Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Сегментація ринку як інструмент маркетингу: поняття, визначення, категорії.ТЕМА 7. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ

ТЕМА 7. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ

ПЛАН

1. Сегментація ринку як інструмент маркетингу: поняття, визначення, категорії.

2. Ознаки сегментації ринку готельного і ресторанного господарства

3. Етапи розвитку маркетингу відносно задоволення потреби ринку. Види маркетингу, особливості та фактори, що їх визначають.

 

Сегментація ринку як інструмент маркетингу: поняття, визначення, категорії.

Підприємство, діючи у конкурентних умовах ринку, має уважно ставитися до питань, кого і як обслуговувати. Будь-який ринок складається з великої кількості споживачів, що мають різноманітні смаки, бажання, потреби, доходи. І навіть якщо це клієнти або споживачі одного готелю (або продукту), мотивація купівлі продукту у них різна. Наприклад, клієнтами одного і того ж готелю можуть бути бізнесмени, подорожуючі туристи та учасники конференцій. Очевидно, що мотиви та цілі їх купівель, їхні вимоги до одного і того ж продукту будуть різними. Туристи, що подорожують, більш чутливі до рівня цін, ніж бізнесмени або учасники конференцій, замовляють, як правило, двомісні номери, а також обіди та вечері за спеціальним (груповим) меню. Ті, хто оплачують послуги за рахунок організацій, можуть замовляти дорожчі номери та харчування і т.п. Як правило, вони також замовляють додаткові послуги готелю (телефонний зв'язок та підключення до мережі Інтернет в номері, послуги бізнес-центру, приміщення для переговорів і т.д.). Тому здійснення готелем успішної маркетингової діяльності передбачає врахування індивідуальних переваг різних категорій споживачів. З точки зору маркетингу, термін «ринок» використовується для позначення «групи споживачів, об'єднаних за тією або іншою ознакою» (Ф. Котлер). Саме це становить основу сегментації ринку. За допомогою сегментації із загального числа потенційних споживачів вибираються визначені типи (ринкові сегменти), більш-менш однорідні щодо поведінкових та мотиваційних характеристик.

Сегментація ринку готельних послуг - важливий елемент при виборі маркетингової стратегії. Готелі діють у складних умовах ринку, тому варто уважно ставитися до питань, кого і як обслуговувати, дбати про свій імідж, про надані послуги, про переваги і смаки клієнтів. За допомогою сегментації з загального числа споживачів вибираються певні типи (ринкові сегменти). Сегментація ринку - це процес розподілу ринку на різні групи споживачів, для кожної з яких можуть вимагатися різні послуги або маркетингові комплекси (marketing-mix).

Сегментація ринку готельних послуг дозволяє:

- вибрати найбільш перспективний (привабливий) цільовий ринковий сегмент;

- максимально задовольнити потреби клієнтів;

- встановити досяжні і реальні цілі;

- вибрати оптимальну маркетингову стратегію;

- підвищити конкурентоздатність готелю;

- оптимізувати маркетингові витрати.

Сегментація ринку - діяльність з класифікації потенціальних споживачів відповідно з якісними і кількісними особливостями їх попиту.

Головна мета сегментації - забезпечити адресність товарам, що випускаються і реалізуються, позаяк вони не можуть відповідати запитам відразу всіх споживачів. За допомогою сегментації реалізується основний принцип маркетингу - орієнтація на споживача. В основі концепції сегментації лежить визнання гетерогенної природи товарних ринків, тобто розгляд їх не як єдиного цілого, а як суми окремих сегментів - груп споживачів, що мають схожі характеристики (потреби, купівельну поведінку) і таку ж реакцію на певний набір стимулів маркетингу. Сегментація дозволяє виявити цільові сегменти ринку і розробити спеціально призначений для них комплекс маркетингу. Обслуговування цільового сегмента забезпечить підприємству досягнення конкурентних переваг за рахунок більш індивідуалізованого обліку характерних потреб сегменту та зменшення витрат у зв'язку з концентрацією маркетингових зусиль.

Сегмент ринку готельних послуг - це особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, що мають певні загальні ознаки. Сегментація є основою для визначення цілей, що у майбутньому перетворяться в об'єкти маркетингових досліджень.

Практика маркетингу переконливо свідчить, що сегментація ринку:

Þ є засобом вибору найбільш перспективного для максимізації кількості продажів і прибутку цільового ринку;

Þ забезпечує визначення сфери діяльності підприємства та ідентифікацію факторів, ключових для досягнення успіху на цільовому ринку;

Þ дозволяє в максимальному ступені задовольнити потреби клієнтів;

Þ допомагає вибрати оптимальну маркетингову стратегію, що базується на аналізі та розумінні поведінки потенційних споживачів;

Þ сприяє встановленню реалістичних і досяжних цілей;

Þ дає можливість підвищувати рівень прийнятих маркетингових рішень, забезпечуючи їх обгрунтування інформацією про поведінку споживачів на ринку;

Þ забезпечує підвищення конкурентоспроможності як пропонованих продуктів, так і підприємства загалом;

Þ передбачає раціоналізацію та оптимізацію маркетингових витрат підприємства, концентрацію обмежених ресурсів і зусиль на вигідніших напрямах для їх більш ефективного використання;

Þ дозволяє ухилитися від конкурентної боротьби або знизити її гостроту шляхом освоєння незайнятого сегмента ринку.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.