Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розрахунок витрати пари на окремі споживачіВитрата пари на підігрівник циркуляційного соку

Витрата пари на нагрівання жомопресової води

Жомопресову воду у кількості 370 кг/т з початковою температурою необхідно нагріти до температури 88 оС для припинення життєдіяльності бактерій і, охолодивши її до температури 75 оС, направити на живлення дифузії.

Один із можливих варіантів організації зазначеного вище нагріву і охолодження жомопресової води передбачає її двохступеневе нагрівання в пароконтактних підігрівниках з наступним охолодженням в розширювачі і одерженням пари самовипаровування.

Складаємо рівняння теплового балансу пароконтактних підігрівників ПКП №1 і ПКП №2, а також розширювача (рис.2.2), та визначаємо витрату пари на підігрівники Дn і Д(n-1).

 

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О


 

Рис 2.2. Принципова схема підготовки жомопресової води.

Для підігрівника ПКП №1, в якому жомопресова вода нагрівається до 70 оС, маємо:


де: - ентальпія насиченої вторинної пари з останнього корпусу ВУ біля споживача, кДж/кг.

З таблиці температурного режиму на ВУ приймаємо: кДж/кг;

- ентальпія насиченої пари при температурі 75оС, кДж/кг;

 

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О
1,03 – коефіцієнт, що враховує втрату теплоти в навколишнє середовище

Тоді: 370 × 50 × 4.19+ Дn(2679,5-70 × 4.19)+е(2657-70· 4,19)=(370+ +Дn+е)70 × 4,19 × 1,03;

77515+2386,2 Дn+2363,7е=111777+302,1 Дn+302,1е;

34262=2084,1 Дn+2061,6е;

Дn=16,44-0,99е, кг/т.

Рівняння теплового балансу підігрівника ПКП №2:

де: - ентальпія насиченої вторинної пари передостаннього корпусу ВУ біля споживача, кДж/кг. З таблиці 7-1 температурного режиму на ВУ приймаємо кДж/кг.

Тоді:

108521+293.3Дn+293,3е+2326,1Д(n-1)=140526+380Дn+380е+380Д(n-1)

32005=1931 Д(n-1)-86.5е-86,5 Дn

Підставимо в одержану формулу вираз Дn=f(e), одержаний з теплового балансу ПКП №1.

Тоді:

32005=1930.8 Д(n-1)-86,5е-86,5(16,44-0,99е)=1930,8 Д(n-1)_86,7е-1439,2+85,8е,

33427=1931Д(n-1) -0,9е.

Нехтуючи значенням 0,9е, одержимо:

Д(n-1)=17,3 кг/т.

Рівняння теплового балансу розширювача:

(370+Дn+ Д(n-1)+е)88 × 4,19 × 0,99=е +(370+ Дn+ Д(n-1))75×4.19,

135062+365 Дn+365Д(n+1)+365е=2657е+116272,5+314,3 Дn+314,3Д(n-1)

18789,5=2292е-50,7 Дn-50,7Д(n-1)

Підставляємо одержані раніше значеня Дn=f(e) і Д(n+1)

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О
18789,5=2270,3е-50,7×16,44+50,7×0,99е-50,7×17,4;

20500,1=2342,2е,

е =8,75 кг/т .

Тоді: Дn=16,44-0,99×8,75=7,78 кг/т.

Кількість жомопресової води, яка після розширювача надходить в дифузію,

=370+7,78+17,3=395,1 кг/т.

Уточнюємо кількість деамонізованого конденсату, необхідного для живлення дифузійного апарата.

1200+797-1000-395.1=601.9 кг/т.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.