаточные явления в виде поражения лицевого нерва слева. Нарушение иннервации каких мышц при этом будет выражено

@ Мимических мышц

Жевательных мышц

Подкожной мышцы шеи

Средних мышц шеи

Глубоких мышц шеи

#

При выполнении ваго-симпатической блокады по-Вишневскому вводят раствор новокаина по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы шеи выше места пересения ее с наружной яремной веной. В пределах какого треугольника шеи выполняют блокаду?

@ Лопаточно-трапециевидного

Ключично-лопаточного

Сонного

Треугольника Пирогова

Поднижнечелюстного

#

Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку 6 шейного позвонка. В каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие сонной артерии для остановки кровотечения?

@ Сонном

Поднижнечелюстном

Пирогова

Лопаточно-трахеальном

Лопаточно-ключичном

#

При осмотре полости рта справа от уздечки языка увеличен подъязычный сосочек. Определите выделительная функция каких желез будет нарушена?

@ Поднижнечелюстной и подъязычной

Околоушной и щитовидной

Щитовидной и околощитовидной

Подъязычной и околоушной

Околоушной и поднижнечелюстной

#

При подходе к щитовидной железе из поперечного (воротникообразного) доступа вскрывается клетчаточное надгрудинное пространство. Повреждение какого анатомического образования, находящегося в данном пространстве, является опасным?

@ Венозной яремной дуги

Лимфатических узлов

Сонной артерии

Подключичной артерии

Внутренней яремной вены

#

У больного резаная рана лица в области жевательной мышцы. Проток какой железы может быть поврежден?

@ Околоушной

Большой подъязычной

Поднижнечелюстной

Малых подъязычных

--

#

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття різцями верхньої щелепи зубів нижньої. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

@ Ортогнатія

Прогенія

Біпрогнатія

Прямий прикус

Закритий прикус

#

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття різцями нижньої щелепи зубів верхньої. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

@ Прогенія

Ортогнатія

Біпрогнатія

Закритий прикус

Прямий прикус

#

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв верхніх та нижніх різців . Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

@ Прямий прикус

Ортогнатія

Біпрогнатія

Закритий прикус

Прогенія

#

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

@ Біпрогнатія

Ортогнатія

Прямий прикус

Закритий прикус

Прогенія

#

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

@ Відкритий прикус

Ортогнатія

Прямий прикус

Закритий прикус

Прогенія

#

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

@ Параконус.

Метакоус

Мезоконус

Гіпоконус

Протоконус

#

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого вехнього моляра. Цей горик називається:

@ Гіпоконус.

Метаконус.

Параконус.

Мезоконус.

Протоконус.

#

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність тригону на жувальній поверхні першого верхнього лівого моляра. Тригон це є злиття:

@ Пара-,мета- і протоконуса.

Гіпо-, пара- і метаконуса.

Прото-, пара- і гіпоконуса.

Мета-, пара- і гіпоконуса

Пара-, мета- і гіпоконуса.

#

З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

@ L III -L IV

L II -L III

L I –L II

Th XII - L I

L V - S I

#

Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної клітки у хворого відзначена нерухомість діафрагми з правого боку. Який нерв пошкоджено з правого боку?

@ Діафрагмальний нерв

Блукаючий нерв

Симпатичний стовбур

Шийна петля

Додатковий нерв

#

У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?

@ Передміхурова залоза.

Сімяний міхурець.

Придаток яєчка.

Яєчко.

Цибулино-сечівникова залоза.

#

Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган хворий?

@ Передміхурова залоза.

Яєчко.

Сім’яні міхурці.

Придаток яєчка.

Сечовий міхур.

#

У пацієнта аспермія. Який орган не працює?

@ Яєчко.

Сімяні міхурці.

Придаток яєчка..

Простата.

Передміхурова залоза.

#

У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?

@ Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.

Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії.

Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії.

Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої артерії.

#

Яку артерію можна пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

@ Нижня альвеолярна артерія.

Щічна артерія.

Язикова артерія.

Криловидні гілки.

Середня оболонна артерія.

#

Гнійні вогнища на обличчі вище ротової порожнини небезпечні можливістю поширення інфекції у порожнину черепа. Наявністю яких анастомозів вен обличчя це зумовлено?

@ З очними венами

З крилоподібним сплетенням

З передніми вушними венами

З потиличною веною

З середньою і глибокими скроневими венами

#

Є потреба катетеризації сечового міхура. В якій частині уретри або структурі може виникати опір катетеру?

@ Перетинчастій.

Простатичній.

Губчастій.

Зовнішньому отворі сечівника.

Внутрішньому отворі сечівника.

#

Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?

@ Задня

Передня

Бічну права

Бічну ліва

Будь-яка

#

В результаті травми у хворого пошкодился відвідний нерв. Який з перечисленних симптомів спостерігається?

