Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Висока пружність - іонний зв'язок, низька – вандерваальсівський.Зростання модуля текучості галіту при рості в ньому вмісту Ca.

Пластичність реалізується через

Трансляційне ковзання

Механічне двійникування

Самодифузію (повзучість)

Рис. 3.29. Механизм скольжения за счет смещения дислокаций. При приложении к кристаллу сдвигающей силы (ее направление показано стрелкой) краевая дислокация (-L) начинает шаг за шагом перемещаться вдоль кристалла (при этом за один шаг она смещается на одно межмолекулярное расстояние). В результате во всем кристалле возникает макроскопическая деформация

скольжения.

Виразна кристалографічна фіксація процесів пластичної деформації., що зумовлено прямим зв’язком із кристалохімічною будовою мінералу. Модуль зсуву зростає при рості міжатомних віддалей; також зростає при переході від іонного до металічного і до ковалентного зв’язку в структурі мінералу.

Вплив дефектності на пластичність та крихкість мінералу.

Фактори, що впливають на характер деформації:

- середовище (наявність води, розплаву)

- температура

- швидкість деформації

- масштабний фактор

- тип напруг (стискування чи розтяг)

В’язкість – поглинання енергії до початку руйнування. Висока в'язкість полікристалічних утворень – карбонадо (тонкокристалічний алмазний агрегат), жад (тонкозернистий агрегат крихкого жадеіту), нефрит (аналогічний агрегат амфіболу).

Очевидною механічною ознакою мінералу є міцність.

Міцність – це опір руйнуванню, опір розриву зв'язків між атомами в структурі мінералу.

Злам і спайність

Коли напруги, що виникають в твердому тілі в результаті зовнішніх зусиль перевищують межу міцності відбувається крихкий розрив, розділення на частини шляхом їх розсуву. В механічно ізотропних (аморфних) тілах це відбувається в напрямках перпендикулярних прикладеним силам. При розриві виникає система концентричних кілець розриву. В кристалах картина крихкого руйнування визначається не тільки орієнтацією стресів, що зумовлюють руйнування, але і особливостями кристалічної будови. Руйнування здійснюється по визначенних кристалографічних напрямках. Від положення кристалографічних площин, по яких здійснюється крихке руйнування зразка, залежить форма поверхні зламу. Виділяються поверхні зламу складені із

- дрібних фрагментарних плоских площадок,

- фрагментів білш крупних сферичних поверхонь

- рівних гладких строго кристалографічно-орієнтованих площин спайності (окремості)

Різні комбінації цих поверхонь утворюють характерний злам мінералу – неправильний, раковистий, волокнистий, склоподібний, скалкуватий, горбчастий, гачкуватий, зернистий, східчастий.

Крихке руйнування кристалу по системі гладких кристалографічно фіксованих площин, орієнтація яких визначається напрямком мінімальної сили зв’язку між позиціями кристалічної структури, називається спайністю; самі ж площини, вздовж яких відбувається руйнування називаються площинами спайності. Спайність паралельна реальним граням і має свої індекси. Ступінь досконалості спайності від дуже досконалої до дуже недосконалої. Електронно мікроскопічні дослідження показують що навіть дуже гладка площина спайності має складний, хвилястий рель’єф і складається із фрагментівнерівного, раковистого зламу, сходинок і т.п.

Залежність спайності від складу мінералу (ряд твердих розчинів шеєліт– повеліт CaWO4-CaMoO4). Подібність спайності в ізоструктурних мінералів.

Способи виявлення спайності:

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.