Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СПИСОК ТЕКСТІВ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЧИТАННЯСЕРЕДНІ ВІКИ

ПОЕЗІЯ ВАГАНТІВ: Орден вагантів, ін.

СТАРША ЕДДА: Пророцтво пророчиці.

МОЛОДША ЕДДА: Доброго Бальдра.

КЕЛЬТСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Бій Кухуліна з Фердіадом. Плавання Брана, сина Фебала.

ЛІРИКА ТРУБАДУРІВ: Альба (анонімна).Балада (анонімна).

Бертран де Борн. Плач. Сирвента.

Бернарт де Вентадорн. Кансона.

ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС: Пісня про Роланда.

Пісня про мого Сіда.

Пісня про Нібелунгів.

КУРТУАЗНА ЛІТЕРАТУРА: Кретьєн де Труа. Рицар Лева.

Жозеф Бедьє. Роман про Трістана та Ізольду.

МІСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Заповіт осла. Про вілана, який тяжбою потрапив у рай.

Штрікер. Піп Аміс.

ТВАРИННІЙ ЕПОС: Роман про Лиса.

АЛЕГОРИЧНИЙ ЕПОС: Роман про Троянду.

КОМІЧНИЙ ТЕАТР ХІV-ХVст.: Пан Пателен.

ЛІРИКА ХVст.: Франсуа Війон. Балада змагання у Блоа (або Балада прикмет).

МІНЕЗАНГИ: Вальтер фон дер Фогельвейде. 1 -4,5.

Вольфрам фон Ешенбах. Утрішня пісня.

ДАНТЕ: Нове життя. Божественна комедія (частина 1 "Пекло").

АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Беовульф.

Ленгленд. Видіння про Петра-Орача.

Чосер. Кентерберійські оповідання.

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Слово о полку Ігоревім. Повість про Петра і Февронію.

Ш.РУСТАВЕЛІ: Витязь в тигровій шкурі.

О.ХАЙАМ: Рубаї.

ЛІ БО: Лірика.

ДУ ФУ: Лірика.

ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ

Ф.ПЕТРАРКА: “Книга пісень”: "Благословенні місяць, день і рік..."; "Як не любов, то що ж то бути може...".

Д.БОККАЧЧО: Декамерон (частина 1,2).

Е.РОТТЕРДАМСЬКИЙ: Похвала Глупоті.

УЛЬРІХ ФОН ГУТТЕН: Листи темних людей.

ПОЕЗІЯ ПЛЕЯДИ : Ронсар.

Ф. РАБЛЕ: Гаргантюа і Пантагрюель.

Т.МОР: Утопія.

Ф.БЕКОН: Нова Атлантида.

К.МАРЛО: Трагічна історія доктора Фауста.

ШЕКСПІР: Сонети. Хроніки. Трагедії. Комедії.

СЕРВАНТЕС: Дон Кіхот.

Твори для вивчення напам’ять

І модуль Поезія вагантів (уривок на вибір). Лірика трубадурів (уривок на вибір). Пісня про Роланда (уривок на вибір). Данте. Сонет (на вибір), уривок з “Божественної комедії” (на вибір).
ІІ модуль Петрарка. Сонет (на вибір). Шекспір. Сонет (на вибір). Шекспір. Монолог Гамлета. Рабле. “Гаргантюа і Пантагрюель” (уривок на вибір).

Література до курсу

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Андреев В.Д. История болгарской литературы. – М., 1987.

Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 1975.

Водовозов Н.В. История древней русской литературы. – М., 1972.

Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007.

Жирмунский В. Очерки по истории классической немецкой литературы. – Л., 1972.

История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение/

М.П.Алексеев, С.С. Мокульский, А.А.Смирнов. - 3-е издание. – М., 1978.

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: Учебник для вузов / Под ред. Л.М.Брагиной. – М., 1999.

История немецкой литературы / Под ред. А. Дмитриева. – М., 1985.

История русской литературы ХІ-ХVІІІ веков / Под ред. Д.С.Лихачева. – М.,1985.

Ковалева Т.В., Лапин И.Л., Таньков Н.А. История зарубежной

литературы. Литература средних веков и Возрождения / Под ред.

Я. Н. Засурского. – Минск.1988.

Кусков В.В. История древней русской литературы. –М., 1982.

Література західноєвропейського середньовіччя: Навч. посібник для студ. гуманіт. ф-тів з курсу «Історія зарубіжної літератури» / Київський нац. лінгв. унів. - Ред. Висоцька Н.О. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

Порьяз А. Мировая культура. Возрождение. Эпоха великих географических открытий. – М., 2001.

Прокаєв Ф.І., ін. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження. – К., 1994.

Рубанова Г.Л. Історія світової літератури: Західноєвропейське Середньовіччя (III – XIV ст.). – Л.: Паіс, 2004. – 144 с.

Самарин М.М. Зарубежная литература. –М., 1978.

Тарасова Н.І., Чередник Л.А.Організація самостійної та індивідуальної роботи з літератури доби Середньовіччя та Відродження: Навчально-методичний посібник. – Полтава, 2009.

Тарасова Н.І., Люлька В.М. Організація самостійної роботи з літератури доби Середньовіччя та Відродження: (навч. – метод. посіб. для студ. І курсу ф-ту філології та журналістики) / Н.І.Тарасова, В.М.Люлька. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2014. – 95 с.

Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: В 2 т. – М., 2001.

Шаповалова М.С. Рубанова Г.Л. Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів, 1982.

Шейко В.М., ін.Історія художньої культури: Середньовіччя. Відродження: Підручник. – Харків,2001.

Штейн А.Л. История испанской литературы. Средние века и Возрождение. –М, 1976.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.