@ Параліч латерального прямого м’яза очного яблука.

Параліч медіального прямого м’яза очного яблука.

Стійке розширення зіниці.

Розлад акомодації.

Порушення сльозовиділення.

#

У травмпункт поступив хворий, який не може розігнути передпліччя в ліктьовому суглобі. Який м’яз пошкоджений?

@ Триголовий м’яз плеча.

Двоголовий м’яз плеча.

Плечо-променевий м’яз.

Дзьобо-плечовий м’яз.

Плечовий м’яз.

#

Хвора з діагнозом пієлонефрит поступила в клініку урології. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що супроводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призвело до виникнення ускладнення?

@ Форнікальний апарат нирки

Екскреторні шляхи нирки

Прямі трубочки

Ниркові канальці

Ниркове тільце

#

У хворого скарги на порушення сечовипускання. Діагностовано гіпертрофію передміхурової залози. Пошкодження якої частини органа призводить до виникнення даної патології?

@ Середньої частки.

Лівої частки.

Правої частки.

Основи.

Верхівки.

#

Хворий, 43років, звернувся зі скаргою на пухлину на корені язика. Хірург стоматолог виявив, що це зло’якісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перевязати артерію, що проходить в трикутнику Пирогова. Це:

@ a. lingualis

a. sublingualis

a. profunda linguae

a. suprahyoideum

a. palatina ascendens

#

Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини спереду від козелка вушної раковини. Хірург стоматолог, видаляючи пухлину, зустрів вену. Це була :

@ v. retromandibularis

v. facialis

v. jugularis interna

v. jugularis externa

v. auricularis posterior

#

Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку, хірург стоматолог виявив камінь в піднижньощелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

@ a. facialis

a. submentalis

a. alveolaris inferior

a. labialis inferior

a. lingualis

#

Хворому для виготовлення функціонально повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з’явилась гематома в передній ділянці обличчя, яка швидко збільшувалась. Було встановлено, що травмовано артерію, яка є гілкою:

@ a. maxillaris

a. alveolaris inferior

a. temporalis superficialis

a. ophthalmica

a. labialis superior

#

Хірург стоматолог зашивав чоловіку 26 років різану рану в ділянці шиї над грудниною і запобігав кровотечі з судини, що лежить між поверхневим і глибоким листком власної фасції шиї. Це:

@ arcus venosus juguli

v. thyroidea inferior

v. thyroidea superior

v. jugularis interna

v. jugularis externa

#

До хірурга стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці піднижньощелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м’якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено?

@ A. palatina ascendens

A. palatina descendens

A. sphenopalatina

A. pharingea ascendens

A. facialis

#

Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки, був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев’язана судина, яка кровопостачає цю ділянку. Яка судина була перев’язана?

@ a. supraorbitalis

a. infraorbitalis

a. angularis

a. dorsalis nasi

a. temporalis superficialis

#

Хворий 60-ти років при падінні отримав травму голови та був доставлений до лікарні. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

@ a.temporalis superficialis

a.maxillaris

a.auricularis posterior

a.buccalis

a.occipitalis

#

У хворого з травмою голови хірург стоматолог виявив, що тромб, який утворився в сигмоподібній пазусі, досягнув яремного отвору та перейшов на цибулину внутрішньої яремної вени. У хворого спостерігається порушення ковтання, зниження частоти серцевих скорочень,судоми m.sterrnocleidomastoideus та m. trapezius, важке дихання. Хірург встановив, що викликано подразнення черепних нервів, які лежать поряд з цибулиною внутрішньої яремної вени? Які це пари черепних нервів?

@ IX, X, XI

VII

XII

III, IV, VI

V

#

При трепанації соскоподібного відростка скроневої кістки з приводу гнійного отиту для хірурга стоматолога існує можливість пошкодження каналу лицeвого нерва та кровотечі. Яка артеря проходить разом з лицeвим нервом в каналі?

@ a. stylomastoidea

a. facialis

a. auricularis posterior

a. meningea media

a. occipitalis

#

Стоматолог встановив, що хворий 23-х років скаржиться на велику кількість слини. Стимуляція якого вегетативного вузла викликає утворення великої кількості слини серозного характеру?

@ ganglion oticum

Ganglion pterygopalatinum

Ganglion ciliare

Ganglion submandibulare

Ganglion sublinguale

#

Хірург-стоматолог у жінки 24 років діагностував гнійне запалення клиноподібної пазухи. Зроблено все можливе, щоб запобігти втягненню в процес стінки артерії, яка лежить в печеристій пазусі та тим самим уникнути смертельної кровотечі. Яка це артерія?

