Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Відомість гідравлічного розрахунку побутової каналізаційної мережі 

№ розраху-нкових ділянок Розраху-нкова витрата q, л/с Довжи-на l, м Падін-ня hп, м Похил і Діаметр d, мм Наповнення Швид-кість V, м/с Відмітки, м Глибина закладання, м
h/d h, м поверхні землі поверхні води лотка труби на поч. в кін. серед
на поч. в кін. на поч. в кін. на поч. в кін.
1-2 152,46 0,6 0,006 0,65 0,29 1,34 72,25 72,10 71,34 70,74 71,05 70,45 1,2 1,65 1,43
2-3 156,70 1,41 0,006 0,66 0,3 1,35 72,10 71,00 70,74 69,33 70,44 69,03 1,66 1,97 3,63
3-4 160,65 1,5 0,006 0,69 0,31 1,36 71,00 69,00 69,33 67,83 69,02 67,52 1,98 1,48 1,73
4-5 164,12 1,82 0,007 0,64 0,29 1,43 69,00 67,10 67,83 66,01 67,54 65,72 1,46 1,38 1,42
5-6 167,46 1,33 0,007 0,65 0,29 1,44 67,10 65,90 66,01 64,68 65,72 64,39 1,38 1,51 1,45
6-7 204,28 1,14 0,006 0,69 0,35 1,45 65,90 65,00 64,68 63,54 64,33 63,19 1,57 1,81 1,69
7-8 273,33 1,41 0,006 0,6 0,36 1,57 65,00 64,25 63,54 62,13 63,18 61,77 1,82 2,48 2,15
8-9 322,11 1,59 0,006 0,66 0,4 1,62 64,25 63,50 62,13 60,54 61,73 60,14 2,52 3,36 2,94
9-10 375,17 1,93 0,007 0,7 0,42 1,77 63,50 63,20 60,54 58,61 60,12 58,19 3,38 5,01 4,2
10-НС 413,13 0,35 0,007 0,75 0,45 1,79 63,20 63,10 58,61 58,26 58,16 57,81 5,04 5,29 5,17
Приток 11-12-13-14-15-16-10
11-12 6,17 1,92 0,008 0,39 0,08 0,7 69,25 67,50 67,64 65,72 67,56 65,64 1,69 1,86 1,78
12-13 12,07 1,82 0,007 0,39 0,1 0,78 67,50 66,75 65,72 63,90 65,62 63,80 1,88 2,95 2,42
13-14 26,01 1,72 0,007 0,57 0,14 0,91 66,75 66,50 63,90 62,18 63,76 62,04 2,99 4,46 3,73
14-15 36,21 1,4 0,007 0,5 0,15 1,01 66,50 65,70 62,18 60,78 62,03 60,63 4,47 5,07 4,77
15-16 45,74 1,4 0,007 0,6 0,18 1,06 65,70 64,50 60,78 59,38 60,60 59,20 5,1 5,3 5,2
16-10 52,55 0,77 0,007 0,5 0,18 1,10 64,50 63,20 59,38 58,61 59,20 58,43 5,3 4,77 5,04

3.7. Визначення розрахункових витрат дощових вод.

 

Дощова мережа проектується безнапірною (самопливною) зі скидом води без очищення у водойму.

Колектори і вулична мережа трасується відповідно до рельєфу місцевості. При проектуванні мережі необхідно забезпечувати мінімальне заглиблення трубопроводів.

Відповідно до рельєфу місцевості територія міста розбивається на басейни каналізування. Кількість басейнів встановлюється у відповідності до рельєфу місцевості. Схема трасування мережі приймається об’ємна, так як і для побутової мережі. Для кожного басейну визначається площа стоку по осях вулиць.

Результати обчислень площ стоку /га/ заносимо у відомість табл. 6.

Таблиця 6.

Відомість площ дощового стоку

№ кварталів Шифр площі стоку Площа стоку, га № кварталів Шифр площі стоку Площа стоку, га № кварталів Шифр площі стоку Площа стоку, га
а 0,65 а 1,94   г 1,56
б 0,68 б 1,28 а 1,63
в 0,65 в 0,88 б 1,56
г 0,68 г 1,47 в 1,69
а 0,57 а 0,54 г 1,56
б 0,59 б 0,41 а 1,24
в 0,57 в 0,21 б 1,25
г 0,65 г 0,45 в 1,24
а 1,07 а 0,56 г 1,25
б 1,18 б 0,39 а 1,30
в 1,07 в 0,46 б 1,25
г 1,18 в 1,30
а 1,09 а 0,84 г 1,25
б 1,18 б 0,74 а 1,30
в 1,09 в 0,39 б 1,25
г 1,18 г 0,41 в 1,30
а 1,17 а 1,58 г 1,25
б 1,25 б 1,69 а 1,30
в 1,17 в 1,58 б 1,25
г 1,25 г 1,81 в 1,30
а 1,24 а 0,65 г 1,25
б 1,25 б 0,52 а 0,98
в 1,24 в 0,26 б 0,94
г 1,13 г 0,56 в 1,30
а 1,14 а 1,36 г 0,94
б 1,13 б 1,99   а 1,13
в 1,24 в 1,80 б 0,68
г 1,30 г 1,63 в 0,35
а 1,14 Всього: FA = 72,85 га г 0,80
б 1,28 а 1,69 Всього: FБ = 53,66 га
в 1,33 б 1,72 Загальна площа 126,51 га
г 1,21 в 1,69      
а 0,98 г 1,72    
б 1,53 а 1,69      
в 1,82 б 1,59      
г 1,85 в 1,69      
а 1,95 г 1,59      
б 1,66 а 1,69      
в 1,45 б 1,56      
г 1,66 в 1,69      

Розрахункова інтенсивність випадання дощу визначається за формулою:

, л/(с×га)

де – час, що пройшов від початку дощу, хв.;

– параметри, що залежать від географічного розташування об’єкта та періоду одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу .

