Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Крок 1. Стоматологія 2000-2010 рр. В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в видеГістологія

В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:

@ Митохондрий

Гладкой ЭПС

Лизосом

Шероховатой ЭПС

Клеточного центра

#

У 50-летней женщины на месте удаленного зуба регенерировала новая ткань. Какие органеллы клеток, исходя из функции, наиболее активны при восстановлении ткани?

@ Рибосомы

Центросомы

Постлизосомы

Гладкая ЭПС

Лизосомы

#

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

@ Нейрони

Ендотелію

М’язові (гладкі )

Епідерміс

Кровотворні

#

Підтримка життя на будь-якому рівні зв'язано з явищем репродукції . На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

@ молекулярному

субклітинному

клітинному

тканинному

рівні організму

#

Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:

@ Молекулярний

Тканевий

Організменний

Популяційно-видовий

Біоценотичний

#

На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду встановлюється фізіологічний зв’язок. Цю функцію виконує провізорний орган:

@ Плацента

Жовтковий мішок

Амніон

Серозна оболонка

Алантоіс

#

Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

@ гіпофіза

щитоподібної

статевих

наднирникових

епіфіза

#

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кісток?

@ Гіпофіз

Вилочкова залоза

Епіфіз

Щитовидної залози

Наднирники

#

У хворого порушено відчуття смаку. При цьоми загальна чутливість зберігається. Які сосочки язика не пошкоджені?

@ Ниткоподибні

Валикоподібні

Грибоподбні

Листоподібні

Всі

#

У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній імунологічній реакції.

@ Т- кілери

В-лімфоцити

Т-лімфоцити-супресори

Т-лімфоцити-хелпери

Плазмоцити

#

При інфекційних захворюваннях, інтоксикаціях у часточках тимуса зростає кількість ретикулоепітеліоцитів, тілець Гасаля, стає ширшою площа мозгової речовини. Дайте назву цім змінам у тимусі.

@ Акцидентальна інволюція

В-імунодефіцит

Тиміко-лімфатичний статус

Вікова інволюція

Т-імунодефіцит

#

Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на данний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

@ В-лімфоцитів.

Еозинофілів

Базофілів

Т-лімфоцитів

Моноцитів

#

В умовах експиременту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти гормонів тимусу. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?

@ Т-лімфоцитів

Моноцитів

Плазмоцитів

Макрофагів

В-лімфоцитів

#

При обстеженні хворого, який зазнав дії іонизуючого випромінювання, виявленно пошкодження білої пульпи селезінки. Які клітини білої пульпи зазнають паталогічних змін?

@ Лімфоцити

Нейрофільні лейкоцити

Базофільни лейкоцити

Моноцити

Тканинни базофили

#

У недоношеної дитини виявлено злипання стінок альвеол через відсутність сурфактанту. Вкажіть, порушення функції яких клітин стінки альвеоли обумовлює такий стан.

@ Альвеолоцитів ІІ типу

Фібробластів

Альвеолоцитів І типу

Альвеолярних макрофагів

Секреторних клітин Клара

#

У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

@ Одношаровий багаторядний війчастий

Багатошаровий незроговілий

Багатошаровий зроговілий

Одношаровий призматичний

Одношаровивий багаторядний перехідний

#

До аерогематичного бар'єру входить сурфактант, який видіграє захисну роль та зменьшує поверхневий натяг. Визначте, які клітини утворюють сурфактант.

@ Альвеолоцити 2-го типу

Секреторні клітини Клара

Облямовані епітеліоцити

Макрофаги

Альвеолоцити 1-го типу

#

В гистологическом препарате челюсти эмбриона выявляется зубной зачаток. Укажите, из каких элементов он состоит.

@ Эмалевого органа, зубного сосочка, зубного мешочка.

Эмалевого органа и зубного сосочка.

Зубного сосочка и зубного мешочка.

Эмалевого органа и зубного мешочка.

Эмалевого органа.

#

Перед прорезіванием зубов на их корне формируется твёрдая ткань, имеющая характер грубоволокнистой кости. Как назівается єта ткань?

@ Цемент.

Дентин.

Эмаль.

Рыхлую волокнистую соединительную.

Плотную волокнистую соединительную

#

На продольном шлифе зуба в дентине видны канальцы. Что содержится внутри канальцев?

@ Отростки дентинобластов.

Отростки энамелобластов.

Тела дентинобластов.

Фибробласты.

Эластические волокна

#

На шліфі зуба особи похилого віку в дентині виявили радіальні світлі смуги. Такі ділянки мають назву:

@ Прозорий дентин.

“Мертві шляхи”.

Вторинний дентин

Третинний дентин

Іррегулярний дентин.

#

У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждають.

@ аксони мотонейронів і нейронів бокових рогів

центральні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів

периферійні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів

аксони нейронів бокових рогів

аксони мотонейронів

#

Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути. Які клітини спірального органа пошкоджені?

@ рецепторні волоскові клітини

фалангові

зовнішні підтримуючи

внутрішні підтримуючи

клітини стовпи

#

В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?

@ жовта пляма

ціліарна частина сітківки

райдужна частина сітківки

сліпа пляма

судинна оболонка

#

Для посмугованої скелетної м’язової тканини характерні всі перераховані ознаки, крім:

@ клітинна будова

здатність до скорочення

наявність клітин сателітів

наявність моторних бляшок

наявність прошарків сполучної тканини

#

В експерименті в головному мозку тварини зруйнували шар гангліозних клітин у передній центральній звивині Яка функція кори була пошкоджена?

@ рухова

чутлива

трофічна

асоціативна

захисна

#

Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій зазнав змін?