@ a. carotis interna

a. carotis externa

a. ophthalmica

a. supraorbitalis

a. infraraorbitalis

#

При видалені липоми у хворого біля крила носу хірург-стоматолог пошкодив судину, що привело до утворення підшкірної гематоми. Яка судина пошкоджена?

@ a. facialis

a. maxillaris

a. supraorbitalis

a. infraraorbitalis

a. angularis

#

До хірурга-стоматолога привезли чоловіка 28 років з вуличною травмою. Лікар виявив, що при пошкодженні луски скроневої кістки у хворого виникла субдуральна гематома. Пошкодження якої артерії призвело до утворення гематоми?

@ a. meningea media

a. maxillaris

a. carotis interna

a. ophthalmica

a. sphenopalatina

#

Небезпечно витискувати гноячки на лиці, особливо вище ротової щілини. Анастомозами яких вен може поширитися інфекція у порожнину черепа?

@ Анастомози вен лиця з очними венами

Анастомози вен лиця з криловидним сплетенням

Анастомози вен лиця з передніми вушними венами

Анастомози з потиличною веною

Анастомози вен лиця з середньою і глибокими висковими венами

#

Вивчаючи жувальні м’язи, студент зрозумів, що не піднімає нижню щелепу тільки:

@ Зовнішній крилоподібний м’яз

Внутрішній крилоподібний м’яз

Жувальний м’яз

Передні пучки скроневого м’яза

Середні пучки скроневого м’яза

#

У хворої дитини 10 днів від народження провели операцію з приводу розщеплення верхньої губи (“заяча губа”). Розщеплення верхньої губи є наслідком:

@ Незрощення лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

Незрощення піднебінних валиків верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

Незрощення другої зябрової дуги

Незрощення третьої зябрової дуги

Незрощення верхньо- і нижньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

#

После удаления II малого коренного зуба верхней челюсти у больного отмечается луночное кровотечение. Укажите повреждением какой артерии оно вызвано?

@ Средней верхней альвеолярной

Задней верхней альвеолярной

Нижней альвеолярной

Небной

Передней верхней альвеолярной

#

У пострадавшего в ДТП левосторонний перелом средней трети нижней челюсти. Какие сосуды могут быть травмированы?

@ Нижние альвеолярные артерия и вена

Верхние альвеолярные артерия и вена

Верхнечелюстная артерия и крыловидное сплетение

Язычные артерия и вена

Челюстно-подъязычные артерия и вена

#

Больной с воспалением слизистой языка (глосситом) жалуется на расстройство вкусовой чувствительности передних двух третей языка. Поражением какого нерва оно вызвано?

@ Барабанной струны

Барабанного

Малого каменистого

Язычного

Языкоглоточного

#

При осмотре больного А. невропатолог отмечает асимметрию лица: сглаженность складок кожи лба, глаз полностью не закрывается, на одной стороне глазная щель шире, рот перекошен. Какой нерв поражен?

@ Лицевой

Глазной

Верхнечелюстной

Нижнечелюстной

Добавочный

#

В результате травмы языка возникло укротимое кровотечение. В каком топографо-анатомическом образовании можно перевязать артерию для остановки кровотечения?

@ Треугольнике Пирогова

Лопаточно-ключичном треугольнике

Сонном треугольнике

Лопаточно-трапециевидном треугольнике

Лопаточно-трахеальном треугольнике

#

У хворого відкритий рот, він не може закрити рота і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого?

@ Вивих нижньої щелепи.

Параліч жувальних м’язів.

Ураження рухового центру мови.

Перелом нижньої щелепи.

Стрес.

#

Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобові. Порушення функції якого основного м’язів може це визвати?

@ Musculus triceps brachii

Musculus infraspinatus

Musculus levator scapule

Musculus teres major

Musculus subscapularis

#

Яка артерія може бути пошкоджена при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

@ Нижня альвеолярна артерія

Щічна артерія

Язикова артерія

Криловидні гілки

Середня оболонна артерія

#

У травмованого субдуральна гематома у висковій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

@ Середня оболонна артерія.

Середня мозкова артерія.

Задня сполучна артерія.

Передня оболонна артерія.

Передня мозкова артерія.

#

Хворому на злоякісну пухлину язика хірург перев’язує а. Lingualis в ділянці трикутника Пірогова, він особливу увагу звертає на:

@ n. hypoglossus

n. lingualis

n. sublingualis

n. glossopharynseus

Ansa cervicalis

#

У відділення хірургічної стоматології поступила новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхатись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком І-ої зябрової дуги. В якій ділянці піднебіння знаходилась розщілена? Між:

@ Os incisivum et processus palatinus maxillae

Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae

Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum

Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum

В ділянці canalis incisivus

#

До стоматолога звернулася жінка зі скаргою на синець і припухлість під оком. При обстеженні виявлено, що у хворої під підоочноямковою анестезією кілька днів тому вирвали перший малий кутній зуб, а через кілька днів з’явилась гематома в ділянці foramen intraorbitale. Гілка якої артерії була травмована?

