Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ХРЕСТОМАТІЇ. АНТОЛОГІЇ. ДОВІДНИКИАнтичное наследие в культуре Возрождения. – М.,1984.

Від античності до класицизму: Хрестоматія із зарубіжної літератури / Упор. Ю.І.Ковбасенко, ін. – К., 2001.

Горбунов А. Панорама веков: Популярная библиографическая энциклопедия: Зарубежная художественная проза от возникновения до ХХ в. – М., 1991.

Зарубежная литература средних веков: В 2 т. / Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1974-1975.

Зарубежная литература средних веков. Латин., кельт., скандин., прованс., франц. Литературы / Сост. В.И. Пуришев. – М., 1975.

Зарубежная литература средних веков. Нем., исп., англ., чеш., польск., серб., болг. литературы / Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1975

Зарубежная литература эпохи Возрождения: Хрестоматія / Сост. Б.И.Пуришев. – М., 1976.

Історія зарубіжної літератури. Відродження: Хрестоматія: Навчальний посібник / Укл. Н.І.Тарасова. – Полтава, 2015. – 187 с.

Культура Средневековья и Возрождения: Хрестоматия. – Харьков, 1998.

Світанок. Із європейської поезії Відродження; Збірка. – К., 1978.

Седорова М.Е., Сумникова Т.А. Хрестоматия по древнерусской литературе. – М.,1985.

Сузір'я французької поезії: Антологія - Т.1 / Переклади і переспіви М.Терещенка. – К., 1971.

Хрестоматия по древней русской литературе / Под ред. Н.К. Гудзия. – М., 1973.

Хрестоматия по западноевропейской литературе. Эпоха Возрождения/ Сост. Б.И.Пуришев. – 1962.

Хрестоматия по литературе средневековья: В 2т. – СПб, 2003.

питання для підсумкового контролю

1. Особливості розвитку Західної Європи епохи Середньовіччя.

2. Роль народної творчості, античної спадщини і християнства у розвитку середньовічної культури і літератури.

3. Періодизація середньовічної літератури.

4. Антиаскетичний та антиклерікальний характер поезії вагантів.

5. Епос і його давні корені; еволюція епосу.

6. Англосаксонська поема "Боевульф" як пам'ятка додержавного епосу.

7. Кельтський епос: саги про Кухуліна, фантастичні саги тощо.

8. Скандинавський епос: "Старша Едда", поезія скальдів, прозаїчні саги.

9. Особливості французького героїчного епосу ("Пісня про Роланда").

10. Своєрідність іспанського героїчного епосу ("Пісня про мого Сіда").

11. Німецький героїчний епос ("Пісня про Нібелунгів").

12. "Слово о полку Ігоревім" як яскравий пам'ятник світової літератури.

13. Епос південних слов'ян (болгарські та сербські пісні: косовські пісні про Марка Королевича тощо).

14. Ідейно-художні особливості рицарської поезії. Лірика трубадурів, труверів, мінезингерів.

15. Особливості куртуазного роману, його цикли.

16. Психологізм і ліризм "Романа про Трістана та Ізольду" Жозефа Бедьє.

17. Уславлення краси і сили жіночого кохання в давньоруській повісті "Про Петра та Февронію" (ХVІст.).

18. Виникнення міської літератури, її реалістичний характер.

19. Жанри, стиль, особливості міської літератури (фабліо, шванки).

20. Своєрідність алегоричного епосу ("Роман про Троянду"). Видіння.

21. "Роман про Ренара" - найвизначніший твір тваринного епосу.

22. Розвиток міської драми (містерії, міраклі, мораліте, фарси, соті).

23. Епоха Відродження як значний прогресивний переворот, пережитий людством. Основні риси гуманістичної культури епохи Відродження.

24. Італія – батьківщина Відродження. Основні етапи розвитку італійської гуманістичної літератури.

25. Особливості історико-літературного процесу Франції в епоху Відродження.

26. Епоха відродження в Німеччині та Нідерландах.

27. Етапи англійського Відродження.

28. Своєрідність Відродження в Іспанії.

29. Особливості розвитку гуманістичної далматинської літератури ХV-ХVІст. (Б.Котрульєвич, М.Маруліч, Сасін, М.Држич, Гундуліч).

30. Епоха Відродження в Угорщині (Я.Панноній, Б.Балаши).

31. Епоха Відродження в Чехії (Я.Гус, Б.Лобковіц).

32. Польське Відродження (А. Кржицький, К.Яницький, Рей, Я.Кохановський).

