Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Електричні властивості мінералівЕлектричні властивості –

Опір

Питомий опір мінералів змінюється від 10-6 до 1020 Ом·м

Провідники r <10-3Ом·м

Напівпровідники r від 10-3 до 108 Ом·м

Діелектрики r >108 Ом·м Найбільший опір (r>1014Ом·м) мають мусковіт, флюорит, галіт.

, електропровідність. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Залежність електричних властивостей від типу хімічного зв’язку в мінералі. Ширина забороненої зони і електричні властивості.

 

Діелектрична стала e

Лід 79

Рутил 15

Каситерит 24

Церусит 25

Кальціт, апатит, барит 6–8

Польові шпати, слюди, кварц 4-5

 

Мінерали-напівпровідники: власні, домішкові (електронні та диркові) (приклад піриту, арсенопіриту, сфалериту). Анізотропія провідності в анізотропних мінералів. Зміна електричних властивостей залежно від температури та тиску.

Мінерали-піроелектрики. Виникнення електричного заряду при зміні температури мінералу (турмалін); така властивість проявляється в нецентросиметричних мінералах вздовж полярних напрямків. В таких мінералах кінці полярної осі стають різнозарядними і, відповідно, розрізняють аналогічний (+) та антилогічний (-) полюси.

Мінерали-п’єзоелектрики. Виникнення електричного заряду при прикладенні до мінералу напрямленого тиску (кварц, турмалін); проявляється в мінералах з однією або декількома полярними осями. Практичне використання: стабілізація частоти радіостанцій, електроосциляції кварцу в електронних годинниках, датчики тиску із кварцу (звукові локатори) та турмаліну (вимірювання сили атомного вибуху).

Псевдопіроелектричні властивості - термічне стискання при нерівномірному нагріванні та виникнення п’єзоелектричного ефекту.

Мінерали-трібоелектрики – сірка, евклаз BeAl(OH)[SіO4], флюорит.

Використання електричних властивостей мінералів при геофізичних пошуках.

 

Термічні властивості

– Теплоємність максимальна в графіту, гіпсу, кальциту, кварцу

– Теплопровідність в ряді мідь – кварц – кальцит – флюорит

– термічне розширення, анізотропія термічного розширення

– плавлення, збільшення об’єму при плавленні; теплота плавлення, температура плавлення;
поглинання/ виділення тепла при плавленні
плавлення конгруентне (прямий перехід мінерал à розплав – напр.: плагіоклаз à розплав) та інконгруентне (мінерал à розплав + новий мінерал à розплав – напр.: калішпат à розплав+лейцит)

– зміна температури плавлення в залежності від складу твердих розчинів

Таблиця Шкала плавлення мінералів

Мінерал Тплавл, °С
Самородний вісмут
Антимоніт
Халькопірит
Актиноліт 1180-1230
Ортоклаз
Енстатит
Кварц

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.