@ Верхньощелепної

Лицевої

Поверхневої скроневої

Верхньої губної

Жувальної

#

Чоловік 65 років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений м’яз:

@ Скроневий

Жувальний

Бічний крилоподібний

Присередній крилоподібний

Двочеревцевий

#

Хворий звернувся до стоматолога зі скаргою на сухість ділянки під язиком справа. Лікар встановив, що ущімлена chorda tympani при її виході в праву підскроневу ямку через fissura:

@ Petrotympanica

Tympanomastoidea

Petrosguamosa

Sphenopetrosa

Petroocipitalis

#

З травмою в ділянці шиї до відділення хірургічної стоматології потрапив хворий чоловік з розривом arcus venosus juguli, яка знаходиться в spatium:

@ Interaponeuroticum suprasternale

Interscalenum

Antescalenum

Retropharyngeale

Previscerale

#

Для уточнення діагнозу у хворого 15 років потрібно зробити сіалографію привушної залози. Де знаходиться отвір, через який буде введена рентген контрастна маса:

@ На щоці в ділянці напроти ІІ-го верхнього великого кутнього зуба

На щоці в ділянці напроти ІІ-го нижнього великого кутнього зуба

На щоці в ділянці напроти верхнього ІІ-го малого кутнього зуба

На caruncula sublingualis

На plica sublingualis

#

Вирвавши зуб у пацієнта, стоматолог побачив, що він має два корені. Що то за зуб?

@ Нижній великий кутній

Верхній великий кутній

Ікло

Нижній малий кутній

Верхній різець

#

Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками (годинник, колокол, музика). Яка частка мозку ушкоджена?

@ lobus temporalis

lobus occipitalis

lobus frontalis

lobus parietalis

insula

#

У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоідітом. Надалі виникла загроза гнойного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

@ Сигмоподібної

Поперечної

Верхньої сагітальної

Прямої

Нижньої кам’янистої

#

У новонародженної дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

@ Атрезія заднього проходу

Атрезія стравохіду

Заяча губа

Дивертікул стравохіду

Дивертікул порожньої кишки

#

У новонародженої дитини під час смоктання молоко потрапляє до носової порожнини. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

@ Незарощення піднебіння

Дивертікул стравоходу

Атрезія стравоходу

Заяча губа

Звуження стравоходу

#

Хворий не може на одній половині обличчя підняти брову, закрити повністю око, оголити зуби. Який нерв уражений?

@ Лицевий нерв

Очний

Верхньощелепний

Нижньощелепний

Окоруховий

#

У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої артерії виникло порушення кровообігу?

@ Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії

Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії

Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії

Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії

Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої арте_рії

#

У травмованого епідуральна гематома у скроневій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

@ Середня оболонна артерія

Середня мозкова артерія

Задня сполучна артерія

Передня оболонна артерія

Передня мозкова артерія

#

У хворого знижений слух. При огляді виявлено сірчані корки. В якій частині органа слуху зміни?

@ У зовнішньому вусі

У середньому вусі

У внутрішньому вусі

У барабанній перетинці

У слуховій трубі

#

У хворого поранення у праву бічну ділянку живота. Яка частина товстої кишки найімовірніше може бути пошкоджена?

@ Висхідна ободова кишка

Поперечна ободова кишка

Низхідна ободова кишка

Сигмовидна ободова кишка

Пряма кишка

#

У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?

@ Прищитоподібної залози

Шишкоподібного тіла

Гіпофіза

Статевих залоз

Наднирникових залоз

#

30 річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м’язів. Якого?

@ Скроневого (задні волокна)

Скроневого (передні волокна)

Крилоподібного медіального

Крилоподібного латерального

Жувального

#

Під час рентгенологічного дослідження у хворого у вертикальному положенні лікар констатує наявність повітря у шлунці. В якій частині воно знаходиться?

@ В дні

В тілі

В кардіальній

В пілоричній

В ділянці малої кривини

#

У хворого після застудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

@ Трійчастий

Під'язиковий

Додатковий

Блукаючий

Язикоглоткового

#

Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. У якому носовому ході під час риноскопії було виявлено гній?

@ Середній

Верхній

Нижній

Загальний

Найвищий

#

Потерпілий доставлений у клініку з відкритим переломом гілки нижньої щелепи з великою кровотечею в ділянці перелому. Пошкодження якої артерії, вірогідніше за все, мало місце?

@ Коміркової нижньої

Середньої вискової

Лицевої

Язикової

Висхідної піднебінної

#

Хворому проведена субтотальна субфасціальна резекція щитовидної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?

