Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Проявляється в слабкому опорі пересуванню матеріалу в напрямку зменшення сили магнетного поля; теоретично така властивість є в деяких доменів всіх мінералів.Спареність електронів

Найсильніше діамагнетні властивості проявлені у самородного вісмуту, графіту, у меншій мірі - у самородного срібла і золота, флюориту і кальциту, кварцу і ін.

56

Феромагнетики

Мінерали-феромагнетики містять іони перехідних елементів з неспареними спинами, магнетні моменти яких орієнтуються кристалічним полем в межах магнетних доменів; їх можна уподібнити мікромагнетам розміром від мікрометра до міліметра. Магнетні моменти доменів у відсутність магнетного поля мають різну орієнтацію, і тому намагніченість, наприклад самородного заліза, не виявляється. У магнетному полі домени, подібно до спінів у парамагнетиках, орієнтуються, що викликає високу намагніченість. Після зняття магнетного поля відбувається разорієнтация доменів у одних мінералів відразу, у інших - через деякий час, а у третіх - зберігається залишкова намагніченість. Це пов'язано з різною рухливістю магнетних доменів в різних мінералах, залежно від наявності дислокацій, включень інших мінералів, наприклад продуктів розпаду твердих розчинів, зональності або мозаїчноєті кристалів і інших неоднородностей. Стабільність залишкової намагніченості виражається через енергію, яку необхідно витратити для розмагнічування, звану коерцитивной силою. Мінерали-феромагнетики характеризуються високим позитивним значенням магнетної сприйнятливості, сильно залежної від напруги магнетного поля і температури. Так само, як в парамагнетиках при нагріванні відбувається розупорядкування, спінів, у феромагнетиках разорієнтіруются магнетні домени і при деякій температурі (точка Кюрі) магнетні моменти повністю компенсуються і намагніченість зникає: феромагнетик перетворюється в парамагнетик.

До феромагнетиків з дуже високою намагніченістю відносяться

-самородное залізо, ферроплатіна, залізовмісне золото.

Наявність власного магнетного поля, що наростає при накладанні зовнішнього магнетного поля

Таблиця

  Xg. (10-8m3kg-1)  
Приклади діамагнетних мінералів Немагнетні
кварц -0.46
Кальцит -1.0...-0.38
ортоклаз -0.5
лід -1.0
Барит -0.28
Флюорит -0.36
Каситерит -0.29..2.25
Paramagnetic Слабомагнетні (електромагнетні)
пірит 0.2…0.7
рутил 0.7…4.8
сфалерит -0.68…18
Діопсид 12...13
Biotite 13...76
Olivine
ільменіт 15...46
Siderite 32 … 270
альмандин 50…150
Antiferromagnetic
Goethite 26 … 280
Гексапіротин 25 ... 200
Hematite 10…760
Ульвешпінель    
Ferrimagnetic сильномагнетні
Hematite-ilmenite series (гемоільменіти) 46 – 80,000
клінопіротин 30000… 69000
Грейгіт  
Magnetite 20000… 110000
маггеміт,  
Ferromagnetic
Залізиста платина  
Iron камасит 10,000

Сам. залізо, камасит (метеоритне нікелисте залізо)

Парамагнетики

Мінерали-парамагнетики характеризуються хаотичною орієнтацією спінів. Тому у відсутність магнітного поля магнітні моменти компенсуються і мінерали не виявляють намагніченості. У магнітному полі унаслідок орієнтації спінів мінерали намагнічуються позитивно і притягуються у напрямі магнетного поля. При нагріванні парамагнітних мінералів, унаслідок розвпорядкування спінів, намагніченість і магнітна сприйнятливість зменшуються. Із зростанням напруженості магнетного поля намагнеченість збільшується. До парамагнетиків відносяться помірно магнетні мінерали - ільменіт, гематит, хроміт, вольфраміт, сидерит, піролюзит, а також залізовмісні силікати.

Притягування, що спостерігається при зсуванні матеріалу в напрямку зростання інтенсивності магнетного поля; це притягування пропорційне силі зовнішнього поля (сульфіди, залізомістячі силікати, берил, самородна мідь). В істинно парамагнетних мінералів парамагнетні іони розділені просторово і не взаємодіють між собою

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.