Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Білкові фактори ініціації1. Еукаріоти мають значно більшу кількість білкових факторів ініціації, ніж прокаріоти.

2. Вони позначаються eIF (eukaryotic initiation factors- англ. фактори ініціації еукаріотів).

Всі (майже) фактори ініціації виділено і охарактеризовано в системі трансляції глобінової мРНК в ретикулоцитній білок-синтезуючій системі.

Всі білкові фактори є (нагадаю) РНК-зв’язуючими білками, які мають неспецифічну спорідненість до високомолекулярної РНК і здатні утворювати з нею більш-менш стабільні комплекси.

Білкові фактори ініціації еукаріотів поділяються на 2 основні групи:

1) Фактори, що зв’язані з мРНК і готують її до процесу ініціації: гетеромультимерний комплекс eIF 4F (eIF 4A, eIF 4E, eIF 4G),

eIF 4B.

2) Фактори, що зв’язуються і оперують з рибосомними субодиницями, опосередковуючи їх асоціацію/дисоціацію, а також зв’язування з ініціаторною Мет-тРНК та мРНК: eIF 1 (1А), eIF 2, eIF 3, eIF F5.

У таблиці наведено структурні особливості та функції основних білкових

факторів ініціації.

 

Таблиця білкових факторів ініціації трансляції у еукаріотів

 

Назва факторів Коефі-цієнт седи-мента-ції (S) Молеку-лярна маса (кДа) Молекулярна маса субодиниць (кДа) Функція
eIF -1     Стимулює зв’язування 40S рибосомної субодиниці з 5' -кінцем мРНК
eIF -1A     Стимулює зв’язування Мет- тРНК з 40S субодиницею , стабілізує зв’язування 40S з мРНК
eIF -2   α 36 β 38 γ 52 Є G-білком. Стимулює ГТФ- залежне зв’язування Мет-тРНК з 40S субодиницею. α бере участь у регуляції активності за рахунок фосфорилювання серина 51 в її складі за участі ряду протеїнкіназ , що є відповіддю на певні стресорні фактори. Є необхідною для взаємодії eIF 2 та eIF 2B для проходження нуклеотидного (ГДФ/ГТФ) обміну. Фосфорильований стан eIF 2 α- зупинка ініціації трансляції. β-маєГТФазну активність,взаємодіє з факторами eIF 2B і eIF 5; містить три полілізинові послідовності (основні амінокислоти) коло N-кінця, а також структуровані цистеїнами цинкові пальці на С-кінці. Обидва мотиви визначаються як домени зв’язування з мРНК і можливо впливають на білок-білкові взаємодії. γстимулює зв’язування з Мет-тРНК і ГТФ.
eIF -2B   α 81, β 71, γ 58 δ 43 ε 34 Стимулює ГДФ/ГТФ обмін у молекулі eIF 2 (є GEF-фактором= Guanine nucleotide exchange factor). Гетеропентамер, до каталітичної частини належить γі ε, що відповідають за відновлення неактивного ГДФ-звяз. eIF 2 до активного стану -ГТФ-звяз. eIF 2 (саме GEF-функція ). Інші субодиниці –регуляторні, зв’язуються з eIF 2α та дискримінують між її фосфорильованим і нефосфорильованим станом.  
eIF- 3 110,67,42, 40,36,35 Гетеропентамер. Зв’язується з 40S субодиницею, стабілізує Мет-тРНК і запобігає асоціації з 60 S субодиницею
eIF -4E*   Зв’язується з 5'-кепом мРНК-кеп-зв'язуючий білок
eIF- 4G*     Підсилює зв’язування eIF- 4E з 5'-кепом мРНК, з’єднує всі білкові фактори ініціації (scaffold protein)
eIF- 4A*     АТФ -залежна хеліказна фунція, необхідна для зв’язування рибосом з еукаріотною м РНК
eIF- 4B     РНК- зв’язуючий білок, стимулює зв’язування рибосоми з м РНК
eIF -5       Бере участь у гідролізі ГТФ, зв’язаного з eIF 2 на 40S субодиниці (є GАР-фактором=GTPase-activating protein).
eIF -5В     Сприяє асоціації 2-х рибосомних субодиниць з залученням молекули ГТФ (G –protein)
eIF -6     Сприяє дисоціації 60 S субодиниці від ін активованої 80 S рибосоми.  

*гетеромультимерний комплекс eIF 4F (eIF 4A, eIF 4E, eIF 4G).

На думку ряду авторів існує фактор eIF -5В, який бере участь у з’єднанні 2-х рибосомних субодиниць з залученням ще однієї молекули ГТФ та фактор eIF -6, що сприяє дисоціації 60 S субодиниці від інактивованої 80 S рибосоми.

 

 

 
 

 


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.