Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порядок проведення роботи1 Вивчити основні структурні елементи земної кори.

2 Скласти схему тектонічного районування території світу, на якій різними кольорами вказати області відповідних епох складчастості.

 

Звітність

Результати роботи оформляються у вигляді звіту, який містить:

а) пояснювальну записку;

б) схему тектонічного районування території світу з відповідними умовними позначеннями.

 

Запитання для самоконтролю

1 Методи вивчення регіональної структури територій.

2 Що розуміється під тектонічним районуванням?

3 Поясніть суть принципу районування за віком завершальної складчастості.

4 Які структури виділяють в континентальній літосфері?

5 Як проводиться тектонічне районування дна океанів?

6 Основні історико-геологічні області світу.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Області докембрійської складчастості

 

Мета і завдання роботи

Метою роботи є вивчення студентами областей докембрійської епохи складчастості, їх геологічної будови, історії геологічного розвитку та закономірностей розповсюдження корисних копалин.

 

З Н А Т И всі області докембрійської епохи складчастості, їх структурні елементи та корисні копалини.

В М І Т И знайти на тектонічній карті світу області докембрійської епохи складчастості, їх структурні елементи; охарактеризувати особливості геологічної будови, історію геологічного розвитку та корисні копалини.

Основні теоретичні положення

Докембрійські епохи складчастості - епохи підвищеної тектоно-магматичної активності протягом докембрійських ер розвитку Землі, які охоплюють 85% тривалості всієї історії її геологічного розвитку. Вказані епохи складчастості неодноразово і потужно проявлялись у вигляді взаємопов’язаних процесів складчастих і насувних деформацій гірських порід, їх регіонального метаморфізму, аж до найбільш високого ступеня - гранітоутворення.

Порівняно з фанерозойськими докембрійські епохи складчастості розділені більш значними інтервалами часу і мають велику тривалість, яка досягає багатьох десятків, а в ранньому докембрії - перших сотень мільйонів років. Серед докембрійських епох складчастості виділяють більш великі і відносно другорядні, які практично проявились на всіх континентах, із них найбільш ранні - в межах щитів давніх платформ.

Найбільш рання велика епоха докембрійського діастрофізму - саамська (3750-3500 млн. років), наступна - кеноранська (2800-2600 млн. років), яка завершує архейську епоху в історії Землі.

Ранньопротерозойська ера закінчується карельською епохою діастрофізму (2000-1900 до 1700 млн. років), відомою в Північній Америці як гудзонівська, в Південній Америці - трансамазонська, в Західній Америці - ебурнейська, в Китаї - люйлянська тощо. Фундамент областей карельської фази складчастості сформувався в архейський і ранньопротерозойський період. Осадовий чохол залягає на кристалічному фундаменті з різким кутовим і стратиграфічним неузгодженням. Він представлений верхньопротерозойськими, палеозойськими, мезозойськими і кайнозойськими відкладами. Сюди відносяться Східноєвропейська, Сибірська, Індостанська, Китайська платформи Євроазіатського континенту, Африкано-Аравійська, Австралійська, Північноамериканська та Південноамериканська платформи.

З докембрійською складчастістю пов’язані родовища різноманітних корисних копалин. На щитах – це різноманітні руди, в межах осадового чохла – горючі корисні копалини – нафта, газ, вугілля.

 

Порядок проведення роботи

1 Скласти тектонічні схеми всіх областей докембрійської складчастості з виділеними на них основними структурними елементами.

2 У виділені на схемах структурні елементи нанести у відповідних умовних позначеннях корисні копалини.

3 Розмалювати схеми кольором, що відповідає докембрійській епосі складчастості, з виділенням різних відтінків відповідно до структурних елементів.

 

Звітність

Результати роботи оформляються у вигляді звіту, який містить:

а) пояснювальну записку;

б) тектонічні схеми всіх областей докембрійської епохи складчастості з нанесеними на них корисними копалинами.

 

Запитання для самоконтролю

1 Охарактеризуйте склад і будову всіх древніх платформ.

2 Які відклади виділяються у будові платформ?

3 Охарактеризуйте додатні структурні елементи всіх платформ.

4 Охарактеризуйте від’ємні структурні елементи всіх платформ.

5 Охарактеризуйте основні етапи і стадії геологічного розвитку платформ.

6 У яких відкладах містяться поклади нафти і газу?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.