Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінар 3.Смертність і тривалість життя. (2год.)Мета:Розширити розуміння демографічного процесу смертності і визначити об’єктивні і суб’єктивні чинники смертності народонаселення, установити зв'язок ендогенних і екзогенних причин смертності і визначити їх міру впливу на рівень смертності в країні, на тривалість життя,установити міру залежності здоровя народонаселення від соціальних, економічних, традиційних, культурних , релігійних , біологічних чинників

Питання для обговорення

1. Смертність у демографічному вимірі.

2. Екзогенні та ендогенні причини смертності.

3. Перехід до сучасного типу смертності.

4. Тривалість життя.

5. Смертність за причинами смерті.

6. Динаміка смертності в Україні.

Завдання для виконання

  1. Підготуйтесь за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками до усних відповідей на питання семінарського заняття.
  2. За науковою літературою з'ясувати сутність понять: екзогенні причини смертності, ендогенні причини смертності, тривалість життя, тип смертності,
  3. У процесі опрацювання 2 питання, підготувати ілюстративний матеріал (схему-таблицю « Групи причин смертності»)
  4. Опрацьовуючи 4-5 питання зосередити увагу на чинниках, які вплинули на перехід до сучасного типу смертності
  5. Розробити таблицю « Групи чинників , які впливають на тривалість життя і рівень смертності народонаселення »
  6. Підготувати приклади групової та індивідуальної роботи психолога, що стосуються соціально-психологічних проблем народжуваності , смертності
  7. Використовуючи карту ВЕЛ «Медико- демографічні показники в Україні» здійсніть соціально – психологічний аналіз динаміки смертності в Україні і причин смертності народонаселення України в різних регіонах і в різних соціально – вікових групах.
  8. Рекомендована література осн.1-5

Дод1-3,5.

Семінар 4-5. Шлюб і сім’я. Міграції населення. (4год.)

Мета:Виявити закономірності формування шлюбно-сімейної структури населення Поясніть взаємозалежність сформованості шлюбно-сімейної структури населення і різних демографічних процесів Поясніть взаємозалежність сформованості шлюбно-сімейної структури населення і різних демографічних процесів

 

Питання для обговорення

1. Шлюб, дослідження шлюбності через сім’ю.

2. Шлюбність і шлюбний стан.

3. “Шлюбний ринок”, шлюбне коло, шлюбний вибір.

4. Шлюбні норми, , шлюбний вік.

5. Припинення шлюбу : овдовіння та розлучуваність.

6. Сім’я та її життєвий цикл.

7. Типи сімейних організацій та сімей.

8. Сім’я та хатнє господарство.

9. Динаміка шлюбності в Україні.

10. Поняття міграції і їх класифікація.

11. Сезонні , епізодичні, маятникові міграції.

12. Організовані та неорганізовані міграції.

13. Міграційні потоки та міграційні когорти.

14. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація.

15. Міграція як просторова самоорганізація населення.

16. Приживаність новоселів.

17. Міграції та відтворення населення.

18. Міграції в Україні.

Завдання для виконання

1. З’ясувати суть понять:Шлюб,шлюбність і шлюбний стан, .“шлюбний ринок”, «шлюбне коло», « шлюбний вибір» ,сім’я, життєвий цикл сімї, шлюбні норми, , шлюбний вік, сезонні , епізодичні, маятникові міграції., організовані та неорганізовані міграції, міграційні потоки та міграційні когорти, міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація, приживаність новоселів.

2. Виявити закономірності формування шлюбно-сімейної структури населення.

3. Поясніть взаємозалежність сформованості шлюбно-сімейної структури населення і різних демографічних процесів

4. Опрацьовуючи джерела , підготувати конспект питань 8,9,15, 16,17,18.

5. Скласти схему « Типи сімейних організацій і сімей»., « Класифікація міграцій»

6. Підготувати реферативні повідомлення на одну із запропонованих тем:

· Демографічний аналіз шлюбності.

· Сім’я та хатнє господарство

· Динаміка шлюбності в Україні.

· Міграції в Україні.

7. Підготувати приклади групової та індивідуальної роботи психолога з проблем шлюбності населення.

8.Підготувати приклади групової та індивідуальної роботи психолога з проблем міграцій населення.

Рекомендована література осн.1, 5

Дод1, 2, 3, 4, 5,7,8,9 .

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.