Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ОГЛЯД ПАЛІТРИ КОМПОНЕНТІВСередовище розробки DELPHI орієнтовані, насамперед, на створення програм для Windows. При цьому особлива увага приділяється можливості візуальної розробки додатків за допомогою великого набору готових компонентів (стандартних класів), що дозволяють уникнути ручного кодування. Ці компоненти охоплюють практично всі аспекти застосування сучасних інформаційних технологій, однак для початку треба вивчити базові компоненти, що вимагаються при підготовці практично будь-якого додатка.

Стандартні компоненти

На першій сторінці Палітри Компонент розміщені 14 об'єктів (мал.2.1) важливих для використання. Мало хто обійдеться тривалий час без кнопок, списків, вікон введення і т.д. Усі ці об'єкти така ж частина Windows, як миша чи вікно.

Набір і порядок компонентів на кожній сторінці є конфигуруємим. Так, Ви можете додати до наявних компонентів нові, змінити їхню кількість і порядок. Це можна зробити, викликавши спливаюче меню (натиснути праву кнопку миші, коли покажчик над Палітрою).

Рис.2.1: Компоненти, розташовані на першій сторінці Палітри.

Стандартні компоненти Delphi перераховані нижче з деякими коментарями по їхньому застосуванню. При вивченні даних компонентів було б корисно мати під рукою комп'ютер для того, щоб подивитися, як вони працюють і як ними маніпулювати.

 
 


Курсор - не компонент, просто піктограма для швидкого скасування вибору якого-небудь об'єкта.

TMainMenuдозволяє Вам помістити головне меню в програму. При приміщенні TMainMenu на форму це виглядає, як просто іконка. Іконки даного типу називають "невидимими компонентом", оскільки вони невидимі під час виконання програми. Створення меню включає три кроки: (1) приміщення TMainMenu на форму, (2) виклик Дизайнера Меню через властивість Items в Інспекторі Об'єктів, (3) визначення пунктів меню в Дизайнері Меню.

TPopupMenuдозволяє створювати спливаючі меню. Цей тип меню з'являється при натисканні правої кнопки миші на об'єкті, до якого прив'язане дане меню. У всіх видимих об'єктів мається властивість PopupMenu, де і вказується потрібне меню. Створюється PopupMenu аналогічно головному меню.

TLabelслужить для відображення тексту на екрані. Ви можете змінити шрифт і колір мітки, якщо двічі клацнете на властивість Font в Інспекторі Об'єктів. Ви побачите, що це легко зробити і під час виконання програми, написавши всього один рядок коду.

TEdit- стандартний керуючий елемент Windows для введення. Він може бути використаний для відображення короткого фрагмента тексту і дозволяє користувачу вводити текст під час виконання програми.

TMemo -інша форма TEdit. Має на увазі роботу з великими текстами. TMemo може переносити слова, зберігати в ClipBoard фрагменти тексту і відновлювати їх, і інші основні функції редактора. TMemo має обмеження на обсяг тексту в 32 Кб, це складає 10-20 сторінок.

TButtonдозволяє виконати які-небудь дії при натисканні кнопки під час виконання програми. У Delphi усі робиться дуже просто. Помістивши TButton на форму, Ви по подвійному натисканні можете створити заготовку оброблювача події натискання кнопки. Далі потрібно заповнити заготовку кодом:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var x: real;

begin

x:=strtofloat(Edit1.text);

end;

 

TCheckBoxвідображає рядок тексту з маленьким віконцем поруч. У віконці можна поставити оцінку, що означає, що щось обране. Наприклад, якщо подивитися вікно діалогу настроювань компілятора (пункт меню Options | Project, сторінка Compiler), те можна побачити, що воно складається переважно із CheckBox’ів.

TRadioButtonдозволяє вибрати тільки одну опцію з декількох. Якщо Ви знову відкриєте діалог Options | Project і виберете сторінку Linker Options, то Ви можете бачити, що секції Map file і Link buffer file складаються з наборів RadioButton.

TListBoxпотрібний для показу списку, що прокручується. Класичний приклад ListBox’а в середовищі Windows - вибір файлу зі списку в пункті меню File | Open багатьох додатків. Назви файлів чи директорій і знаходяться в ListBox’е.

TComboBoxбагато в чому нагадує ListBox, за винятком того, що дозволяє водити інформацію в маленькому полі введення зверху ListBox. Є кілька типів ComboBox, але найбільш популярний спадаючий униз (drop-down combobox), якому можна бачити унизу вікна діалогу вибору файлу.

TScrollbar -смуга прокручування, з'являється автоматично в об'єктах редагування, ListBox’ах при необхідності прокручування тексту для перегляду.

TGroupBoxвикористовується для візуальних цілей і для вказівки Windows, який порядок переміщення по компонентах на формі (при натисканні клавіші TAB).

TRadioGroupвикористовується аналогічно TGroupBox, для угруповання об'єктів TRadioButton.

TPanel - керуючий елемент, схожий на TGroupBox, використовується в декоративних цілях. Щоб використовувати TPanel, просто помістите його на форму і потім покладете інші компоненти на нього. Тепер при переміщенні TPanel будуть пересуватися і ці компоненти. TPanel використовується також для створення лінійки інструментів і вікна статусу.