33. Творчість Данте – останнього поета середніх віків і першого поета Нового часу.

34. „Нове життя" – лірична автобіографія Данте.

35. Значення трактатів Данте ("Бенкет", "Про народну мову", "Про монархію").

36. "Божественна комедія" Данте – філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу.

37. Петрарка як родоначальник італійського гуманізму. Основні мотиви лірики Петрарки.

38. "Канцоньєре" ("Книга пісень" – справа усього творчого життя Петрарки.

39. Особливості творчості Боккаччо ("Фьєзоланські німфи", "Фьяметта", "Декамерон").

40. "Декамерон" Боккаччо – енциклопедія італійського життя епохи Відродження.

41. Творчість Аріосто (поема "Несамовитий Роланд").

42. Феодально-католицька реакція і криза гуманізму в ХVІст. ("Звільнений Єрусалим" Торквато Тассо).

43. Осміювання недоліків і вад суспільства, нападки на церкву в "Похвальному слові Глупоті" Еразма Роттердамського.

44. "Листи темних людей" і літературна діяльність Ульріха фон Гуттена.

45. Народні німецькі книги ( “Тіль Ейленшпігель”, "Історія про доктора Фауста") та народні пісні і балади.

46. Рабле. “Гаргантюа і Пантагрюель”: сатира на феодалізм і схоластику, боротьба за нові гуманістичні ідеали, педагогічні погляди.

47. Творчість поетів Плеяди.

48. Основні мотиви лірики Ронсара.

49. Попередники ренесансу в Англії ( Ленгленд. "Видіння про Петра-орача". Чосер. “Кентерберійські оповідання”).

50. Томас Мор - перший соціаліст– утопіст у європейській літературі ("Утопія").

51. Боротьба Бекона зі схоластикою і догматизмом у науці в "Новій Атлантиді".

52. Марло як творець англійської ренесансної трагедії ("Трагічна історія доктора Фауста").

53. Шекспірівське питання. Значення творчості Шекспіра.

54. Періодизація творчості Шекспіра, особливості І, II, III періодів.

55. Своєрідність і тематика сонетів Шекспіра.

56. Історичні хроніки і відображення в них політичних поглядів Шекспіра (“Генріх IV”, “Річард ІІІ”, інші).

57. Життєстверджуючий, оптимістичний характер комедій Шекспіра: проблематика, головні герої.

58. Трагічний конфлікт гуманістичної мрії і дійсності в трагедії Шекспіра „Гамлет". Образ Гамлета.

59. "Отелло" Шекспіра – трагедія "обманутої довіри" : проблематика, образи Отелло та Яго.

60. Динаміка образу Ліра в трагедії Шекспіра "Король Лір". .

61. "Ромео і Джульєтта" Шекспіра – п'єса про велике людське кохання, яке торжествує над середньовічним фанатизмом.

62. Проблематика пізніх п'єс Шекспіра ("Цимбелін", "Зимова казка", "Буря").

63. Рицарський роман в Іспанії ("Амадіс Гальський").

64. Шахрайський роман в Іспанії та його демократична спрямованість ("Ласарільо з Тормеса").

65. Сервантес – великий реаліст іспанської літератури. "Дон Кіхот" Сервантеса: ідейне спрямування твору, проблематика, образна система.

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

І МОДУЛЬ

І варіант

1. Розкрийте особливості історико-літературного розвитку Західної Європи в епоху феодалізма.

2. Схарактеризуйте героїчний епос епохи розвинутого феодалізму.

3. Доведіть, що фабльо, шванки – провідні жанри міської літератури.

ІІ варіант

1. З’ясуйте роль античної спадщини, народної творчості, християнства у розвитку середньовічної культури, літератури.

2. Визначте особливості французького героїчного епосу (“Пісня про Роланда”).

3. Покажіть, у чому своєрідність алегоричного епосу.

ІІІ варіант

1. Наведіть періодизацію середньовічної літератури.

2. Схарактеризуйте особливості іспанського героїчного епосу (“Пісня про мого Сіда”).

3. Доведіть своєрідність лірики Лі Бо.

ІV варіант

1. Продемонструйте антиаскетичний та антиклерікальний характер поезії вагантів.

2. Схарактеризуйте особливості німецького героїчного епосу (“Пісня про Нібелунгів”).

3. Доведіть своєрідність лірики Ду Фу.

V варіант

1. Схарактеризуйте епос і визначте його давні корені, прослідкуйте еволюцію епосу.

2. Розкрийте питання “авторства “Слова о полку Ігоревім”.

