Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1ТЕМА: Порівняльний аналіз концептуальних засад педагогічної творчості А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Характеристика виховного процесу в колонії ім. Горького А.С. Макаренка та в Павлиській середній школі В.О. Сухомлинського.

2. Новаторська виховна система А.С. Макаренка та її розвиток у творчості В.О. Сухомлинського.

3. Загальне й особливе в досвіді А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського.

4. Соціально-особистісна система виховання А.С. Макаренка і особистісно-соціальна система В.О. Сухомлинського.

5. Проблема трудового виховання та здорового способу життя в спадщині В.О. Сухомлинського.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. Дослідіть спільні та відмінні риси викладенні у творах “Моя педагогічна віра” В.О. Сухомлинського і творі А.С. Макаренка “Мої педагогічні погляди”. Результати дослідження використайте в педагогічній дискусії.

2. В. О. Сухомлинський про особливості формування наукового світогляду учнів в процесі позаурочної виховної роботи.

3. Філософське підґрунтя педагогічної спадщини А. С. Макаренка.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. 1. Здійсніть порівняльний аналіз виховного процесу у навчальних закладах, якими керували А.С. Макаренко і В.О. Сухомлинський, за творами В.О. Сухомлинського “Павлиська середня школа” та А.С. Макаренка “Деякі висновки з мого педагогічного досвіду”. Власні висновки підтвердіть цитатами з названих творів.

2. Порівняйте особистісно-соціальний підхід до виховання, розкритий у творі Сухомлинського “Обережно дитина” і соціально-особистісний підхід у творі А.С. Макаренка “Педагогіка індивідуальної дії”. Наведіть приклади використання індивідуального підходу до учня в своїй педагогічній практиці.

 

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ:

1. Система морально-естетичного виховання учнів в педагогічній теорії і практиці В. О. Сухомлинського.

2. Гуманістичне виховання учнів в педагогічній системі В. О. Сухомлинського.

3. Сухомлинський про основні шляхи, методи і засоби розумового виховання і його значення у формуванні особистості учнів.

4. Єдність розумового і трудового виховання школярів в педагогічній системі В.О. Сухомлинського.

5. В. О. Сухомлинський про формування наукового світогляду учнів в процесі навчання.

6. А. С. Макаренко про педагогічні фактори формування дитячого колективу.

7. «Педагогіка паралельної дії» в творчій діяльності А. С. Макаренка.

8. Ідеї А. С. Макаренка в здійсненні особистісно-орієнтованого навчання та виховання.

 

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Державна національна програма „Освіта” („Україна ХХІ ст.”). – К.: Радуга, 1994. – 61 с.

2. Закон України „Про освіту”(1996).

3. Національна доктрина розвитку освіти в Україні в XXI столітті – К., 2001. – 16 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки україни: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 424 с.

2. Бойко А.М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів ІІ-V курсів (Інтегрований курс теорії та історії педагогіки): Новаторський посібник / Автор-укладач А.М.Бойко. – Київ: КНТ. – Полтава: ПНПУ 2010. – 400 с.

3. Зайченко, І. В. Історія педагогіки [Текст] : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Іван Васильович Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 624 с.

4. Зайченко, І. В. Історія педагогіки [Текст] : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / Іван Васильович Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 1032 с.

5. Любар О.О., Стельмахович М.Т., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. К.: Знання, 2006. – 456с.

6. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник /А.М.Бойко, В.Д.Бардінова та ін.; Під заг. ред.. А.М.Бойко – К.: Професіонал, 2004. – 576 с.

7. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

8. Українська педагогіка в персоналіях: Навчальний. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. У 2-х книгах Кн.1. X-XIX століття /За ред. О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – 624 с.

9. Українська педагогіка в персоналіях: Навчальний. посібник для студентів вищих навчальних. закладів. У 2-х кн. Кн. 2. – XX століття /За ред. О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – 552 с.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.