Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінар2. Відтворення населення та його історичні типи. Народжуваність та репродуктивна поведінка. (4год.)Мета:Розширити розуміння процесу відтворення населення, визначити об’єктивні і суб’єктивні чинники заміщення генерацій, розкрити зміст демографічного переходу і демографічних революцій., ознайомитись із кількісними і розрахунковими показниками режиму відтворення населення.Проаналізувати процес народжуваності як демографічного процесу, установити взаємозв'язок соціальних, економічних, традиційних, культурних , релігійних , біологічних чиннників у процесі народжуваності

Питання для обговорення

1. Відтворення населення.Обєктивні і субєктивні умови заміщення генерацій.

2. Історичні типи відтворення населення.

3. Демографічні революції та їх зміст.

4. Демографічне постарішання населення.

5. Поняття режиму відтворення населення. Розрахункові показники відтворення населення – (нетто – коефіцієнт, брутто – коефіцієнт), середня тривалість життя, приріст населення.

6. Народжуваність у демографічному вимірі.

7. Репродуктивна поведінка.

8. Репродуктивна установка.

9. Репродуктивна мотивація.

10. Потреби в дітях.

11. Планування сім’ї.

12. Динаміка народжуваності в Україні.

Завдання для виконання

 1. Підготуйтесь за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками до усних відповідей на питання семінарського заняття.
 2. Зробити стислий конспект розглянутих питань, зазначивши хронологію, ім’я вченого, основні поняття теорій, сутність наукових положень.
 3. Розкрийте суть процесу відтворення населення.
 4. Складіть схему « Об’єктивні і суб’єктивні умови процесу відтворення еаселення»
 5. Дайте визначення поняттям « демографічниа рівновага », « демографічний механізм
 6. Поповніть словник новими демографічними поняттями до теми семінару
 7. Складіть таблицю « Історичні типи відтворення населення
 8. Опрацьовуючи 3 питання ,зверніть увагу на головні причини початку демографічної революції
 9. Дайте визначення поняттю « демографічна революція»»
 10. Поясніть суть процесу демографічного переходу
 11. Які вчені займалися дослідженням демографічного явища « постарішання населення» і за яких умов у процесі відтворення населення це явище спостерігається?
 12. Назвіть головні кількісні показники режиму відтворення населення . Поясніть, чому саме вони є головними параметрами процесу відтворення населення?
 13. Дайте визначення « режиму відтворення населення»
 14. Що означають розрахункові показники режиму відтворення населення ( брутто-, нетто- коефіцієнти)
 15. Опишіть демографічний процес народжуваності, зазначивши об’єктивні і суб’єктивні причини зміни його кількісних показників і якісних характеристик.
 16. Занесіть нові демпоняття до теми у словничок.
 17. Дайте визначення демпоняттям «репродуктивна поведінка,репродуктивна установка, репродуктивна мотивація»
 18. Складіть схеми « Структурні компоненти репродуктивної поведінки », « Структурні компоненти репродуктивної установки»
 19. Складіть схему»Групи психологічних репродуктивних мотивів»
 20. Здійсніть порівняльний аналіз демографічних понять « репродуктивні мотиви» і « репродуктивна установка»
 21. Яке значкння для процесу народжуваності має питання планування сімї?
 22. Якими сучасними причинами обумовлене бажання молодих сімей бути малодітними сімями або ж бездітними?
 23. Яким типом репродуктивної поведінки повинноі керуватися сучасні молоді сімї , щоб не спостерігалось в україні явище депопуляції нації?
 24. Складіть схему – таблицю «Динаміка народжуваності в Україні», зазначивши у ній роки стрімкого зростання чи зниження рівня народжуваності і причини, що їх обумовили.
 25. Підготувати реферативні повідомлення на одну із запропонованих тем:

Демографічні революції і їх зміст.

Демографічний перехід.

Потреби в дітях.

Психологічна готовність особистості до батьківства, критерії готовності.

Планування сім’ї,значення для процесу відтворення населення.

Динаміка народжуваності в Україні.

 1. Підготувати приклади групової та індивідуальної роботи психолога, що стосуються соціально-психологічних проблем народжуваності , смертності

 

Рекомендована література осн.1, 2, 3, 4, 5,

Дод1, 2, 3, 9.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.