3. Покажіть, у чому особливості лірики трубадурів.

 

VІ варіант

1. Доведіть, що англо-саксонська поема “Беовульф” – пам’ятка додержавного епосу.

2. Схарактеризуйте жанри, стиль міської літератури.

3. Покажіть, у чому психологізм і ліризм “Романа про Трістана та Ізольду” Ж.Бедьє.

VІІ варіант

1. Доведіть своєрідність кельтського епосу.

2. Розкрийте особливості куртуазного роману, схарактеризуйте його цикли.

3. Доведіть, що “Роман про Ренара”– найвизначніший твір тваринного епосу середньовіччя.

VІІІ варіант

1. Доведіть своєрідність саг про Кухуліна.

2. Покажіть, у чому особливості розвитку міської драми (містерії, міракля, фарса, соті, мораліте).

3. Розкрийте особливості лірики труверів.

ІХ варіант

1. Доведіть своєрідність поезії скальдів.

2. Доведіть, що “Витязь у тигровій шкурі” Ш.Руставелі – вершина грузинського героїчного епосу.

3. Схарактеризуйте творчість Данте – останнього поета Нового часу.

Х варіант

1. Розкрийте особливості скандинавського епосу.

2. Доведіть, що “Нове життя”– лірична автобіографія Данте.

3. Проілюструйте прикладами з тексту ідею уславлення краси і сили жіночого кохання в давньоруській повісті “Про Петра та Февронію”.

 

ІІ МОДУЛЬ

І варіант

1. Доведіть, що епоха Відродження – значний прогресивний переворот.

2. Доведіть, що „Канцоньєре”– справа усього творчого життя Петрарки.

3. Розкрийте сутність шекспірівського питання в сучасному літературознавстві.

ІІ варіант

1. Схарактеризуйте основні риси гуманістичної культури Відродження.

2. Доведіть, що „Декамерон” Боккаччо – енциклопедія італійського життя епохи Відродження.

3. Схарактеризуйте історичні хроніки Шекспіра („Генріх ІV”, „Річард ІІІ”, інші).

ІІІ варіант

1. Доведіть, що Італія – батьківщина Відродження.

2. Схарактеризуйте „Листи темних людей” і літературну діяльність Ульріха фон Гуттена.

3. Прослідкуйте динаміку образу Ліра в трагедії Шекспіра.

ІV варіант

1. Схарактеризуйте основні етапи розвитку італійської гуманістичної літератури.

2. Схарактеризуйте народні німецькі книги („Тіль Ейленшпігель”, „Історія про доктора Фауста”).

3. Доведіть, що „Отелло” Шекспіра – трагедія „обманутої довіри”.

V варіант

1. Розкрийте особливості історико-літературного процесу Франції в епоху Відродження.

2. Схарактеризуйте творчість Аріосто („Несамовитий Роланд”).

3. Схарактеризуйте рицарський роман в Іспанії („Амадіс Гальський”).

VІ варіант

1. Схарактеризуйте епоху Відродження в Нідерландах.

2. Розкрийте сутність кризи гуманізму в Італії („Звільнений Єрусалим” Т.Тассо).

3. Прослідкуйте за трагічним конфліктом гуманістичної мрії і дійсності в трагедії Шекспіра „Гамлет”.

VІІ варіант

1. Схарактеризуйте епоху Відродження в Німеччині.

2. Доведіть, що „Гаргантюа і Пантагрюель” Рабле – сатира на феодалізм і схоластику.

3. Визначте ідейно-тематичну своєрідність, образну систему „Ромео і Джульєтти” Шекспіра.

VІІІ варіант

1. Доведіть своєрідність Відродження в Іспанії.

2. Проілюструйте прикладами з тексту осміювання вад суспільства в „Похвальному слові Глупоті” Е.Роттердамського.

3. Розкрийте проблематику пізніх п’єс Шекспіра („Цимбелін”, „Зимова казка”, „Буря”).

ІХ варіант

1. Схарактеризуйте етапи англійського Відродження.

2. Розкрийте особливості творчості поетів „Плеяди”.

3. Визначте ідейно-тематичну своєрідність, образну систему , проблематику твору Сервантеса „Дон Кіхот”.

Х варіант

1. Схарактеризуйте епоху Відродження в Угорщині.

2. Доведіть своєрідність і розкрийте тематику сонетів Шекспіра.

3. Схарактеризуйте шахрайський роман в Іспанії(„Ласарільо з Тормеса”).

 

І Н Д З

1. Написання реферату / розробка презентації на одну із запропонованих тем (на вибір):

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.