@ Одношаровий циліндричний залозистий

Одношаровий циліндричний каймистий

Одношаровий циліндричний війчастий

Одношаровий багаторядний

Одношаровий плоский

#

При порушенні зв’язків між гепатоцитами печінки, що виникають внаслідок деяких патологічних процесів, жовч може потрапляти в кров, викликаючи жовтяницю. Порушеннями якого типу міжклітинних контактів можно пояснити це явище?

@ Щільного, пальцеподібного і десмосомного

Пальцеподібного і щілинного

синаптичного і десмосомного

Десмосомного і щілинного

Щілинного і щільного

#

У людей похилого віку часто з’являються скарги на біль в суглобах, який може бути пов’язаним з віковими змінами тканинии, що вкриває суглобові поверхні. Яка тканина їх вкриває?

@ Гіаліновий хрящ

Кісткова

Власне сполучна

Епітеліальна

Еластичний хрящ

#

При травмах скелетних м’язів процес регенерації посмугованої скелетної тканини відбувається повільно. Які елементи скелетного м’язового волокна приймають участь в його регенерації?

@ Міосателітоцити

Міобласти

Гладкі міоцити

Міофібробласти

Міоепітеліальні клітини

#

У хворого в результаті травми пошкоджені задні корінці спинного мозку. Відростки яких з означених нижче клітин пошкоджені?

@ Чутливих нейронів

Вставних клітин

Моторних нейронів

Пучкових клітин

Асоціативних клітин

#

При артритах спостерігається розлад функції ковзання суглобових поверхонь. Яка тканина ушкоджується?

@ Гіалінова хрящова тканина

Пухка сполучна тканина

Кісткова тканина

Колагеново-волокниста хрящова тканина

Ретикулярна тканина

#

Хронічний рініт супроводжується пошкодженням епітелію слизової оболонки дихальной частини порожнини носа. Який епітелій пошкоджується при цьому?

@ Багаторядним призматичним вiйчастим

Одношаровим кубiчним

Багатошаровим плоским незроговiлим

Багатошаровим плоском зроговiлим

Одношаровим плоским

#

В препараті часточки привушної залози помітні протоки з великою кількістью впорядковаено розташованих мітохондрій в базальній частині епітелію. Які це вивідні протоки?

@ Посмуговані

Загальні

Міжчасточкові

Вставні

Внутрішньочасточкові

#

В препараті мімічної мускулатури виявляються міосимпласти. Яка це м’язова тканина?

@ Поперечно-смугаста

М’язово-епітеліальна

Гладка

Вісцеральна

Серцева

#

Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?

@ Піднебінний мигдалик

Язик

Привушна залоза

Під’язикова залоза

Підщелепна залоза

#

В препараті привушної залози кінцеві відділи преставлені клітинами з круглими ядрами та базофільною цитоплазмою. Які структури залози вони утворюють?

@ Білкові кінцеві відділи

Слизові кінцеві відділи

Сальні кінцеві відділи

Фолікули

Змішані кінцеві відділи

#

Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з мукоцитів. Які ознаки характерні для цих клітин?

@ Зплощенніі ядра і світла цитоплазма

Базофільна цитоплазма

Округле ядро в центрі клітини

Мікроворсинки

Базальна посмугованість

#

Аналіз біопсійного матеріалу слизової оболонки шлунку людини, хворої гастритом показав різке зменшення числа парієтальних клітин. Як це відображається на означених нижче складових частинах шлункового соку?

@ Зменшення кислотності

Збільшення кислотності

Збільшення шлункового соку

Зменшення шлункового соку

Зменшення продукції слизу

#

Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело до зниження кальція в крові. Яка це залоза з означених нижче?

@ Паращитовидна

Гіпофіз

Наднирник

Щитовидна

Епіфіз

#

Під час розвитку імунної реакції організму, як відповіді на патогенний агент, Т-лімфоцити діференцюються у антигенреактивні кіллери, хелпери та супрессори. У яких органах з означених нижче це не відбувається?

@ Вилочкова залоза (тимус)

Селезінка

Лімфатичний вузол

Піднебінний мигдалик

Лімфатичні вузли шлунка

#

У хворого (46 років), який потрапив в гематологічне відділення лікарні, виявлено порушення процесів гранулоцитопоезу та тромбоцитопоезу. В якому з перелічених органів відбувається патологічний процес?

@ Червоний кістковий мозок

Вилочкова залоза (тимус)

Селезінка

Лімфатичний вузол

Піднебінний мигдалик

#

В гистопрепарате представлена часть органа, содержащая многослойный плоский неороговевающий эпителий и нижележащие соединительнотканніе пластики, не содержащие сосудов. Какой это орган?

@ Роговица

Хрусталик

Слизистая оболочка пищевода

Слизистая оболочка ротовой полости

Сетчатка

#

В гистопрепарате пилорического отдела желудка представлены волокна, состоящие из клеток веретеновидной формы, содержащие в центре цитоплазмы палочковидное ядро. Какую ткань формироуют данные клетки?

@ Гладкую мышечную

Рыхлую волокнистую соединительную

Скелетную мышечную

Эпителиальную

Ретикулярную

#

На электронной микрофотографии представлен нейрон, наружный сегмент дендрита которого состоит из замкнутых дисков. Какой нейрон представлен?

@ Палочковый фоторецепторный нейрон

Горизонтальный нерон

Ганглионарный нейрон

Амакринный нейрон

Колбочковый фоторецепторный нейрон

#

У біоптації слизової оболонки ротової порожнини виявляються морфологічні ознаки ясен. Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?

@ Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня м'язова пластинка

Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка

Відсутня м'язова пластинка, підслизова основа добре розвинута

Власна та м'язова пластинки відсутні

Вміщує багато дрібних слинних залоз

#

Деякі захворювання слинних залоз зумовлені порушенням функціонування їх вивідних проток. Які саме типи вивідних проток розрізняють в великих слинних залозах?

@ Внутрішньо-, міжчасточкові протоки та проток залози

Внутрішньочасточкові, посмуговані, та загальний протоки

Вставні, посмуговані та загальний протоки

Внутрішньо- та міжчасточкові протоки

Внутршньочасточкові та позазалозисті протоки

#

При обстеженні хворого на дифтерію виявлено поразку м’якого піднебіння та язичка. Який епітелій, що вистелює ротову поверхню язичка, зазнав ушкодження?

@ Багатошаровий плоский

Багаторядний призматичний

Одношаровий багаторядний війковий

Одношаровий призматичний

Одношаровий плоский

#

При травмі пошкоджено ділянку ротової порожнини, яка має максилярну, проміжну та мандибулярну зони. Який орган зазнав ушкодження?

@ Щока

Язик

Губа

Тверде піднебіння

М’яке піднебіння

#

Хворий, 53 років, скаржиться на погіршення смакової чутливості. При обстеженні лікар помітив явища атрофії слизової оболонки деяких ділянок ротової порожнини. Де найвірогідніше спостерігалися морфологічні зміни?

@ На верхній поверхні язика

На нижній поверхні язика

На корені язика

На твердому піднебінні

На яснах

#

В гистологическом препарате определяется слизистая оболочка, покрытая многослойным плоским неороговевающим, местами – многослойным плоским ороговевающим эпителием. В состав слизистой оболочки входит также собственная пластинка, мышечная пластинка отсутствует. Определите место локализации такой слизистой оболочки.

@ Ротовая полость.

Пищевод.

Тонкая кишка..

Трахея.

Желудок.

#

В гистологическом препарате определяется орган, основу которого составялет скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань. Орган имеет кожный, промежуточный и слизистый отделы. Эпителий – многослойный плоский ороговевающий в слизистом отделе переходит в многослойный плоский неороговевающий. Назовите данный орган..

@ Губа.

Твердое небо.

Щека.

Десна.

Язык.

#

В гистологическом препарате видно мышечное образование ротовой полости, состоящее из двух отделов: кожного и слизистого, в котором различают верхнюю, промежуточную и нижнюю зоны. В промежуточной зоне слизистого отдела эпителий многослойный плоский ороговевающий. Какое образование представлено в препарате?

@ Щека

Твердое небо

Губа

Десна

Язык

#

В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости, в основе которого лежит костная ткань. Оно покрыто слизистой оболочкой, в которой виден многослойный плоский ороговевающий эпителий. В образовании различают жировую, железистую и краевую зоны. Во всех зонах собственной пластинки слизистой оболочки коллагеновые волокна образуют мощные пучки, вплетающиеся в надкостницу. Какое образование представлено в препарате?

@ Твердое небо.

Десна.

Губа.

Щека.

Язык.

#

В гистопрепарате головного конца зародыша, длиной 6 мм, на переднебоковой поверхности шеи видны валикообразные возвышения, возникшие за счет разрастания мезенхимы. Как называются данные образования жаберного аппарата?

@ Жаберные дуги.

Жаберные карманы.

Жаберные щели.

Жаберные перепонки.

Глоточные карманы.

#

В гистопрепарате головного конца зародыша 5-ти недель развития определяются жаберные дуги. Укажите, что развивается из первой пары данных образований?

@ Нижнечелюстные и верхнечелюстные отростки.

Нижнечелюстные отростки.

Верхнечелюстные отростки.

Наружный слуховой проход.

Щитовидный хрящ.

#

У новорожденного ребенка обнаружена срединная расщелина губы и верхней челюсти. Аномалия развития каких отростков вызывает данный порок?

@ Неслияние медиальных носовых отростков.

Несращение медиальных носовых отростков с верхнечелюстными отростками.

Несращение латеральных носовых отростков с верхнечелюстными.

Несращение небных отростков.

Несращение верхнечелюстных отростков.

#

В гистологическом препарате молочного зуба ребенка отмечается гипоплазия (недоразвитие) эмали. Определите, с деятельностью каких клеток связаны эти нарушения.

@ Внутренних эмалевых клеток.

Клеток пульпы эмалевого органа.

Наружных эмалевых клеток.

Клеток промежуточного слоя эмалевого органа.

Одонтобластов.

#

В гистологическом препарате развития зуба определяется эмалевый орган в форме “колокольчика”, в котором видны наружные кубической формы эмалевые клетки, высокие призматические внутренние клетки и центрально расположенные отростчатые клетки, формирующие сеть. Какой период развития зуба представлен в препарате?

@ Период формирования и дифференцировки зубных зачатков.

Период закладки зубных зачатков.

Период образования тканей коронки зуба.

Период образования тканей корня зуба.

Период прорезывания зуба.

#

В ходе образования плащевого дентина произошло нарушение синтетической деятельности дентинобластов. Определите, на образовании каких волокон это отразится.

@ Радиальных коллагеновых волокон Корфа.

Тангенциальных коллагеновых волокон Эбнера.

Ретикулярных волокон.

Эластических волокон.

Нервных волокон.

#

В гистологическом препарате развития зуба в одной из тканей в межклеточном веществе видны коллагеновые волокна, имеющие радиальное и тангенциальное направление. Определите, для гистогенеза какой ткани это характерно?

@ Дентина.

Эмали.

Цемента.

Пульпы.

Плотной оформленной соединительной ткани.