@ Зворотній гортанний нерв

Верхній гортанний нерв

Під’язиковий нерв

Язиковий нерв

Нижньощелепний нерв

#

До лікаря педіатра звернулася мати с приводу того, що у її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м’язів шиї недорозвинений?

@ Грудинно-ключично-соскоподібний м’яз

Підшкірний м’яз

Двочеревцевий м’яз

Довгий м’яз шиї

Шило-під’язиковий м’яз

#

При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м’язу вказують дані симптоми?

@ Колового м’яза рота

Великого виличного м’язу

Шийного м’язу

М’язу сміху

Жувального м’язу

#

У хворого на тимому (пухлину вилочкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

@ Верхню порожнисту вену

Зовнішню яремну вену

Підключичну вену

Внутрішню яремну вену

Передню яремну вену

#

Дитина віком 10 років скаржиться на затруднення носового дихання. При обстеженні встановлено, що причиною є стійка гіпертрофія лімфоїдної тканини. Збільшення якого мигдалика має місце ?

@ Глоткового

Піднебінного

Трубного лівого

Язикового

Трубного правого

#

У хворого 28 років, діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки носо-сльозової протоки. З анамнезу стало відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла проникнути у носо-сльозову протоку ?

@ Із нижнього носового ходу

Із середнього носового ходу

Із верхнього носового ходу

Із присінку носа

Із лобової пазухи

#

Больной с гнойным правосторонним воспалением среднего уха доставлен в ЛОР-отделение. При осмотре обнаружена подкожная флегмона в области сосцевидного отростка. Через какую стенку барабанной полости проник гной?

@ Заднюю

Переднюю

Нижнюю

Медиальную

Верхнюю

#

У ребенка повреждена нижняя губа в области правого угла рта. Из раны тонкой струйкой изливается алая кровь. Ветви какой артерии повреждены при травме?

@ Лицевой артерии

Язычной артерии

Позвоночной артерии

Восходящей глоточной артерии

Верхнечелюстной артерии

#

Больной обратился к врачу с жалобой на затруднение при жевании. При обследовании обнаружена атрофия правых височной и жевательной мышц. При открывании рта челюсть отклоняется влево. Какой нерв поражен?

@ Двигательная часть нижнечелюстного

Лицевой

Нижний альвеолярный

Верхнечелюстной

Челюстно-подъязычный

#

У пострадавшего скальпированная рана височной области головы справа с повреждением ветвей поверхностной височной артерии. В каком месте удобно осуществить пальцевое прижатие артериального сосуда для остановки кровотечения?

@ Впереди слухового прохода выше скуловой дуги.

В области сосцевидного отростка

В области скуловой кости

В области надглазничного края

Позади ушной раковины

#

Больной с гнойным воспалением среднего уха жалуется на расстройства вкуса на передней 2/3 языка, и нарушение слюноотделения. Какой нерв поражен?

@ Барабанной струны

Барабанный

Большой каменистый

Малый каменистый

Язычный

#

Больной поступил в неврологическое отделение с жалобами на боли в правой половине лица. При обследовании обнаружено снижение чувствительности кожи в этой области, болезненность при надавливании в над- и подглазничных точках, подбородке. Какой нерв поражен?

@ Тройничный

Лицевой

Подъязычный

Добавочный

Кожные ветви плечевого сплетения

#

У пострадавшего определяется перелом в области внутренней поверхности левого голеностопного сустава. Где вероятнее всего произошел перелом?

@ Медиальная лодыжка

Нижняя треть малоберцовой кости

Таранная кость

Латеральная лодыжка

Пяточная кость

#

В результате травмы головы у пострадавшего обнаружено повреждение правого мыщелка затылочной кости. Какая часть затылочной кости повреждена?

@ Латеральная

Чешуя

Основная

Яремный отросток

Затылочное отверстие

#

Больной обратился к терапевту с жалобами на боли в грудной клетке при дыхании, одышку, затруднении кашлевых движений, икоту. Какие дыхательные мышцы поражены?

@ Диафрагма

Наружная межреберная

Наружная зубчатая

Внутренние межреберные

Мышцы живота

#

При досліджені хворого лікар визначив, що його язик не рухається вперед (не висувається з рота). Який м’яз пошкоджений?

@ Підборідно-язиковий.

Підязиково-язиковий.

Поздовжний м’яз язика.

Шило-під’язиковий.

Поперечний м’яз язика.

#

Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

@ Tr.cortico-nuclearis

Tr.cortico-spinalis

Тr.cortico-thalamicus

Tr.cortico-fronto-pontinus

Tr.thalamo-corticalis

#

Після звільнення з під завалу в постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

@ Тім'яна та потилична кістка

Клиновидна кістка та нижня щелепа

Лобна та носові кістки

Скронева кістка та верхня щелепа

Вилична кістка та слізна кістка

#

Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?

