Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Визначення витрат стічних вод розрахункових ділянках. 

Для спрощення розрахунків шляхову витрату в початковій точці приймають постійною. Бокові, транзитні і зосереджені витрати, які поступають на початок розрахункових ділянок мережі, вважаються постійними по всій довжині ділянки.

При визначенні розрахункових витрат стічних вод для даної ділянки мережі шляхові, бокові і транзитні середньо секундні витрати додаються і перемножуються на відповідний коефіцієнт загальної нерівномірності, до них додаються розрахункові зосереджені витрати:

, л/с,

Kgen.max – коефіцієнт загальної нерівномірності, приймається за додатком 1 методичних вказівок або за табл. 5 [1].

Визначення розрахункових витрат стічних вод проводиться в табличній формі (табл. 4).

 

3.5. Глибина закладання водовідвідної мережі.

 

Глибина закладання водовідвідної мережі повинна забезпечувати прийом стічних вод в будь якій точці об¢єкту водовідведення від прилягаючих кварталів.

Найменша глибина закладання лотка труб в межах кварталу визначається за формулою:

;

м.

Значення hпром, приймається за [1].


Таблиця 2

Визначення витрат виробничих стічних вод

 

Назва цехів № зміни Тривалість зміни, год. Одиниця вимірю-вання продукції Число одиниць вимірю-вання Норма водовід-ведення, м3 Витрата води, м3/зміну Коефіцієнт годинної нерівномірності Витрата стічних вод
за максимальну годину, м3 розрахункова витрата, л/с
Холодний Гарячий 8-16 Т 4,5 1,2 472,5 131,26
16-24 438,8 151,89
24-8 438,8 121,89
Всього      

Таблиця 3

Визначення витрат побутових та душових стічних вод

 

Назва цехів № зміни Тривалість зміни, год. Число працівників в зміну Побутові стічні води Число працівників, які риймають душ Душові стічні води
Норма водовід-ведення, л/зміну Витрата води, м3/зміну К1 Розраху-нкова витрата, л/с Норма водовід-ведення, л/зміну Витрата в зміну, м3/зміну Розрахун-кова витрата, л/с
Холодний   8-16 13,8 1,44 6,6 2,44
16-24 8,3 0,87 3,96 1,47
24-8 5,5 0,57 2,64 0,98
Гарячий 8-16 101,3 22,5 8,79 67,5 25,0
16-24 60,8 5,28 40,5 15,0
24-8 40,5 3,52 27,0 10,0

 


Таблиця 4

Відомість розрахункових витрат

 

№ розрахун-кових ділянок Шифр площ стоку і № ділянок мережі суміжних з розрахунковими Середні витрати, л/с Кgen.max Розрахункові витрати, л/с
шляхові бокові транзитні шляхові бокові транзитні загальні від житлових кварталів зосереджені сумарні
бокові транзитні
1-2 - - - - - - - - - 152,46 - 152,46
2-8 - - 1,78 - - 1,78 2,38 4,24 - 152,46 157,7
3-4 - 2-3 1,91 - 1,78 3,69 2,22 8,19 - 152,46 160,65
4-5 - 3-4 1,86 - 3,69 5,55 2,1 11,66 - 152,46 164,12
5-6 - 4-5 1,84 - 5,55 7,39 2,03 15,0 - 152,46 167,46
6-7 7а,б;3а,б,в;2г;4г;6г;5а,б,в; 8г 5-6 1,56 20,16 7,39 29,11 1,78 51,82 - 152,46 204,28
7-8 17в 2а,б,в; 4а,б,в; 6а,б,в; 8а,б; 9а,б,в,г;10а,б,в,г;11а; 15г; 17г; 14а 6-7 2,56 44,35 29,11 76,02 1,59 120,87 - 152,46 273,33
8-9 26в 11а,б,в;14б,в,г; 15а,б,в; 16а,б,в,г; 17а,б; 18г; 20г; 22г; 24г; 26г 7-8 1,29 34,30 76,02 111,61 1,52 169,65 - 152,46 322,11
9-10 27в 18а,б,в; 19г; 20а,б,в; 21г; 22а,б,в; 23г; 24а,б,в; 25 г; 26а,б; 27г 8-9 0,44 39,45 111,61 151,50 1,47 222,71 - 152,46 375,17
10-НС - 19а,б,в; 21а,б,в; 23а,б,в; 25а,б,в; 27а,б 9-10 - 29,52 151,50 181,02 1,44 260,67 - 152,46 413,13
Приток 11-12-13-14-15-16-10
11-12 19а - - 2,57 - - 2,57 2,4 6,17     6,17
12-13 19б - 11-12 2,89 - 2,57 5,46 2,21 12,07     12,07
13-14 21б 19в;21а 12-13 2,51 4,97 5,46 12,94 2,01 26,01     26,01
14-15 23б 21в;23а 13-14 1,95 4,37 12,94 19,25 1,88 36,21     36,21
15-16 25б 23в; 25а 14-15 2,04 3,83 19,26 25,13 1,82 45,74     45,74
16-10 27б 25в; 27а 15-16 0,89 3,50 25,13 29,52 1,78 52,55     52,55
                               

 

 


Для вуличної мережі початкова глибина лотка колодязя визначається в залежності від глибини залягання дворової або внутрішньо квартальної мережі за формулою:

, м,

L – довжина дворової чи внутрішньо квартальної мережі, м;

l – довжина приєднувальної вітки дворової мережі до вуличної, м;

і0 – похил внутрішньо квартальної мережі, приймається в межах 0,01+0,07;

– відмітка поверхні землі вуличного колодязя, м;

Zп – відмітка поверхні землі початкового колодязя внутрішньо квартальної мережі, м;

D - перепад між дном внутрішньо квартальної та вуличної труби, м.

м.

 

3.6. Гідравлічний розрахунок і проектування побутової водовідвідної мережі.

 

Гідравлічний розрахунок каналізаційної мережі і колекторів проводиться з урахуванням вимог відносно найменших діаметрів труб, розрахункових наповнень, самоочищувальних і найбільших швидкостей та мінімальних похилів при розрахункових витратах (п. 3.41, 3.42, 3.43, 3,47 [1]).

Гідравлічний розрахунок побутової мережі проводиться з метою визначення раціональних форм і розмірів перерізу труб і втрат напору на окремих ділянках. Розрахунок мережі проводиться за таблицями [7,8], з допомогою яких для розрахункових ділянок підбираються діаметри труб, визначаються похили з урахуванням похилу місцевості, швидкості руху і степеня наповнення.

При цьому необхідно дотримуватися поступового зростання швидкості руху, рекомендованого степеня наповнення і мінімального можливого заглиблення мережі.

Падіння нахилу трубопроводу на розрахункових ділянках визначається за формулою:

, м

і – похил колектора на розрахунковій ділянці.

Глибина потоку води в трубопроводі h визначається як добуток наповнення труби і її діаметра :

, м.

БНіП [1] вимагає вести розрахунок побутової мережі за розрахунковими рівнями води (по “воді”). Суть цього способу полягає в тому, що відмітки поверхні води в кінці попередньої і на початку наступної ділянки урівнюються при розрахунковій витраті.

Для визначення відмітки води в першому перерізі до відмітки лотка додається висота води в трубопроводі. Відмітка води в кінці кожного перерізу визначається різницею відміток води на початку перерізу і падіння похилу трубопроводу.

Гідравлічний розрахунок проводиться в табличній формі.

Форма відомості гідравлічного розрахунку наводиться в табл. 5.

 


Таблиця 5

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.