#

В гистологическом препарате зубного зачатка наружная поверхность эмалевого органа неровная, в клетках внутреннего слоя наступили изменения полярности клеток (инверсия ядер). Определите, началу какого процесса предшествуют указанные изменения.

@ Энамелогенезу.

Дентиногенезу.

Пульпогенезу.

Цементогенезу.

Развитию периодонта.

#

На электронной микрофотографии поперечного шлифа зуба в эмали выявляются образования овальной, полигональной или арочной формы состоящие из плотно уложенных и упорядоченных кристаллов гидрооксиапатитов. Назовите данное образование?

@ Эмалевая призма.

Линии Ретциуса.

Полосы Гунтера-Шрегера.

Перикиматий.

Коллагеновое волокно.

#

В гистологическом препарате продольного шлифа зуба в эмали определяются чередования темных и светлых полос, шириной около 100 мкм, ориентированных перпендикулярно поверхности дентина. Назовите данные структуры эмали.

@ Полосы Гунтера-Шрегера.

Линии Ретциуса.

Перикиматии.

Эмалевые призмы.

Неонатальная линия.

#

В гистологическом препарате шлифа зуба определяется бесклеточная ткань, состоящая из межклеточного вещества пронизанного трубочками, в которых располагаются отростки клеток. Какая ткань представлена в препарате?

@ Дентин.

Эмаль.

Пульпа.

Цемент.

Плотная соединительная ткань.

#

В гистологическом препарате шлифа коронки зуба в межклеточном веществе дентина определяется небольшое количество коллагеновых волокон (волокон Корфа), идущих в радиальном направлении. Назовите данный слой дентина?

@ Плащевой дентин.

Околопульпарный дентин.

Зернистый слой.

Интерглобулярный дентин.

Предентин.

#

В гистологическом препарате шлифа зуба в межклеточном веществе дентина определяются коллагеновые волокна, идущие тангенциально к дентино-эмалевой границе и перпендикулярно дентинным трубочкам (волокна Эбнера). Назовите данный слой дентина?

@ Околопульпарный дентин.

Плащевой дентин.

Зернистый слой.

Интерглобулярный дентин.

Вторичный дентин.

#

В гистологическом препарате декальцинированного зуба видна обильно васкуляризированная рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая разнообразные клетки. Дентинобласты имеют в этой зоне грушевидную форму и располагаются в несколько рядов. О какой структуре зуба идет речь?

@ Коронковой пульпе.

Корневой пульпе.

Периодонте.

Плащевом дентине.

Околопульпарном дентине.

#

Хворий,30 років, звернувся до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до тридцяти вісьми градусів,слабкість,болі у горлі. При обстеженні з’ясувалося, що язик хворого вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?

@ Епітелій ниткоподібних сосочків

Епітеліц листоподібних сосочків

Епітелій грибоподібних сосочків

Епітелій жолобкуватих сосочків

Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика

#

Хворий,40 років, страждає від серцевих нападів. Лікар призначив йому прийом нітрогліцеріну під язик. Які особливості будови слизової оболонки ротової порожнини насамперед обумовлюють таку можливість прийому ліків?

@ Проникливість багатошарового плоского незроговілого епітелію

Проникливість багатошарового плоского зроговілого епітелію

Проникливість багатошарового плоского епітелію

Наявність сосочків язика

Наявність слинних залоз

#

При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі гипертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність шлункового соку. Гіперфункцією яких клітин у залозах слизової оболонки шлунку переважно обумовлений цей стан?

@ Парієтальних екзокриноцитів власних залоз шлунку

Екзокриноцитів шлункових залоз

Додаткових мукоцитів

Келихоподібних клітин

Екзокринних панкреатоцитів

#

При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог помітив у нього значний тремор язика. Крім того, був екзофтальм. Лікар порадив хворому звернутися до ендокринолога. При обстеженні було встановлено діагноз базедової хвороби. Гіперфункцією яких клітин переважно це викликано?

@ Тироцитів

Паратироцитів

Парафолікулярних клітин

Ендокриноцитів клубочкової зони кори надниркових залоз

Ендокриноцитів пучкової зони кори надниркових залоз

#

Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного зниження синтезу білків у гепатоцитах. Які органели постраждали від інтоксикації найбільше?

@ Гранулярна ендоплазматична сітка

Мітохондрії

Мікротрубочки

Лізосоми

Комплекс Гольджі

#

У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

@ Рибосом

Лізосом

Ендоплазматичної сітки

Мікротрубочок

Комплексу Гольджі

#

Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?

@ Хорди

Нервових гребінців

Нервового жолобка

Нервової трубки

Мантійного шару нервової трубки

#

За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт визначив, що це кров жінки. За якими ознаками?

@ Наявність сателітів ядер в нейтрофілах

Наявність мікроцитів і макроцитів

Явища пойкілоцитозу

Наявність специфічних гранул в еозинофілах.

За кількістю еритроцитів.

#

Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?

@ Міжклітинної речовини

Судин мікроциркуляторного русла

Нервових елементів

Паренхіматозних елементів органу

Лімфатичних судин

#

Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантту. Які клітини головним чином забеспечують цей процес?

@ Т-кілери

Макрофаги

В-лімфоцити

Т-хелпери

Т-супресори

#

У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?

@ До включень

До мікрофіламентів

До лізосом

До екзоцитозних вакуолей

До гранулярної ендоплазматичної сітки

#

У хворого пошкоджено целіарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?

@ Акомадацiйний

Світлопровідний

Світловідчуваючий

Захисний

Трофічний

#

Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчатого шару дерми. За рахунок діяльності яких клітин станеться регенерація цього шару?