Це не повний список об'єктів на першій сторінці Палітри Компонент. Якщо Вам потрібна додаткова інформація, то виберіть на Палітрі об'єкт і натисніть клавішу F1 - з'явиться Довідник з повним описом даного об'єкта.

Всі об’єкти Проектувальника форм доступні у вихідному тексті програми по їхніх іменах. Ім'я об’єкта (Name)– це одне з його властивостей, що маються у всіх об'єктів без винятку. Для зміни цієї властивості необхідно в Інспекторі об'єктів напроти цієї властивості ввести нове ім'я об'єкта, після цього у вихідному коді автоматично поміняється опис і всі згадування об'єкта. У властивості Name можна використовувати тільки латинські букви і цифри тому що уміст властивості відповідає назві змінної Pascal’я – ідентифікатору.

Заголовок чи форми об’єкта – це властивість Caption (Заголовок). Це довільний рядок не має прямого відношення до програмування.

Основною властивістю компонента TLabelє Caption. Використовується для виведення результатів на форму чи для виведення повідомлень. Властивості Visible і AutoSize визначають видимість об'єкта й автоматичний підбор розмірів по вмісту (якщо true).

Для компонента TЕdit (Текстове поле) заголовка нема, у нього в категорії що настроюється існує властивість Text, вона використовується для введення значень у програму.

Властивості Caption і Textмають тип string. Якщо в них записувати числа, вони будуть зберігається в текстовому виді, і для подальшого використання необхідне перетворення.

Щоб додати до розроблювальної програми меню, необхідно вибрати на панелі копонент TMainMenu і помістити в довільному місці. Компонент не візуальний, тому для його створення необхідно викликати редактор меню подвійним натисканням на об'єкті. Назви пунктів меню можна вводити безпосередньо в редакторі, а можна в інспекторі об'єктів у властивості Caption відповідне даному пункту. Для вставки лінії-роздільника, треба властивість Caption почати із символу «-». Для введення гарячі клавіші перед цим символом знову таки у властивості Caption ставитися знак &, при цьому наступний символ виглядає підкресленим і об'єкт активізується при натисканні комбінації клавіш Alt+підкреслена.

Використання меню. Оброблювач події натискання кнопки меню створюється шляхом подвійного натискання на меню в редакторі чи меню вручну. Доступ до кнопок меню організовується через його ідентифікатор – Nn, де n – номер пункту при створенні.

Описано пункти як

N1: TmenuItem

Компонент TРopurMenu майже не відрізняється від попереднього компонента. Єдина відмінність у тім, що воно не може містити кілька розділів верхнього рівня. Для виклику контекстного меню по натисканню правої кнопки миші на формі необхідно для форми знайти оброблювач події OnMouseUp і додати в нього наступний код:

procedure TForm1.FormMouseUp(Sender:TObject;

Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

var P: TPoint;

begin

P:=GetClientOrigin; // коректний зсув форми щодо вікна

if Button=mbRight // чи натиснута права кнопка миші

then PopupMenu1.Popup(P.X+X, P.Y+Y); // активізація меню

end;

Головна властивість компонента TMemo - Lines,має типString. У ньому зберігається список рядків, уведених користувачем. Можливе редагування всіма методами, доступними в класі TString.

Підпис до компонента TCheckBoxзадається у властивостіCaрtion. Головна властивістьцього компонента Checkedприймає значення true, якщо прапорець включений, інакше false.

Якщо необхідно щоб прапорець приймав 3 значення, то властивість AllowGrayed привласнюємо значення true, визначити поточне чи значення установити з числа доступних можна у властивості State. Значення:

cbUnchecked: скинутий;

cbGrayed: встановлений частково;

cbChecked: встановлений.

Компонент TRadioButtonпризначений для вибору одного значення з декількох. Властивості цього компонента аналогічні властивостям попереднього компонента.

Якщо на формі повинне бути кілька груп перемикачів, то використовується компонент TRadioGroup.Його властивістьColumnsзадає число стовпців, аItemIndexмістить номер виділеного перемикача. Динамічно реагувати на зміну стану групи перемикачів можна за допомогою оброблювача подій OnClick.

TListBoxможе мати кілька видів, що зазначають у властивостіStyle.Номер виділеного елемента вказується у властивостіItemIndex.Зміст списку зберігається у властивості властивостіItems,клацніть на властивістьItemsоб'єктаListBox.З'явиться діалог, у якому Ви можете ввести рядка для відображення в ListBox.Надрукуйте кілька слів, по одному на кожнім рядку, і натисніть кнопку OK. Текст відобразиться вListBox’і Нумерація рядків починається з 0. Додавання видалення рядків програмно здійснюється методами стандартними для строкових типів. Для очищення області використовується метод Clear. ItemAtPos переводить координату точки усередині списку в номер елемента, у рамках якого лежить ця крапка.

TСomboBoxсхожий по застосуванню з попереднім компонентом, але поняття виділений рядок не має. Мається тільки поточний обраний рядок (її номер у списку зберігатися у властивості ItemIndex).

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.