Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Санітарно – гігієнічні вимоги до навколишнього середовища та систем забезпечення закладів ресторанного господарстваМетодичні рекомендації

до організації самостійної роботи студентів

Денної форми навчання

Освітньо – кваліфікаційний рівень „Молодший спеціаліст”

Спеціальність : 5.05170101 „Виробництво харчової продукції”

 

Укладач – Герасименко Р.М.- викладач -методист

 

 

Хмельницький

2013р.

 

 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання

Освітньо – кваліфікаційний рівень „Молодший спеціаліст

Спеціальність : 5.05170101 Виробництво харчової продукції

 

 

Укладач - Герасименко Р.М.- викладач - методист

 

РОЗГЛЯНУТО

На засіданні циклової комісії

Науково-природничих дисциплін

Протокол №1від „30”серпня 2013р.

Голова циклової комісії

_________________Г.В.Анченко


ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ

Модуль 1. САНІТАРІЯ І ГІГІЄНА

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Санітарно-гігієнічні вимоги до об’ємно-планувальних рішень та утримання закладів ресторанного господарства

Тема 1. Санітарі і гігієна та її завдання в системі закладів ресторанного господарства

Мета та завдання «Санітарії і гігієни підприємств» у формуванні спеціалістів з технології виробництва харчової продукції. Значення реалізації санітарно-гігієнічних правил в закладах ресторанного гоподарства для забезпечення якості та безпеки харчових продуктів, раціональних умов праці, профілактики професійних захворювань, санітарної культури обслуговування.

Санітарна служба країни, її мета та завдання. Органи та установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та їх функції з санітарною нагляду за підприємствами харчування. Санітарні правила для для закладів ресторанного гоподартва. Державний санітарний нагляд, його форми та організація.

Після вивчення теми студенти повинні :

знати: :тлумачення поняття гігієни як науки, шляхи досягнення основної мети гігієни, основні завдання; функції санітарного нагляду та контролю в закладах ресторанного господарства

 

 

Тема 2. Санітарно – гігієнічні вимоги до навколишнього середовища та систем забезпечення закладів ресторанного господарства

Навколишнє середовище та його значення для життя людини в умовах науково-технічного прогресу.

Гігієна повітря. Фізичні властивості повітря та їх вплив на життєдіяльність людини (температура, швидкість руху, відносна вологість, барометричний тиск, сонячне світло та іонізуюче випромінювання). Хімічний склад повітря. Санітарні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень з урахуванням пори року та категорії фізичного навантаження робіт, що виконуються; параметри мікроклімату при використанні систем кондиціювання. Теплообмін людини та його порушення. Профілактика перегріву та переохолодження організму. Санітарні норми фізичних параметрів повітря.

Техногенні забруднення повітряного середовища (продукти неповного згорання палива, згорання жиру, розкладу органічних відходів). Токсична дія на людину хімічних домішок у повітряному середовищі. Санітарні норми концентрацій отруйних газоподібних домішок.

Забруднення повітряного середовища органічним і неорганічним пилом. Заходи щодо запобігання утворення та забруднення повітря виробничих приміщень шкідливими речовинами. Санітарні норми пилу, пов'язаного з просіюванням борошна, цукрової пудри та інших сипучих продуктів. Мікробіологічні показники санітарного стану повітряного середовища та повітря закритих приміщень. Нормативна документація, що регламентує якість повітря за фізичними та хімічними показниками.

Гігієна води.Гігієна води. Роль води в життєдіяльності людини. Державні заходи з охорони джерел водопостачання. Санітарно-гігієнічні показники якості питної води: хімічне забруднення води, його санітарне значення. Бактеріологічні показники якості води. Поняття «жорсткість води» та її гігієнічне значення. Нормування показників якості відповідно до вимог ГОСТ "Питна вода" 2874-82. Санітарно-гігієнічні вимоги до системи водопостачання підприємств.

Гігієна ґрунту.Процеси самоочищення ґрунту. Санітарне значення ґрунту. Державні санітарні заходи з охорони ґрунту від забруднення продуктами життєдіяльності людини. Основні гігієнічні принципи видалення з підприємств харчування рідких відходів. Очистка (механічна та біологічна) побутових стічних вод та їх знешкодження. Зберігання на території підприємств твердих відходів, їх видалення, знешкодження та утилізація.

Гігієна освітлення. Гігієнічні вимоги до природного та штучного освітлення підприємств харчування, основні санітарні показники.

Гігієна опалення.Гігієнічні вимоги до систем опалення та нагрівальних приладів. Санітарні нормативи температури в приміщеннях закладів ресторанного гоподартва.

Гігієна вентиляції.Вентиляція та її гігієнічне значення. Різновиди вентиляції на підприємствах харчування, гігієнічні вимоги до її влаштування. Природна вентиляція та її гігієнічне значення. Штучна загальнообмінна і місева вентиляція ; гігієнічні .вимоги до її влаштування. Гігієнічне значення кондиціювання.

 

Після вивчення теми студенти повинні:

знати: навколишнє середовище чинить постійний вплив на здоровя людини через систему матеріальних чинників: повітря, воду, грунту; санітарні вимоги до мікроклімату в виробничих приміщеннях, показники питної води, епідеміологічне значення грунту, вимоги до системи опалення, вентиляції, освітлення.

вміти: визначати параметри мікроклімату а виробничих приміщеннях (температура, швидкость руху і відносна вологость повітря, тощо) та їх відповідність нормативним документам.

Тема 3. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПРИМІЩЕНЬ закладів ресторанного господартва

Гігієнічні вимоги до території та генерального плану ділянки підприємств, влаштованих в окремо розташованих будівлях, жилих будинках, промислових підприємствах. Вимоги до планування та оформлення території (адміністративно-виробнича і господарська зони), під'їзні шляхи, розвантажувальні майданчики, озеленення).

Санітарно-гігієнічні вимоги до планування складських, виробничих, адміністративно-побутових та торговельних приміщень.

Гігієнічні вимоги до взаємозв'язку між окремими приміщеннями підприємств.

Гігієнічні вимоги до матеріалів, що використовують для будівництва та оздоблення підприємств ресторанного господарства.

Після вивчення теми студенти повинні :

знати: Санітарно-гігієнічні вимоги до проектування і будівництва закладів ресторанного господарства, забезпечення поточності виробництва, раціональна організація праці, дотримання техніки безпеки, профілактика харчових отруєнь, зберігання харчових продуктів.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.