Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Становище України у 1920-ті - 1930-ті рокиТеми індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1. Встановлення радянської влади в Україні.

2. Голод 1921 – 1923 рр. на півдні України: причини та наслідки.

3. Особливості впровадження НЕП в Україні.

4. Національно-державне будівництво в УСРР в 20-ті роки.

5. Політика «українізації»: причини проведення та наслідки.

6. Національне відродження в літературі та мистецтві.

7. Антицерковна політика державної влади в 20-ті роки ХХ ст..

8. Становлення сталінського тоталітарного режиму.

9. «Культурне будівництво» 20-х років: досягнення та прорахунки.

 

Самостійна робота

Робота з джерелами.

1. На підставі документів визначте основні етапи складання Радянського Союзу. Охарактеризуйте основні документи, які декларували створення СРСР – Декларацію про утворення СРСР і Союзний договір. // Історія України: Хрестоматія / Упоряд. В.М.Литвин. – К.: Наукова думка, 2013. – С.560-561, 580-581, 589-591, 592-593; Україна в ХХ ст. (1900 – 2000). Збірник документів і матеріалів / Упор.: А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С.83-84, 85-86.

2. Законспектуйте постанову ВУЦВК і РНК УСРР (від 1 серпня 1923 р.) та доповідь В.Чубаря про українізацію // Україна в ХХ ст. (1900 – 2000). Збірник документів і матеріалів / Упор.: А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С.87-89, 91-93.

3. Проаналізуйте матеріали ХІІ з’їзду РКП (б) - виступ М.О.Скрипника та резолюцію з’їзду по національному питанню// Історія України: Хрестоматія / Упоряд. В.М.Литвин. – К.: Наукова думка, 2013. – С.598-604.

Завдання для самостійної роботи

1. Обґрунтуйте неминучість конфлікту між Центральною Радою і більшовицьким Раднаркомом.

2. Складіть хронологічну таблицю встановлення радянської влади в Україні (грудень 1917 – 1920 рр.). Дайте свій аналіз розвитку подій.

3. На конкретних фактах охарактеризуйте суть переходу від політики «воєнного комунізму» до нової економічної політики.

4. Порівняйте плани створення Радянського Союзу – план «автономізації» та «федералізації». Обґрунтуйте власні висновки конкретними фактами.

5. Порівняйте Конституцію України 1919 р. та зміни до Конституції 1925 р.. Зробіть висновки щодо державного ладу та становища Української республіки в сер.20-х рр..

Література

Борисенко В. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

Брюховецький М. Економічні закономірності та причини згортання НЕПу // Історія в школі. – 2006. - № 2.

Верстюк В.Ф. «Воєнний комунізм» на Україні // Маршрутами історії /Упор. Ю.І. Шаповал. – К., 1990

Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації кінця ХІХ – ХХ століття: Навч. посібник. 2-е видання. – К.: Ґенеза, 2000. – 346 с.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. – К.: Либідь, 1993. – 238 с.

Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д. та ін. Історія України та її державності. Видання 3-е: Навч. Посібник. – Львів: Видавництво «Бескід Біт», 2005. – 368 с.

Економічна історія України: Підручник / Б.Д.Лановик, М.В.Лазарович, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич; За заг. ред. Б.Д.Лановика. - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2004. – 456 с.

Кульчицький С. Запровадження нової економічної політики // Історія України. – 2001. - № 13.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). – К.: Наукова думка, 1996. – 269 с.

Кульчицький С.В. Ленінська нова економічна політика та її здійснення в УРСР // Український історичний журнал. – 1989. – № 8.

Кульчицький С.В.Ціна «великого перелому». – К.: Наука, 1991. – 247 с.

Ленін В.І. Доповідь про нову економічну політику // Повне зібр. творів. – Т. 44.

Ленін В.І. Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради// Повн. зб. тв. – Т. 35

Ленін В.І. Про продовольчий податок // Повне зібр. творів. – Т. 43.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К.: Знання, 1993. – 413 с.

Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (ХІХ – ХХ ст..) / Малик Я.Й., Вол Б.Д., Гелів С.Д. та ін.: Навч. посіб. – Львів: Світ, 2001. – 296 с.

Новітня історія України (1900 – 2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко,

Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005.

Політична історія України. ХХ століття. У 6 т. Т. 2: Революція в Україні: політико-правові моделі та реалії (1917-1920) / В.Ф.Солдатенко (кер.), В.Ф.Верстюк. – К.: Ґенеза, 2003.

Політична історія України. ХХ століття. У 6 т. Т. 3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938) / С.В.Кульчицький, Ю.І.Шаповал, В.А.Греченко та ін. – К.: Генеза, 2003. – 448 с.

Політична історія України: Посібник для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.І.Танцюри. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.

Попович М. Україна: незалежність здобута і втрачена // Пам'ять століть. – 2007. – № 4-5.

Смирнов В.М. Напрямки соціально-економічної орієнтації аграрної політики в Україні періоду НЕПу // Грані. – 2002. - № 4. – С. 33-37.

Сушко О. Кустарні промисли в Україні періоду НЕПу // Пам'ять століть. – 2002. - № 4. – С. 117-125.

Сушко О. Ставлення більшовицької партії до приватного підприємства в Україні (1921-1927 рр.) // Пам'ять століть. – 2021. - № 1. – С. 98-104.

Сушко О.О. Організаційно-господарські форми денаціоналізації промисловості в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 2003. - № 4. – С. 112-123.

У Эньюань. Нэпманы, их характеристика и роль // Отечественная история. – 2001. - № 5. – С. 78 – 87.

Україна в ХХ столітті: Зб. документів і матеріалів. 1900-1939. – К., 1997.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.