@ Фібробластів

Макрофагів

Лімфобластів

Тканинних базофілів

Плазматичних клітин

#

С возрастом у многих людей отмечается помутнение хрусталика /катаракта/. При этом он становится не прозрачным, что приводит к частичной или полной слепоте. Оптические свойства и химизм какого белка в цитоплазме хрусталиковых волокон нарушаются?

@ кристалин

витреин

динеин

родопсин

йодопсин

#

У больного с подозрением на гломерулонефрит отмечается во вторичной моче наличие альбуминов /альбуминурия/ и глюкозы /глюкозурия/ на протяжении двух недель. Функция каких отделов почки нарушена?

@ проксимальных канальцев

дистальных канальцев

тонкого канальца

собирательных трубочек

юкстагломерулярного аппарата

#

У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?

@ Меланоцити.

Внутрішньоепідермальні макрофаги.

Кератиноцити.

Клітини Меркеля.

Лімфоцити.

#

У дитини навколо подряпини на шкірі виникли ознаки запалення: біль, почервоніння, набряк як ознаки негайної гіперчутливості. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?

@ Базофіли

Еозинофіли

Нейтрофіли

Лімфоцити

Моноцити

#

У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин.

@ Кров’яні пластинки

Еритроцити

Лейкоцити

Моноцити

Лімфоцити

#

В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

@ Пухка волокниста неоформлена сполучна частина

Щільна оформлена сполучна тканина

Щільна неоформлена сполучна тканина

Ретикулярна тканина

Жирова тканина

#

У хворого з гострим ринітом виявлена гіперемія і підвищене утворення слизу у носовій порожнині. Активність яких клітин епітелію слизової оболонки підвищена?

@ Келихопподібних

Війчастих

Мікроворсинчатих

Базальних

Ендокринних

#

У гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають вигляд сплющених ендотеліальних трубок, не містять базальної мембрани і перицитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Які це судини?

@ Лімфокапіляри

гемокапіляри

артеріоли

венули

артеріо-венозні анастомози

#

У гістологічному препараті судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани і є багато міоцитів у середній оболонці. До якого типу відноситься ця судина?

@ Артерія м'язового типу.

Артерія змішаного типу

Вена з сильним розвитком м'язів

Артерія еластичного типу

Екстрааортанні лімфатична система

#

В експерименті у тварини шляхом звуження ниркової артерії отримано стійке підвищення кров"яного тиску. Функція яких клітин нирок обумовлює цей ефект?

@ ЮГА-клітини

Подоцити

Ендотеліоцити

Інтерстиційні клітини

Клітини щільної плями

#

На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвати клітини, які послужать основним джерелом його регенерації.

@ Шар базальних клітин.

Шари крилатих клітин.

Шари зернистих клітин.

Шари крилатих і зернистих клітин не зруйнованої ділянки.

Клітини блискучого шару не зруйнованої ділянки.

#

В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампули півколових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?

@ Кутові прискорення

Вібрації

Гравітації

Лінійні прискорення

Вібрації та гравітації

#

Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим секретом. Надлишки якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії?

@ Прогестерона

Естрогенів

Тестостерона

Соматотропіна

АКТГ

#

При морфологическом исследовании в гистопрепарате биопсийного материала определяется сосуд неправильной формы, средняя оболочка которого образована пучками гладких миоцитов и прослойками соединительной ткани. Укажите вид данного сосуда:

@ Вена мышечного типа

Артерия мышечного типа

Лимфатический сосуд

Венула

Артериола

#

У хворого на хронічний ентероколіт виявлено порушення травлення та всмоктування білків у тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості дипептидаз у кишковому соці . У яких клітинах порушено синтез цих ферментів?

@ Клітини Панета

Стовпчасті з облямівкою

Стовпчасті без облямівки

Келихоподібні

Ендокриноцити

#

При гістологічному обстеженні аспіраційного біоптату слизової оболонки шлунку у хворого, що страждає на виразкову хворобу виявлено збільшення кількості гландулоцитів, що мають оксифільні властивості цитоплазми. Утворення якого компоненту шлункового соку забезпечують ці клітини?

@ Хлористоводневу кислоту.

Слиз.

Пепсиноген.

Гастрин.

Секретин.

#

На електронній мікрофотографії органа чуття видно волоскові клітини, на апікальній частині яких розміщуються короткі мікроворсинки - стереоцилії та полярно розміщена кіноцилія. Для якого органа чуття характерні дані клітини?

@ Орган рівноваги

Орган зору

Орган нюху

Орган слуху

Орган смаку

#

На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?

@ В профазі

В анафазі

В метафазі

В телофазі

В інтерфазі

#

В гістологічному препараті трубчастої кістки на місці зламу виявляються ознаки регенараторного процесу (мозоль). Яка тканина формує цю структуру?

@ Грубоволокниста кісткова

Пухка сполучна

Ретикулярна.

Епітеліальна.

Пластинчаста кісткова

#

На гістологічному препараті нирки в дистальному звилистому канальці виявляються клітини, які щільно прилягають до ниркового тільця. Базальна мембрана їх дуже тонка і не утворює складок. Ці клітини відчувають зміни вмісту натрію у сечі та впливають на секрецію реніна юкстагломерулярними клітинами. Що це за клітини?

@ Клітини щільної плями

Юкстагломерулярні клітини

Мезангіальні клітини

Подоцити

Ендотелій капілярів клубочка

#

Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гісто-логічному препараті має світліше забарвлення і містить епі-теліальні тільця. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?

@ Тимусу.

Лімфатичному вузлу.

Селезінці.

Печінці.

Нирці.