@ Вивертаються в порожнину шлуночка

Притискаються до стінок передсердя

Вивертаються в порожнину передсердя

Стуляються, закриваючи просвіт отвору

Притискаються до стінки судин

#

Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

@ Лівий шлуночок

Ліве передсердя

Правий шлуночок

Праве передсердя

Венозний синус

#

Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

@ Правого шлуночка

Лівого шлуночка

Правого передсердя

Лівого передсердя

Венозного синуса

#

Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку?

@ Через верхю очноямкову щілину

Через передній решітчастий отвір

Через задній решітчастий отвір

Через нижню очноямкову щілину

Через вилично-очноямковий отвір

#

Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку передньою частиною язика, слиновиділення та сльозовиділення.

Подразненням якого нерва це викликано?

@ Лицевого

Під’язикового.

Нижньощелепного.

Блукаючого.

Барабанного.

#

Потерпілого доставлено у лікарню з переломом нижньої щелепи та значною кровотечою у ділянці перелому. Пошкодження якої артерії вірогідніше всього мало місце?

@ Нижньої коміркової артерії

Висхідної глоткової артерії

Язикової артерії

Висхідної піднебінної артерії

Верхньої коміркової артерії

#

В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

@ ІХ

Х

VIII

V

XII

#

У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?

@ із середнього носового ходу

із верхнього носового ходу

із нижнього носового ходу

із присінка носової порожнини

із решітчасто-клиноподібної кишені

#

Дитина 3-х років поступила у лікарню з чужорідним тілом у бронхах. В який бронх вірогідніше всього потрапило інорідне тіло?

@ в правий головний бронх

в лівий головний бронх

в правий сегментарний бронх

в лівий сегментарний бронх

в дольковий бронх

#

Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено?

@ d.Ureter

Pelvis renalis

Uretra

Vesica urinaria

Ren

#

Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер’я. Ушкодження якого з органів, що проектуются в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу.

@ Lien

Cauda pancreatis

Fundus ventriculi

Flexura coli sinistra

Ren sinistra

#

У дітей часто можна спостерігати затруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

@ Tonsilla pharyngea

Tonsilla lingualis

Tonsilla palatina

Tonsilla tubaria

Усіх названих мигдаликів

#

До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу болюча. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?

@ N. auricularis magnus

N. occipitalis minor

N. supraclaviculares

N. vagus

N. transversus colli

#

Чоловік 42-х років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об’єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих м’язів ймовірно ушкоджені у хворого?

@ M.brachialis, m.biceps brachii

M.biceps brachii, m.anconeus

M.coracobrachialis, m.supraspinatus

M.deltoideus, m.infraspinatus.

M.deltoideus, m.biceps brachii.

#

Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

@ Пазуха клиновидної кістки.

Сонний канал.

Зоровий канал.

Барабанна порожнина.

Лицевий канал.

#

У потерпілого є травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею? Яке з утворень вірогідно ушкоджено?

@ Sinus sagittalis superior.

Sinus petrosus superior.

Sinus rectus.

Sinus sagittalis inferior.

Sinus transversus.

#

Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці підочноямкового отвору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?

@ Canalis infraorbitalis.

Canalis pterigoideus.

Canalis nosolacrimalis.

Canalis incisivus.

Fissura orbitalis inferior.

#

При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

@ N.abducens

N.trochlearis

N.oculomotorius

N.ophthalmicus

N. infraorbitalis

#

У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його верхівки вліво. Рухова інервація якого черепного нерву порушена в цьому випадку?

@ N.hypoglossus dexter

N.glossopharyngeus dexter

N. vagus dexter

N. trigeminus sinister

N.facialis sinister

#

Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики), при збиванні долотом крилоподібного гачка, ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?

@ Низхідну піднебінну артерію.

Висхідну піднебінну артерію.

Висхідну глоткову артерію.

Клиноподібну артерію.

Задню верхню альвеолярну артерію.

#

У хворого, 26 років, виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореню носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?

@ Печеріста пазуха

Верхня сагітальна пазуха

Потилична пазуха

Сигмовидна пазуха

Верхня кам’яниста пазуха

#

У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка з стінок зруйнована?

@ Paries mastoideus

Paries membranaceus

Paries labyrinthicus

Paries tegmentalis

Paries jugularis

#

При обстеженні підлітка, лікарем виявлена вроджена вада серця - функційнування боталової протоки. Що з’єднує ця протока у внутрішньоутробному періоді розвитку?

@ Легеневий стовбур та аорту

Правий та лівий шлуночок

Аорту та нижню порожисту вену

Праве та ліве передсердя

Легеневий стовбур та верхню порожисту вену

#

При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в патологічний процес?

