Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙЗагальні правила дизайну

Багато дизайнерів стверджують, що у дизайні немає законів і правил, а є поради, рекомендації, прийоми. Дизайн як будь-який вид творчості, мистецтва, як спосіб одних людей спілкуватися з іншими, як мова, як дум­ка — обійде будь-які закони і правила.

Однак можна навести певні рекомендації, яких слід дотримуватись у будь-якому разі дизайнерам-початківцям, доки вони не відчують в собі силу і впевненість складати власні правила і рекомендації.

Правила шрифтового оформлення

• Шрифти із засічками читаються легше, ніж гротески (шрифти без за­січок).

• Для основного тексту не рекомендується використовувати великі лі­тери.

• Шрифтовий контраст можна створити за допомогою шрифту: його розміру, товщини, накреслення, форми, напрямку та кольору.

Правила вибору колірної гами

• Колірна гама має складатися не більш ніж із двох-трьох кольорів.

• Існують комбінації кольорів, які не можна поєднувати.

• Чорний колір має негативний підтекст («похмурий» вигляд).

• Білий текст на чорному фоні (інверсія) важко читається.

Правила загальної композиції

• На смузі не повинно бути більш ніж 7-9 значущих об’єктів, бо людина не в змозі запам’ятати за один раз більш ніж 7-9 пунктів інформації.

• Логотип на смузі повинен розташовуватися праворуч внизу (ліворуч вгорі).

• Форма логотипа має бути простою й лаконічною.

• Дизайн повинен бути простим, а текст коротким.

• Зображення домашніх тварин, дітей, жінок тощо має позитивний під­текст.

• Великі за розміром об’єкти виглядають не дуже добре.

• Величезні літери в заголовках, кнопки навігації висотою в 40 пікселів, верстка в одну колонку шириною в 600 точок, роздільник одного ко­льору, розтягнутий на весь екран, надають дизайну непрофесійного вигляду.

Не варто забувати, що на кожне подібне правило є сотні прикладів, які доводять протилежне. Тому все раніше наведене не можна назвати загаль­ними й універсальними правилами дизайну; вони є правильними лише в окремих випадках.

Рекомендації щодо дизайну презентації

Щоб презентація добре сприймалася слухачами і не викликала негатив­них емоцій (підсвідомих або цілком усвідомлених), необхідно дотримува­тися правил її оформлення.

Презентація передбачає поєднання інформації різних типів: тексту, гра­фічних зображень, музичних і звукових ефектів, анімації і відеофрагментів. Тому необхідно враховувати специфіку комбінування фрагментів інформа­ції різних типів. Крім того, оформлення та демонстрація кожного із згаданих типів інформації також підпорядковуються певним правилам. Так, напри­клад, для текстової інформації важливий вибір шрифту, для графічної — яскравість і насиченість кольору, для найкращого їх спільного сприйняття необхідне оптимальне взаєморозташування на слайді.

Розглянемо рекомендації з оформлення та подання на екрані монітора презентаційних матеріалів різного виду.

Текстова інформація

• Розмір шрифту: 24-54 пунктів (заголовок), 18-36 пунктів (текст).

• Колір шрифту і колір фону мають контрастувати (текст повинен добре читатися), але не «різати око».

• Тип шрифту: шрифт без засічок (Arial, Tahoma, Verdana) — для ос­новного тексту; декоративний шрифт, якщо він добре читається,— для заголовка.

• Курсив, підкреслення, жирний шрифт, великі літери краще викори­стовувати тільки для смислового виділення фрагмента тексту.

Графічна інформація

• Малюнки, фотографії, діаграми мають доповнювати текстову інфор­мацію або додавати їй більшої наочності.

• Бажано уникати малюнків, що не несуть смислового навантаження, якщо вони не є частиною стильового оформлення.

• Колір графічних зображень не повинен різко контрастувати із загаль­ним стильовим оформленням слайда.

• Ілюстрації слід супроводжувати пояснювальним текстом.

• Якщо графічне зображення використовується як фон, то текст на цьо­му фоні має добре читатися.

Анімація

Анімаційні ефекти використовуються для привернення уваги слухачів або демонстрації динаміїоі розвитку будь-якого процесу. У цих випадках вико­ристання анімації виправдано, але не варто надмірно насичувати презентацію такими ефектами, бо це може викликати негативну реакцію аудиторії.

Вук

• Звуковий супровід має відображати сутність або підкреслювати осо­бливість теми слайда, презентації.

• Необхідно вибрати оптимальну гучність, щоб звук був чутним усім слухачам, але не був надто голосним; якщо це фонова музика, то вона не повинна відволікати увагу слухачів та заважати доповідачеві.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.