Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розділ І. Поняття сегментаціїМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж

Національного транспортного університету

 

Курсова робота

З предмету «Маркетинг»

НА ТЕМУ: «Сегментація та позиціювання на ринку»

Підготувала:

Ст. групи _________

__________________

 

Перевірив:

Викладач

Юрчило І.Й.

Надвірна


ПЛАН

розділ І. Поняття сегментації

 

Розділ ІІ. Позиціонування товару

2.1 Принципи сегментації ринку

2.2 Види цільових сегментів ринку

2.3. Місткість ринку

 

Розділ ІІІ. Вибір цільових сегментів

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

 


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..4-5

 

розділ І. Поняття сегментації …………………………………………..6-8

 

Розділ ІІ. Позиціонування товару…………………………………………9

2.1 Принципи сегментації ринку…………………………………………………..9-11

2.2 Види цільових сегментів ринку …………………………………………...12-15

2.3. Місткість ринку ……………………………………………………………16-21

 

Розділ ІІІ. Вибір цільових сегментів ……………………………….22-32

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА:

33-38

 

 

Висновки……………………………………………………………………..39-40

 

Перелік використаних джерел………………………………………….41


ВСТУП

Актуальність теми.Ринок у розумінні маркетологів — це сукупність наявних і потенційних покупців товарів і послуг.

При сучасному стані ринку, при постійній зміні ринкової кон’юнктури для підприємства велике значення має постійний контроль та аналіз зовнішнього середовища.

Тому для будь-якого підприємства значну роль відіграє процес сегментації ринку та позиціювання. Результатом аналізу діяльності підприємства є узагальнення значної кількості різноманітних даних про розвиток підприємства та середовища. При цьому дуже важливим є урахування ступеня і характеру впливу, тенденцій змін окремих факторів на різноманітні підприємства.

Стрімкий розвиток технологій, конкуренція в глобальному масштабі, різноманітність купівельних переваг — об’єкт пильної уваги управлінців, які своєчасно виявляють нові ринкові можливості. Успішне рішення цієї задачі також передбачає безперервний процес моніторингу вимог покупців, що змінюються, своєчасну реакцію на зміни в позиціюванні конкурентів і вироблення оптимального рішення про те, яких покупців вибрати як цільових і яким чином позиціювати той або інший товар або послугу. Важливу роль при цьому відіграє здатність глобального бачення ринку, навіть тоді, коли інтереси компанії зосереджені на одному або декількох сегментах окремого ринку. Глобальне бачення ринку дозволяє зрозуміти і передбачати тенденції його розвитку, а також виявляти погрози з боку конкурентів.

З усього вище сказаного, можна зробити висновок: актуальність обраної теми полягає саме у визначенні оптимальних шляхів адаптації підприємства до умов ринку, використовуючи механізми сегментації та позиціювання.

Мета роботи. Метою роботи є визначення значення, методів, видів та шляхів впровадження сегментації на підприємстві, а також обґрунтування та вибір стратегії позиціювання продукції для конкретного підприємства.

Завданням роботиє проведення аналізу процесів сегментації ринку та позиціювання продукції, визначити слабкі та сильні сторони організації процесу сегментації та позиціювання.

Структура роботи.Курсова робота містить вступ, три розділи, практичну частину, висновки та перелік використаних джерел.


розділ І. Поняття сегментації

 

Вивчення попиту на товар та аналіз ринкових можливостей виробника цього товару тісно пов’язані з дослідженням ринкової сегментації. Через політику сег­ментації ринку, що її проводить підприємство чи фірма, втілюється у життя найва­жливіший принцип маркетингу — орієнтація на споживача.

Сегментація ринку — це розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу.

Маркетологи вважають, що правильне виділення ринкового сегмента — по­ловина комерційного успіху, і постійно згадують модифікацію відомого принципу Парето: 20-процентний сегмент певного ринку забезпечує, як звичайно, 80% до­ходів та прибутку фірми [4, с.55].

Ринок, як правило, характеризується різноманітністю покупців. Теорія ринкової сегментації виходить з того, що одна фірма в умовах конкуренції не в змозі задовольнити всі потреби ринку на певний товар. Тому вона повинна сконцентруватись на тих сегментах ринку, які найбільш привабливі з точки зору можливостей. За допомогою сегментації ринку фірма отримує можливість найкращого задоволення бажань і потреб покупця за рахунок модифікації товару переважно для цієї групи людей. При цьому збільшується конкурентоспроможність товару (має місце зв’язок науково-технічної політики фірми з попитом чітко виявлених сукупностей споживачів) і орієнтація на конкретну людину. Така стратегія оберігає фірму від марних зусиль в боротьбі з багатьма конкурентами.

Ринкове сегментування – це розподілення ринку на окремі частини (сегменти), або зведення споживачів (покупців) у окремі однорідні групи з позиції існування схожих характеристик поведінки.

Сегменти ринку – групи клієнтів на ринку, яким властиві схожі характеристики і які однаково реагують на певні маркетингові зусилля.

Процес сегментування ринку (рис 1.1.):


                     
   
   
 
     
 
 
 
   
     
 
 
   
 
 
 
   
 

 


Рис. 1.1. Етапи процесу сегментування ринку

 

Ознака сегментації - це показник способу виділення цього сегменту на ринку. Вибір ознак сегментації визначається згідно з видом ринку (споживчих товарів, товарів виробничого призначення та інше).

Ознаки сегментування ринку за характерними особливостями продукції:

· вигода від користування продукцією;

· призначення;

· вартість;

· склад продукції;

· відповідність моді;

· міра розрекламованості тощо [9].

Ознаки сегментування ринку за характерними особливостями поведінки споживачів:

· демографічні ознаки (вік, стать, сімейний стан, склад сім’ї, раса, національність);

· соціально-економічні ознаки (вид діяльності, рівень доходів, професійна підготовка, житлові умови, клас тощо);

· географічні ознаки (країна, регіон, тип населеного пункту, місцевість);

· культурні фактори (освіта, традиції, релігія, спосіб проведення вільного часу);

· психографічні ознаки (стиль життя, характер, тип особистості);

· параметри поведінки (статус користувача, міра випадковості купівлі, емоційне ставлення до продукту, міра потреби в продукті) [9].

Вимоги до виділення сегментів: сегменти повинні піддаватися кількісній оцінці, бути суттєвими, доречними, доступними.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.