Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Регуляція на рівні трансляції . Фосфорилювання білкових факторів ініціації як універсальний регулятор процесу синтезу білка (розглядаємо на рівні ініціації)Регугуляція активності білкового фактора ініціації eIF -4E (кеп-зв´язуючого білка, який є членом гетеромультимерного комплексу eIF- 4F (eIF -4A, eIF -4E, eIF -4G), є принциповим моментом для відповіді на зміну умов функціонування системи трансляції при певних видах стресу.

Фосфорильований стан eIF -4E позитивно корелює з процесами клітинного росту; саме в цьому стані фактор знаходиться в 48S комплексі та його фосфорилювання приводить до підвищення рибосом - зв´язуючих властивостей мРНК і зростання кеп-залежної спорідненісті 4Е до мРНК.

До надзвичайно цікавих моментів регуляції належить фосфорилювання факторів ініціації трансляції за участі МАР-кіназ. Для фактора eIF -4E показано залучення кінази ERK (extracellular signal regulated kinase)=МАРК, яка, фосфорилюючи кіназу МNK1(MAP-kinase –integrating kinase1), активує її. Остання, використовуючи докінг- сайт (сайт зв’язування) фактора eIF- 4G, фосфорилюєeIF- 4Е за серином -209, що корелює з підвищенням рівня трансляції. (Фактично eIF- 4G доставляєМNK1 до її субстрату- eIF- 4Е)- див рис.

 
 

 

 


2003-2005р.р.- встановлено, що виключення фактора eIF- 4Е з процесу ініціації може відбуватись при зв’язуванні з рядом білків, а саме 4Е-зв´язуючими білками - 4Е-ВР (4Е binding protein). Ці білки фактично діють як молекулярні імітатори регіонів фактора 4G, та є конкурентними інгібіторами процесів зв’язування 4G і 4Е. Для 4Е-ВР1показано, що у гіпо- (де)фосфорильованій формі він утворює стабільний комплекс з eIF- 4Е, що виводить останній з процесу ініціації. У фосфорильованій формі 4Е-ВР1дисоціює від комплексу з eIF- 4Е і таким чином відбувається запуск роботи повного гетеромультимерного комплексу eIF- 4F. Отже в цьому випадку процес фосфорилювання має також позитивний вплив на ініціацію.

 
 

 


За стрес- умов відбувається фосфорилювання eIF-2αчотирма різними протеїнкіназами (наведено на рис.), що призводить до інгібування всього синтетичного процесу. В таблиці "Фактори…" зазначено, що eIF-2αбере участь у регуляції активності за рахунок фосфорилювання серина 51 в її складі, це є відповіддю на певні стресорні фактори.

eIF- 2,як частина потрійного комплексуметіоніл-тРНК –еІF-2·ГТФ, бере участь в вірній постановці ініціаторної тРНК в Р-центр рибосоми. Розщеплення ГТФ до ГДФ і Фн каталізується β- субодиницею фактораeIF- 2; утворений комплекс еІF-2·ГДФє досить стійким, і якGEF в цій реакції задіяно факторeIF-2В.Фосфорилювання eIF-2αінгібує ГДФ/ГТФ обмін шляхом зменшення швидкості роботи eIF-2В. А саме вважають, що фосфорильована форма еІF-2зв'язується з eIF-2Взанадто міцно, таким чином інактивуючи GEF функціюeIF-2В.Оскільки вмістеІF-2в еукаріотичній клітині набагато вищий, ніж еІF-2В,то навіть незначна фосфорильована фракція еІF-2може інактивувати всі еІF-2Вфактори. Регуляція рівня активації еІF-2 є досить важливою для ссавців, оскільки саме вона є головним етапом механізму, що дозволяє їх клітинам перебувати у непроліферуючому стані спокою (Gо), коли рівень біосинтезу білка складає 1/5 від швидкості у проліферуючих клітинах.

       
   
 

 


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.