Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теплотехнологічний розрахунок дифузійної установки на базі КДАВихідні дані:

кількість бурякової стружки Sстр = 1000 кг/т (100 %);

дигестія бурякової стружки Дг = 16,5 %;

вміст м’якоті в буряку Sм = 50 кг/т (5 %);

відкачка дифузійного соку Sвід =1200 кг/т (120 %);

чистота дифузійного соку Чд.с = 86 %;

кількість циркулюючого соку, що йде на ошпарювання Sц1 =1200 кг/т (120 %);

кількість циркулюючого соку, що йде на підігрівник Sц2 =2400 кг/т (240 %);

кількість сокостружкової суміші Sсум =3400 кг/т (340 %);

втрати цукру в жомі X1 = 0,32 % до маси буряка;

кількість нецукрів, що залишилася в жомі aд = 20 %;

вміст сухих речовин в жомі до пресування СРж = 7,5 %;

вміст сухих речовин в жомі після пресування СРж.пр = 14 %;

температура стружки tстр = 10 °С;

температура деамонізованогоконденсата tд.кон2 = 65 °С;

температура жомопресової води tж.в = 75 °С;

температура циркулюючого соку до підігрівника tц1 = 70 °С;

температура циркулюючого соку після підігрівника tц2 = 83 °С;

коефіцієнт корисної дії hдиф = 0,9.

 

 

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О


Вміст розчинних нецукрів у нормальному соці буряка:

.

Вихід жому з дифузійного апарата:

Sж = 100 (Sм +X1 +aд НЦ0)/СРж =

100(5 +0,32 +0,2 3,29)/7,5 = 79,7 % = 797 кг/т.

Вихід пресованого жому з дифузійнї установки:

Sж.пр = 100(Sм +X1 +aд НЦ0)/СРж.пр =

= 100(5 +0,32 +0,2·3,29)/14 = 42,7%= 427 кг/т.

Витрата жомопресової води після пресування жому:

Sж.в = Sж (СРж.пр -СРж )/СРж.пр =

= 79,7·(14 –7,5)/14 = 37 % = 370 кг/т.

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О
Витрата деамонізованого конденсату:

Sб.в =Sвід +Sж - Sстр -Sж.в =1200 + 797 – 1000 – 370 = 627 кг/т.

Температура циркулюючого соку, що надходить (після теплообміну в ошпарювачі з ошпареною стружкою) в шахту (рис. 2.1):

tц= (Sц1 tц1 +Sц2 tц2 )/(Sц1 + Sц2 ) ,

tц= (1200·70 +2400·83/(1200 + 2400) = 78,7 °С.

У шахту ошпарювача надходить бурякова стружка Sстр і циркулюючий сік Sц1. Температуру соку і стружки після теплообміну знаходимо з теплового балансу шахти ошпарювача:

Sстр cстр tстр+Sц1 cц tц =1,01(Sстр + Sц1 )cц tвід ,

де 1,01 – коефіцієнт, що враховує втрати теплоти у довкілля шахтою. Температура соку відбору:

tвід= (Sстр cстр tстр+Sц1 cц tц )/(1,01(Sстр + Sц1 )cц) =

= (1000·3.77·10+1200·3.77·78,8)/(1,01(1000 + 1200)·3.77) = 47 °С.

Температуру сокостружкової суміші після теплообміну знаходимо з теплового балансу відділу сокостружкової суміші ошпарювача:

Sстр cстр tвід+Sц2 cц tц2 =1,01(Sстр + Sц2 )cц tсум ,

де 1,01 – коефіцієнт, що враховує втрати теплоти у довкілля відділом сокостружкової суміші ошпарювача. Температура суміші:

tсум= (Sстр cстр tвід+Sц2 cц tц2 )/(1,01(Sстр + Sц2 )cц) =

= (1000·3.77·47+2400·3.77·83)/(1,01(1000 + 2400)·3.77) = 72°С.

Температуру жому, що виходить з колони, знаходимо з теплового балансу верхньої частини колони-висолоджувача:

tж= (Sж cж tсум+Sж.в cж.в tж.в + Sб.в cб.в tб.в2)/(Sж + Sж.в +Sб.в),

tж= (797·4,19·71,7+370·4,19·75+627·4,19·65)/((797 + 370 + 627)·4,19) = 70 °С.

 

Середню температуру в колоні-висолоджувачі (вона ж початкова тмпература циркулюючого соку) знаходимо з балансу колони-висолоджувача:

Sсум cсум tсум+Sж.в cж.в tж.в + Sб.в cб.в tб.в2 = 1,02(Sж cж tж+ Sц cц tц1),

Звідки

tц1= (3400·3,77·71,7 + 370·4,19·75+627·4,19·65 -797·4,19·70)/(1,02·3400·3,77) =71 °С.

Витрату теплоти на дифузійну установку знаходимо з рівняння:

 

 

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О
Qдиф = Sвід cвід tвід+Sж cж tж+Qвтр - (Sстр cстр tстр+Sб.в cб.в tб.в2+Sж.в cж.в tж.в)= 1200·3,77·47+797·4,19·70 - (1000·3,77·10+627·4,19·65+370·4,19·75) = 110758 кДж/т.

Витрату пари на дифузійну установку:

dдиф =Qдиф /(rп hдиф) = 110758/(2237,8·0,9) = 55 кг/т.

Витрата пари на підігрівник циркуляційного соку:

d=x*S *c*(t -t )/(i -i )=1.1*2400*3.77*(83-71)/(2694.8-457)=53,4.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.