Параметри і слід визначати за результатами обробки багаторічних записів самописних дощомірів, зареєстрованих у даному конкретному пункті. При відсутності таких даних допускається параметр А визначати за формулою:

де – інтенсивність дощу, л/с на 1 га, для даної місцевості тривалістю 20 хв при = 1 рік, приймається за рис.1[1] або за додатком 7 [2];

показник степеня, табл.4 [1] або за додатком 7 [2];

середня кількість дощів за рік, прийнята по табл.4 [1] або за додатком 7 [2];

період одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу, прийнятий згідно з п. 2.13 [1];

показник степеня, приймаємо по табл.4. [1].

Для даної місцевості:

= 90 л/с×га; =0,71; = 1 рік; = 110 ; = 1,54.

Відповідно

Дощова водовідвідна мережа проектується на пропуск максимальної витрати дощу. Метод визначення максимальної витрати базується на припущені, що будь-який водозбір має характерний час концентрації стоку до розрахункового перерізу . Дане припущення покладене в основному так званого методу граничних інтенсивностей, згідно якого інтенсивність дощу, який досягнув водовідвідної мережі, визначається за формулою:

, л/(с ×га)

де – середнє значення коефіцієнта, що характеризує поверхню басейну стоку, який визначається як середньозважена величина в залежності від коефіцієнтів z, що характеризують поверхню і приймаються за табл. 9 і 10 [1].

Значення коефіцієнтів згідно [1] рівне для:

дахів і асфальтно-бетонних покрить – 0,26;

брусчатих і чорно щебеневих покрить – 0,224;

гравійно-садово-паркових доріжок – 0,09;

ґрунтових поверхонь без штучного покриття –0,064;

газонів – 0,038.

Середнє значення коефіцієнта, що характеризує поверхню басейну стоку, рівне:

– розрахункова тривалість дощу, рівна тривалості протікання поверхневих вод по поверхні і трубам до розрахункового перерізу, визначається за формулою:

, хв

де - тривалість протікання дощових вод до вуличного лотка або при наявності дощоприймачів у межах кварталу до вуличного колектора (час поверхневої концентрації), хв. Згідно п. 2.16 [1] приймається tcon = 5 хв при наявності дощової внутрішньоквартальної закритої каналізаційної мережі.

- те ж, по вуличних лотках до дощоприймача, визначається за формулою:

хв

де - довжина ділянок лотків, м;

- розрахункова швидкість потоку на ділянці, м/с.

Так як час протікання дощових вод по вуличних лотках до дощоприймача врахований величиною приймається = 0.

- те ж, по трубах до розрахункового перерізу, розраховується за формулою:

хв

де - довжина розрахункових ділянок колектора, м;

- розрахункова швидкість потоку на ділянці, м/с.

Задаючись значеннями від 0 до 45 хв., для кожного розраховується величина . Дані розрахунку зводяться в таблицю 8, за даними якої будується графік залежності величини питомого стоку від величини (рис. 1).

Таблиця 8

tр, хв
 
 

qr, л/с

158,27 70,18 48,08 37,4 31,12 26,84 23,71 21,33 19,44 17,91

Рис. 1. Графік питомого стоку.

 

Визначивши для будь-якої розрахункової ділянки (рис. 1) та значення площі стоку розрахункову витрату дощових вод обчислюється за формулою:

, л/с

 

3.8. Гідравлічний розрахунок дощової мережі.

 

Гідравлічний розрахунок дощової каналізаційної мережі ведеться на розрахункове заповнення труб = 1. Найменші діаметри самотічних труб потрібно приймати для дощової вуличної мережі — 250 мм, внутрішньоквартальної — 200 мм. Найменша швидкість у трубопроводах дощової каналізації при проектуванні слід приймати 0,6 м/с (при =0,33 роки) Максимальна розрахункову швидкість в дощовій мережі допускається для металічних труб 10 м/с для неметалічних 7 м/с. Найменший ухил трубопроводів для всієї системи каналізації для труб діаметром 200 мм слід приймати 0,007.

Швидкість потоку на ділянці приймаємо 0,8 м/с. Знаючи довжину і швидкість потоку на ділянці, визначаємо величину . Згідно даної величини , користуючись графіком (рис. 1), знаходимо величину питомої стоку і за нею розраховуємо . За даною витратою і прийнятому похилу, при повному наповненні труб і заданій швидкості потоку на розрахунковій ділянці за таблицями [7,8] підбираємо діаметр і визначаємо пропускну здатність трубопроводу.

Якщо величина розрахункової і табличної витрати не співпадають більше як на 5%, тоді задаючись іншою швидкістю повторюємо розрахунок.

Час руху дощових вод на кожній ділянці мережі визначається як сума часу дотікання від початкової точки колектора до розрахункового січення.

Величини відміток лотка труби визначається аналогічно, як і при розрахунку побутової мережі каналізації.

Гідравлічний розрахунок виконується в табличній формі і зводиться в таблицю 9.

 

 


Таблиця 9

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.