#

На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців, внутрішня поверхня яких вистелена одно-шаровим епітелієм, який утворений респіраторними та секре-торними клітинами. Які це структури?

@ Альвеоли.

Бронхіоли.

Ацинуси.

Альвеолярні ходи.

Термінальні бронхи.

#

У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недос-татності. Недостатність якого компоненту аерогематичного бар'єру лежить в основі цієї патології?

@ Сурфактант

Ендотелій капілярів

Базальна мембрана ендотелію

Базальна мембрана альвеолоцитів

Альвеолоцити

#

В гістологічному препараті представлена тканина, основною структурною одиницею якої є волокно, яке складається із сим-пласта і сателітоцитів, вкритих спільною базальною мембраною. Для якої тканини характерна дана структура?

@ Скелетної поперечно-посмугованої м`язової тканини.

Гладкої м`язової тканини.

Серцевої м`язової тканини.

Пухкої сполучної тканини.

Ретикулярної тканини.

#

З ектодермального епітелію вистилки верхньої частини ротової ямки зародка людини формується кишеня Ратке, яка направляється до основи майбутнього головного мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?

@ Аденогіпофіз

Нейрогіпофіз

Медіальне підвищення

Гіпофізарна ніжка

Передній гіпоталамус

#

В стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території щитовидної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини:

@ Кальцитоніноцити

Тироцити

Паратироцити

Пінеалоцити

Пітуіцити

#

У новонародженого діагностовано порушення розвитку міокарду шлуночка. З порушенням розвитку якого ембріонального джерела пов’язана ця патологія?

@ Міоепікардиальної пластинки.

Парієтальної спланхноплеври

Ентодерми

Ектодерми

Мезинхими

#

При гистологическом исследовании в области шейки собственной железы желудка обнаруживаются мелкие клетки, имеющие высокое ядерно-цитоплазматическое отношение и базофильную цитоплазму. Укажите функцию данных клеток.

@ Регенерация железистого эпителия

Защитная

Эндокринная

Секреция ионов хлора

Секреция пепсиногена

#

В результаті травми носа у чоловіка 30 років пошкоджена слизова оболонка, що вкриває верхню частину верхньої раковини. До яких наслідків це призвело?

@ Порушення сприйняття пахучих речовин

Порушення зволоження повітря

Порушення секреторної активності келихоподібних клітин

Порушення зігрівання повітря

Порушення зігрівання і зволоження повітря

#

В гистопрепарате определяются концевые отделы желез, образованные клетками с центрально расположенным круглым ядром и базофильной цитоплазмой. Определите вид концевых отделов.

@ Серозные (белковые).

Серомукозные

Смешанные.

Сальные.

-

#

У хворого спостерегається збільшення розмірів селезінки та зменшення кількості ерітроцитів периферійної крові. Підвищена функція яких клітин селезінки причетна до цього явища?

@ Макрофагів

Лімфоцитів

Дендритних клітин

Плазмоцитів

Інтердигітуючі клітини

#

В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються по одинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?

@ Гіалінова хрящова тканина.

Гладка м’язова тканина.

Епітеліальна тканина.

Волокниста хрящова тканина.

Кісткова тканина.

#

При микроскопическом исследовании в препарате выявляется орган нервной системы, состоящий из псевдоуниполярных нейронов, тела которых покрыты глиальной и соединительнотканной оболочками. Определите данный орган.

@ Спинномозговой узел

Вегетативный ганглий

Спинной мозг

Мозжечок

Кора больших полушарий

#

При гистологическом исследовании биоптата кожи человека обнаружена только плотная неоформленная соединительная ткань. Какой слой данного органа был представлен для изучения?

@ Сетчатый слой дермы

Эпидермис

Сосочковый слой дермы

Гиподерма

Мышечная пластинка

#

При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна смугастість у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемальового з’єднання. Назвіть ці структури:

@ Лінії Ретціуса

Смуги Гунтера-Шрегера

Емалеві пластини

Емалеві пучки

Емалеві веретена

#

На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був пошкоджений:

@ Ектодерма

Мезодерма

Ентодерма

Мезенхіма

Ектомезенхіма

#

Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский епітелій, який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у виробленні навколоплідних вод. Назвати цей орган:

@ амніон

жовтковий мішок

алантоїс

пуповина

плацента

#

В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися регенерація її багатошарового епітелію?

@ Клітини базального шару епітелію

Власна речовина рогівки

Остистий шар епітелію рогівки

Базальна мембрана

Плоскі клітини

#

У гістологічному препараті яєчка у пухкій сполучній тканині, що розмежовує сім’яні канальці помітні округлі клітини з оксифільною цитоплазмою. Які це клітини?

@ Гландулоцити

Підтримуючи клітини

сустентоцити

сперматоцити

сперматогонії

#

У препараті, забарвленому методом імпрегнації сріблом, виявляються клітини грушовидної форми з добре виразними 2-3 дендритами. Назвіть структуру, що досліджується.

@ Кора мозочку

Спіральний орган внутрішнього вуха

Сітківка органу зору

Кора головного мозку

Спинномозковий вузол

#

На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.

@ Меланоцити

Кератиноцити

Клітини Лангеганса

Клітини Меркеля

Тканинні базофіли.

#

Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?

@ Під’язикова

Привушна

Підщелепна

Губна

Щічна

#

У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин хрящового диферону. Які клітини зазнали ушкодження?

@ Клітини внутрішнього шару охрястя

Клітини зовнішнього шару охрястя

Клітини у складі ізогенних груп

Клітини зони молодого хряща

Клітини, що надходять з кровоносних судин

#

В організм людини введено живу вакцину. Підвищення активності яких клітин сполучної тканини можна очікувати?