@ а. carotis interna

а. carotis externa

а. meningea media

а. auricularis posterior

а. temporalis superficsalas

#

При обстеженні хворого, який звернувся у неврологічне відділення, виявлено зглаженість лобних складок, неможливість примружити очі, кут рота опущений, ”парусить” щоки. Який нерв пошкоджений?

@ Лицевий

Окоруховий

Трійчастий

Блукаючий

Додатковий

#

При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість,розширена зіниця, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?

@ Окоруховий

Очний

Блоковий

Відвідний

Зоровий

#

В лікарню звернулася хвора К. 38 років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть яка з гілок якого нерва при цьму була уражена?

@ Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва

Язикові гілки язикогорлового нерва

Язикові гілки під’язикового нерва

Барабанна струна лицевого нерва

Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

#

До лікаря-невропатолога звернулася хвора Л.52 років із скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи. Вкажіть яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:

@ Верхньощелепний нерв трійчастого нерва

Великий кам’янистий нерв лицевого нерва

Очний нерв трійчастого нерва

Нижньощелепний нерв трійчастого нерва

Барабанна струна лицевого нерва

#

Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

@ Лицевого.

М'язово-трубного.

Барабанного.

Канальця барабанної струни.

Сонного.

#

Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

@ Лицевого.

Сонного.

М'язово-трубного.

Барабанного.

Канальця барабанної струни.

#

Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

@ Вовча паща.

Викривлення носової перегородки вправо.

Перелом основи черепа.

Заяча губа

Викривлення носової перегородки вліво.

#

У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?

@ Ворітної.

Нижньої порожнистої вени.

Непарної вени.

Верхньої порожнистої вени.

Верхньої брижової.

#

У поступившего в клинику больного отмечаются: сильная головная боль, ригидность мышц затылка, повторная рвота, болезненность при перкуссии черепа, повышена чувствительность к световым раздражителям Установлен диагноз — менингит. Показана спинномозговая пункция. Укажите анатомическое место проведения спиномозговой пункции.

@ Между 3 и 4 поясничными позвонками

Между 1 и 2 поясничными позвонками

Между 12 грудным и 1 поясничным позвонками

Между 5 поясничным и основанием крестца

Между 11 и 12 грудными позвонками

#

У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений?

@ m. Sternocleidomastoideus

m. Omohyoideus

m. Platisma

m. Sternohyoideus

m. Mylohyoideus

#

У человека развился гигантизм. Функция какой железы внутренней секреции нарушена?

@ Гипофиза.

Эпифиза.

Щитовидной.

Вилочковой.

Надпочечников.

#

У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути сонну артерію для тимчасової зупинки кровотечі?

@ До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.

До хребта у верхній частині шиї.

До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

#

Дитина поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання почалось з запалення носоглотки. Встановлено, що інфекція потрапила в барабанну порожнин через слухову трубу, яка лежить в:

@ canalis musculotubarius.

canaliculus tympanicus.

canalis caroticus.

canaliculus chordae tympani.

canaliculi carotici tympanici.

#

При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне відділення лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

@ spatium interaponeuroticum suprasternal-E.

spatium pretracheal-E.

spatium retropharyngeal-E.

spatium interscalenum.

spatium antescalenum.

#

Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососковидним м’язом, зверху-заднім черевцем двочеревцевого м'яза, зпереду - верхнім черевцем лопатковопід'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

@ Сонний.

Лопатковотрахейний.

Підщелепний.

Лопатковоключичний.

Лопатковотрапецієвидний.

#

Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози блоковано гематомою?

@ привушна

під’язикова

піднижньоще

губна

щічна

#

Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

@ слизова

м’язова

серозна

еластична мембрана

м’язова і серозна

#

Який нерв вражено, якщо у хворого права носогубна складка розглажена, розширена права очноямкова щілина (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки не змикаються), виникають затруднення під час розмови і приймання їжі (їжа застряє між щокою і зубами)?

@ n. facialis dexter.

n. abduceus dexter.

n. glossopharyngeus sinister.

n. vagus dexter.

n. trigeminus dexter.

#

До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втягнуті в запальний процес?

@ Піднижньощелепні

Бічні шийні

Передні шийні

Підборідні

Лицеві

#

Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш за все буде відбуватися?

@ Порожнина рота, ротоглотки .

Порожнина рота та гортаноглотки.

Глотки, шлунку

Глотки та стравоходу.

Стравоходу та шлунку.

#

Больной не может поднять опущенную вниз нижнюю челюсть. Какие мышцы не могут выполнить свои функции?

@ Жевательные мышцы.

Мимические мышцы.

Круговая мышца рта.

Надчерепная мышца.

Мышца поднимающая угол рта.

#

В зв'язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому місці легко знайти язичную артерію і перев'зати її?

@ Трикутнику Пирогова.

В сонному трикутнику.

Влопаточно-підключичному трикутнику.

В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.

В лопаточно-трахейному трикутнику.

