Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Об'єкт.Canvas.Ellipse(x1, y1, х2, у2)де:

  • об'єкт — ім'я об'єкта (компонента), на поверхні якого виконується креслення;
  • x1, y1, х2, у2 — координати прямокутника, усередині якого викреслюється еліпс, чи якщо прямокутник є квадратом, окружність (мал. 4.6).

 

Рис. 4.6.

Значення параметрів методу Ellipse визначають вид геометричної фігури

Колір, товщина і стиль лінії еліпса визначаються значеннями властивості Рen, а колір і стиль заливання області усередині еліпса — значеннями властивості Brush поверхні (Canvas), на яку виконується вивід.

 

Дуга

 

Креслення дуги виконує метод Arc, інструкція виклику якого в загальному виді виглядає в такий вигляд:

Об'єкт.Canvas.Arc(x1,y1,х2,у2,х4,у4,х4,у4)

де:

  • x1, y1, х2, у2 — параметри, що визначають еліпс (окружність), частиною якого є дуга, що вичерчується;
  • х4, у4 — параметри, що визначають початкову точку дуги; х4, у4 — параметри, що визначають кінцеву точку дуги.

Початкова (кінцева) точа — це точка перетинання границі еліпса і прямої, проведеної з центра еліпса в точку з координатами х4 і y4 (х4, у4). Дуга викреслюється проти годинникової стрілки від початкової точки до кінцевої (мал. 4.7).

Колір, товщина і стиль лінії, яка викреслюється дуга, визначаються значеннями властивості Рen поверхні (canvas), на яку виконується вивід.

Рис. 4.7Значення параметрів методу Arc визначають дугу як частина еліпса (окружності)

 

Прямокутник

 

Прямокутник викреслюється методом Rectangle, інструкція виклику якого в загальному виді виглядає в так:

Об'єкт.Canvas.Rectangle(x1, y1, x2, y2)

де:

  • об'єкт — ім'я об'єкта (компонента), на поверхні якого виконується креслення;
  • x1, y1 і х2, у2 — координати лівого верхнього і правого нижнього кутів прямокутника.

Метод RoundRec теж вичерчує прямокутник, але з округленими кутами. Інструкція виклику методу RoundRec виглядає так:

Об'єкт.Canvas.RoundRec(x1,y1,х2, у2, х4, у4)

де:

  • x1, y1, х2, у2 – параметри, що визначають положення кутів прямокутника, у який уписується прямокутник з округленими кутами;
  • х4 і y4 – розмір еліпса, одна чверть якого використовується для креслення округленого кута (мал. 4.8).

Рис. 4.8

Метод RoundRec вичерчує прямокутник з округленими кутами

Вид лінії контуру (колір, ширина і стиль) визначається значеннями властивості Рen, а колір і стиль заливання області усередині прямокутника — значеннями властивості Brush поверхні (canvas), на якій прямокутник викреслюється.

Є ще два методи, що вичерчують прямокутник, використовуючи як інструмент тільки кисть (Brush). Метод FillRect вичерчує зафарбований прямокутник, а метод FrameRect — тільки контур. У кожного з цих методів лише один параметр — структура типу TRect. Поля структури TRect містять координати прямокутної області, вони можуть бути заповнені за допомогою функції Rect.

Нижче як приклад використання методів FillRect і FrameRect приведена процедура, що на поверхні форми вичерчує прямокутник з червоним заливанням і прямокутник із зеленим контуром.

procedureTForm1.Button1Click(Sender: TObject);

Var

r1, r2: TRect; // координати кутів прямокутників

Begin

// заповнення полів структури

// задамо координати кутів прямокутників

r1 := Rect(20,20,60,40);

r2 := Rect(10,10,40,50);

with fоrm1.Canvas do begin

Brush.Color := clRed;

FillRect(r1); // зафарбований прямокутник

Brush.Color := clGreen;

FrameRect(r2}; // тільки границя прямокутника

end;

end;

Багатокутник

 

Метод Polygon вичерчує багатокутник. Як параметр метод одержує масив типу TPoint. Кожен елемент масиву являє собою запис, поля (х, у) якого містять координати однієї вершини багатокутника. Метод Polygon вичерчує багатокутник, послідовно з'єднуючи прямими лініями точки, координати яких знаходяться в масиві: першу з другою, другу з третьою, третю з четвертою і т.д. Потім з'єднуються остання і перша точки.

Колір і стиль границі багатокутника визначаються значеннями властивості Реn, а колір і стиль заливання області, обмеженою лінією границі, — значеннями властивості Brush, причому область зафарбовується з використанням поточного кольору і стилю кисті.

Нижче приведена процедура, що, використовуючи метод polygon, вичерчує трикутник:

procedureTForm1.Button2Click(Sender: TObject);

Var

pol: array[1..4] ofTPoint; // координати точок трикутника

Begin

pol[1].x := 10;

polf1].y := 50;

pol[2].x := 40;

pol[2].y := 10;

pol[4].х := 70;

pol[4].у := 50;

Form1.Canvas.Polygon(pol);

end;

Сектор

 

Метод Pie вичерчує сектор еліпса чи кола. Інструкція виклику методу в загальному виді виглядає в так:

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.