@ Плазмоцитів та лімфоцитів

Макрофагів і фібробластів

Пігментоцитів і перицитів

Адипоцитів і адвентиційних клітин

Фібробластів і лаброцитів

#

На электронной микрофотографии фрагмента почечного тельца представлена крупная эпителиальная клетка с большими и мелкими отростками. Последние прикрепляются к базальной мембране капилляров. Назовите данную клетку.

@ Подоцит

Юкставаскулярная клетка.

Гладкий миоцит.

Эндотелиоцит.

Мезангиальная клетка.

#

При микроскопическом исследовании в препарате выявляется орган нервной системы, состоящий из псевдоуниполярных нейронов, тела которых покрыты глиальной и соединительнотканной оболочками. Определите данный орган.

@ Спинномозговой узел.

Вегетативный ганглий.

Спинной мозг.

Мозжечок.

Кора больших полушарий.

#

При гистологическом исследовании биоптата кожи человека выявляется только плотная неоформленная соединительная ткань. Какой слой данного органа был представлен для изучения?

@ Сетчатый слой дермы.

Эпидермис.

Сосочковый слой дермы.

Гиподерма.

Мышечная пластинка.

#

При експериментальному дослідженні хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом. Диференціювання яких клітин було порушено за цих умов?

@ Хондробластів

Гладких міоцитів

Міобластів

Фібробластів

Епідермоцитів

#

На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був пошкоджений:

@ Ектодерма

Мезодерма

Ентодерма

Мезенхіма

Ектомезенхіма

#

На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину:

@ Меланоцити

Кератиноцити

Клітини Лангеганса

Клітини Меркеля

Тканинні базофіли

#

Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?

@ Під’язикова

Привушна

Підщелепна

Губна

Щічна

#

У хлопчика з травматичним ушкодженням верхньої кінцівки виявлений перелом плечової кістки. За рахунок якої структури буде відбуватись репаративна регенерація кістки?

@ Окістя

Діафіз

Епіфіз

Шар зовнішніх генеральних пластинок

Шар внутрішніх генеральних пластинок

#

За певних причин на 5 місяці після народження дитини порушено процес руйнування гертвіговської піхви навколо зуба. Розвитку якої тканини зуба заважає ця обставина?

@ Цементу

Зубного сосочка

Зубного мішечка

Пульпи

Дентина

#

У двох препаратах зуба гістологічно виявляються: в одному - безклітинний цемент, в другому - клітинний. З якої ділянки зуба виготовлено другий препарат?

@ З верхівки кореня

З області шийки зуба

З верхньої області зуба під яснами

З коронки зуба

З області границі між коронкою та коренем

#

При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.

@ Паличкові нейросенсорні клітини

Горизонтальні нейроцити

Колбочкові нейросенсорні клітини

Біполярні нейрони

Гангліонарні нервові клітини

#

Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено - у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності сперматозоїдів в сім’яній рідині і як наслідок – до безпліддя. Який відділ сім’яника простраждав?

@ Звивисті сім’яні канальці

Прямі сім’яні канальці

Сітка яєчка

Протоки придатка

Виносні протоки

#

На гістологічному препараті зріз щелепи зародку людини 2-го місяцю розвитку, яка містить пошкоджений зубний епітеліальний орган. Яка гістологічна частина зуба не буде розвинена?

@ Емаль

Пульпа

Цемент

Періодонт

Дентін

#

У новонародженої дитини недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?

@ Лімфопоез

Моноцитопоез

Еритропоез

Гранулоцитопоез

Мегакаріоцитопоез

#

При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?

@ Акцідентальна інволюція тимусу

Вікова інволюція тимусу

Гіпотрофія тимусу

Дистрофія тимусу

Атрофія тимусу

#

У новонародженого виявлено вроджену атрофію тимусу. Які клітини імунної системи постраждають найбільше?

@ Т-лімфоцити

В-лімфоцити

Макрофаги

Антигенпредставляючі клітини

В-клітини пам’яті

#

При обстеженні пацієнта було виявлено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням яких структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано?

@ Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа

Зовнішній емалевий епітелій емалевого органа

Проміжний шар емалевого органа

Пульпа емалевого органа

Шийка зубного емалевого органа

#

На гістологічному препараті сагітального розрізу закладки нижньої щелепи 3,5-місячного плода людини спостерігається епітеліальний емалевий орган оточений компактно розташованими мезенхімними клітинами. Як називається це мезенхімне утворення?

@ Зубний мішечок

Зубний сосочок

Зовнішні емалеві клітини

Внутрішні емалеві клітини

Пульпа емалевого органа

#

В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке джерело розвитку зубів було пошкоджено?

@ Епітелій

Мезенхіма

Мезодерма

Зубний мішечок

Зубний сосочок

#

Під час розвитку зуба у складі емалевого органу з’являються клітини призматичної форми, які мають шостикутове січення, ядро розташоване у центральній частині клітини. Що це за клітини?

@ Преенамелобласти

Зовнішні енамелобласти

Камбіальні клітини

Клітини пульпи емалевого органу

Преодонтобласти

#

На гістологічному препараті органу ротової порожнини видно 3 зони: жирову, залозисту, волокнисту. Що за орган у препараті?

@ Тверде піднебіння

Ясна

М’яке піднебіння

Губа

Щока

#

В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня -

багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

@ М’яке піднебіння

Ясна

Тверде піднебіння

Губа

Щока

#

В ембріогенезі відбулось порушення зростання медіальни х носових і верхньощелепних відростків. Які аномалії розвитку лиця слід очікувати в даному випадку?