#

У ребенка рваная рана левой щеки. Из раны струйкой изливается алая кровь. В каком месте и какую артерию следует прижать для остановки кровотечения?

@ Лицевую артерию в области края нижней челюсти впереди жевательной мышцы.

Язычную артерию в области угла нижней челюсти

Верхнечелюстную артерию в области шейки нижней челюсти

Нижнечелюстную артерию в области подбородка

Подглазничную артерию в области скуловой дуги.

#

У больного с флегмоной щеки (гнойным воспалением) развился менингит. Какой сосудистый анастомоз вероятнее всего послужил причиной осложнения?

@ Между лицевой веной и венами глазницы

Между лицевой и глазной артериями

Между лицевой и позадичелюстной венами

Между височной и надглазничной артериями

Между лицевой веной и крыловидным сплетением.

#

У пострадавшего отмечается правосторонний перелом и кровоизлияние (гематома) в области передней трети нижней челюсти, потеря кожной чувствительности в области подбородка. Какой нерв травмирован?

@ Подбородочный нерв

Челюстно-подъязычные нервы

Нижний альвеолярный нерв

Щечный нерв

Верхние альвеолярные нервы

#

У пострадавшего левосторонний оскольчатый перелом скуловой кости с потерей кожной чувствительности над ней. Какой нерв поврежден?

@ Скуло-лицевой нерв

Нижнеглазничный нерв.

Малая гусиная лапка

Лицевой нерв

Щечный нерв

#

У пострадавшего правосторонний перелом средней трети нижней челюсти. Какой канал может быть поврежден?

@ Нижнечелюстной

Нижний глазничный

Малый небный

Большой небный

Крыловидный

#

У травмированного правосторонний перелом венечного отростка нижней челюсти со смещением. Какая мышца сместит отросток?

@ Височная

Медиальная крыловидная

Латеральная крыловидная

Жевательная

Напрягающая мягкое небо.

#

У больной 47-ми лет диагностирована опухоль верхушки языка. В какие регионарные лимфатические узлы возможно метастазирование?

@ Поднижнечелюстные

Околоушные

Сосцевидные

Затылочные

Заглоточные

#

К врачу обратилась мать годовалого ребенка, у которого прорезались шесть зубов. Укажите, какое количество зубов должен иметь ребенок данного возраста?

@ 8

#

После удаления II большого коренного зуба верхней челюсти у больного отмечается кровотечение из альвеолярной лунки. Укажите из системы какого артериального сосуда наблюдается кровотечение?

@ Верхнечелюстной артерии

Нижней альвеолярной артерии

Лицевой артерии

Восходящей глоточной артерии

Челюстно-подъязычной артерии

#

При вскрытии глубокого абсцесса щеки был произведен вертикальный разрез, после чего наблюдается парез (нарушение функции) мышц на стороне операции. Ветви какого нерва были перерезаны?

@ Лицевого

Верхнечелюстного

Нижнечелюстного

Блуждающего

Подъязычного тройничного

#

Больной жалуется на сухость во рту, уменьшение выделения слюны. Какие нервы поражены?

@ Парасимпатические барабанной струны.

Чувствительные язычного нерва

Двигательные волокна подъязычного нерва

Симпатические волокна симпатического ствола

Парасимпатические волокна блуждающего нерва

#

Больной с воспалением слизистой языка (глосситом) жалуется на расстройство общей чувствительности передних двух третей языка. Поражением какого нерва оно вызвано?

@ Язычного

Барабанной струны

Языкоглоточного

Блуждающего

Барабанного

#

У травмированного двухсторонний вывих височно-нижнечелюстного сустава. Какие основные связки сустава будут повреждены?

@ Латеральные

Шило-челюстные

Крыловидно-челюстные

Клиновидно-челюстные

Внутрисуставные

#

При осмотре больного обнаружено, что при высовывании языка, его верхушка отклоняется в сторону. Функция какой мышцы языка при этом нарушена?

@ Подбородочно-язычной

Подъязычной

Верхней продольной

Нижней продольной

Шилоязычной

#

Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м_яза блоковано?

@ Musculus sphincter pupillae

Musculus ciliaris

Musculus rectus lateralis

Musculus rectus superior

Musculus rectus inferior

#

У хворого запалення легенів ускладнилось ексудативним плевритом. В якому з перелічених анатомічних утворень переважним чином може накопичуватися рідина?

@ sinus costodiaphragmaticus pleurae

sinus costomediastinalis pleurae

sinus phrenicomediastinalis pleurae

sinus transversus pericardii

sinus obliquus pericardii

#

У постраждалого черепно-мозкова травма. Рентгенологічно: перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий та круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

@ Клиноподібна

Вискова

Решітчаста

Лобова

Потилична

#

Лікар-стоматолог при л
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.