Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Можливості використання програмного засобу на інтегрованих урокахМожливості систем створення комп’ютерних презентацій дозволяють застосовувати їх на уроках практично з усіх шкільних дисциплін.

Застосування комп’ютерних презентацій у процесі навчання різних пред­метів дозволяє інтенсифікувати процес засвоєння навчального матеріалу і проводити заняття на якісно новому рівні, використовуючи замість клас­ної дошки проекцію слайдів з екрана монітора на великий настінний екран або телевізор.

Навчальний матеріал можна подати у вигляді презентаційних програм, що дозволяє учням застосовувати їх для додаткових занять у години, від­ведені для самостійної роботи.

Створені учнями комп’ютерні презентації також можуть стати у нагоді під час захисту рефератів та власних проектів, для унаочнення доповіді тощо. Комп’ютерні презентаційні матеріали можна роздрукувати і викорис­товувати як роздавальний дидактичний матеріал для учнів (додатковий матеріал, пам’ятки тощо).

Систематизація задач

У процесі навчання учнів роботі з комп’ютерними презентаціями мож­на виділити такі типи задач:

• проектування структури комп’ютерної презентації;

• редагування інформації різного типу засобами програм створення комп’ютерних презентацій;

• створення комп’ютерних презентацій на базі шаблонів;

• самостійне розроблення власних комп’ютерних презентацій із забез­печенням висунутих вимог;

• коректне й надійне збереження комп’ютерних презентацій у певному режимі (залежно від висунутих вимог).

Форми та засоби навчання

Пояснення нового матеріалу доцільно здійснювати у формі фронтально­го практичного пояснення, якому має передувати демонстрація готових презентацій і аналіз на предмет їх правильного оформлення та оптимальної технології створення. Таким чином відбувається формування інформаційно-технологічних умінь учнів. На першому занятті слід оголосити теми про­ектів, провести обговорення (дискусію) домашнього завдання. Це дозволить створити відповідний настрій, усвідомити труднощі, пов’язані з проектом (при роботі над першими проектами на це відводиться більше часу). Таким чином, відбувається постановка проблеми у межах змісту певного пред­мета. Знайомство зі змістовним блоком теми проекту відбувається за планом у формі дослідження, обговорення. У ході дискусії з учнями можна визна­читися з технологічними вимогами до проекту, планом його виконання та складом груп (2-3 учні).

Закріплення знань і вмінь доцільно проводити у формі індивідуальної або групової практичної роботи над проектом із застосуванням задачно-інструктивного та проблемного підходів.

Декілька занять слід присвятити творчій роботі зі створення проекту, протягом яких учитель має проводити колективне або індивідуальне об­говорення технології виконання того чи іншого завдання. Доцільними є фронтальні опитування у формі «мозкового штурму» — негайної відповіді на поставлене запитання; завдання типу «знайти помилку в оформленні презентації», «додати (вилучити) певний елемент у створе­ній презентації» тощо.

Контроль знань і вмінь відбувається у формі тематичної атестації, фрон­тального опитування учнів із вивченого матеріалу. Завдання пропонуються за задачно-технологічним або проблемним підходами.

Тематичну атестацію можна провести як ігровий захід: у формі конкур­сів, конференцій, презентацій, на яких учні презентують власні проекти. При цьому учні переглядають інші проекти і за допомогою вчителя навча­ються їх оцінювати. В ході таких переглядів відбувається рефлексія учнів щодо свого проекту.

Поточний контроль може полягати у перевірці поетапно ускладнених завдань (проекту). Оцінюється головним чином робота на уроці, тобто ви­конання проекту згідно з вимогами вчителя.

Необхідне ПЗ: програма для підготовки комп’ютерних презентацій MS PowerPoint, PowerArt, ClipArt, програма MS Photo Editor, інтегроване середовище Macromedia Flash, офісний пакет OpenOffice.Org Impress.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.