@ Латеральна розщелина верхньої губи

Медіальна розщелина верхньої губи

Незарощення носо-слізного каналу

Готичне піднебіння

Макростомія

#

На гістологічному препараті органу ротової порожнини під слизовою оболонкою знаходиться добре розвинений шар жирової тканини. З якої ділянки зроблений препарат?

@ Тверде піднебіння

Щока

Губа

Язик

Ясна

#

В ембріогенезі відбулась затримка зростання верхньо- і нижньощелепних відростків. Які аномалії розвитку слід очікувати в даному випадку?

@ Макростомія

Мікростомія

Вовча паща

Готичне піднебіння

Розщелина верхньої губи

#

У результаті хімічного опіку бічної поверхні язика в 5-ти літньої дитини в цій області відсутня смакова чутливість, що зв'язано з руйнуванням смакової сенсорної клітини. Яка структура клітини бере участь у сприйманні подразнення?

@ Мікроворсинки на апікальній поверхні

Латеральна поверхня

Мікроворсинки на базальній поверхні

Ядро

Базальна мембрана

#

Експериментально у зародка в зубному зачатку був зруйнований зовнішній шар зубного мішечка. Вкажіть, яка структура зуба не матиме свого подальшого розвитку?

@ Періодонт

Емаль

Дентин

Цемент

Пульпа

#

У пацієнта 42-х років, що страждає парадонтозом, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:

@ Дентиклі

Інтерглобулярні простори

Склерозований (прозорий) дентин

Мертвий дентин

Інтертубулярний дентин

#

При вивченні мазку крові людини з наявністю запального процесу можна бачити велику кількість округлих клітин з сегментованим ядром (три і більше сегментівї) та дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі.Які це клітини крові?

@ Нейтрофільні гранулоцити

Ерітроцити

Еозинофільні гранулоцити

Базофільні гранулоцити

Лімфоцити

#

У мазку крові людини , що страждає на алергію, можна бачити велику кількість клітин округлої форми з сегментованим ядром і великими яскраво - рожевими гранулами в цитоплазмі. Які це клітини?

@ Еозинофільні гранулоцити

Нейтрофільні гранулоцити

Ерітроцити

Базофільні гранулоцити

Лімфоцити

#

На электронной микрофотографии фрагмента почки представлена приносящая артериола, в которой под эндотелием видны крупные клетки, содержащие секреторные гранулы. Назовите данный вид клеток:

@ Юкстагломерулярные

Мезангиальные

Гладкомышечные

Юкставаскулярные

Интерстициальные

#

На электронной микрофотографии почечного тельца между капиллярами сосудистого клубочка определяются отростчатые клетки, в цитоплазме которых имеется большое количество филаментов. Назовите данные клетки:

@ Мезангиальные

Адвентициальные

Юкстагломерулярные

Юкставаскулярные

Фибробласты

#

Ребёнок повредил боковую поверхность языка. Какие сосочки языка при этом повреждены вероятнее всего?

@ Листовидные

Конические

Желобоватые

Нитевидные

Грибовидные

#

У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?

@ Імплантація зародка в стінці труби

Загибель зародка

Інвагінація стінки бластоцисти

Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби

Утворення двох бластоцист

#

В полости матки был обнаружен эмбрион человека, не прикрепленный к эндометрию. Какой стадии развития соответствует зародыш?

@ Бластоцисты

Зиготы

Морулы

Гаструлы

Нейрулы

#

Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами.Якими клітинами вони продукуються?

@ Плазмоцитами

Фібробластами

Тканинними базофілами

Еозинофілами

Т-лімфоуитами

#

Запалення характеризується розширенням кровоносних капілярів на ділянці пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин. Яким з клітин наведених нижче, належить головна роль в цьому?

@ Тканинним базофілам

Фібробластам

Плазмоцитам

Еозинофілам

Макрофагам

#

Продукуючи ряд гормонів плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Якій гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується у медичній практиці для раннього діагностування вагітності?

@ Хоріонічний гонадотропін

Соматостатин

Прогестерон

Вазопресин

Окситоцин

#

У гістологічному препараті кори наднирника видно дрібні полігональні клітини, які утворюють округлі скупчення – “ та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?

@ Клубочкова зона

Проміжна зона

Пучкова зона

Сітчаста зона

Мозкова речовина

#

У гістологічному препараті наднирника видно великі клітини кубічної форми розташовані у вигляді тяжів та містять велику кількість ліпідних включень.Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?

@ Пучкова зона

Клубочкова зона

Проміжна зона

Сітчаста зона

Мозкова речовина

#

При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що з зазначеного це може свідчити?

@ Розвиток плода жіночої статті

Розвиток плода чоловічої статті

Генетичні порушення в розвитку плода

Трисомія

Поліплоїдія

#

На гістологічному препараті видно позазарод-ковий орган, який являє собою міхурець, зв’язаний з кишковою трубкою. Стінка його зсередини вистелена епітелієм, зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію кровотворного органа. Назвати цей орган:

@ Жовтковий мішок

Алантоїс

Амніон

Пуповина

Плацента

#

Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Морфологічним проявом процесу адгезії бластоцисти є:

@ прикріплення бластоцисти до ендометрію

руйнування епітелію ендометрію

руйнування сполучної тканини ендометрію

руйнування судин ендометрію

формування лакун

#

В процесі ембріогенезу із трофобласта формується зачаток органа, який має ендокринну функцію. Вкажіть правильну відповідь.

@ ворсинчастий хоріон (плодова частина плаценти)

амніон

жовтковий мішок

алантоїс

пуповина

#

У зв’язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

@ Фаготип

Пігментоутворення

Антигенна структура

Біохімічна активність

Антибіотикограма

#

У дит
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.