Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вихідні дані для розрахунку.1.Продуктивність заводу А=5000т бур./добу, дигестія цукрових буряків Д=16,5 %.

2. Дифузійна установка – колонний дифузійний апарат.

3. Величина відкачки дифузійного соку Sвідк = 120%(1200 кг/т).

4. Схема очистки дифузійного соку – з прогресивною попередньою дефекацією та холодно гарячою основною дефекацією з поверненням суспензії соку 2 сатурації і 20% соку 1 сатурації.

5. Випарна установка 5-ти корпусна з підвищеним температурним режимом.

5.1 Випарні апарати – на I- ому і II- ому корпусах випарні апарати з підйомним рухом двофазного потоку, на ІІІ-V корпусах – однопрохідні випарні апарати з гравітаційно стікаючою плівкою розчину. Робоча довжина кип’ятильних труб на І-ІІІ корпусах 4.29 м, а на IV-V – 7 м.

5.2 Режим роботи випарної установки без накипний.

Коефіцієнт використання поверхні нагріву для всіх корпусів – 0.9.

5.3 Регулювання продуктивності випарної установки здійснюється за допомогою барометричного конденсатора.

6. Концентрація сиропу після випарної установки 72%.

7. Для живлення дифузійного апарата використовується жомопресова вода та деамонізований конденсат.

8. В технологічній схемі ТЕЦ експлуатуються деаератори атмосферного тиску з робочою температурою104оС.

 

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О
9. Відведення конденсатів з тепловикористовуючих установок здійснюється в збірники. В конденсатній схемі передбачається каскадне охолодження конденсату з одержанням пари самовипаровування якомога вищого потенціалу.

10. В тепло технологічній схемі заводу використовується теплота вторинних

енергоресурсів, а саме:

- вторинної пари вакуум-апаратів;

- теплоту конденсатів відпрацьованої пари і вторинної пари першого корпуса перед їх поверненням в ТЕЦ, шляхом охолодження цих конденсатів від початкової температури у відповідних теплообмінниках до температури близько 100 оС;

- теплоту конденсатів з останніх корпусів ВУ за умови забезпечення їх кінцевої температури на рівні ~70 оС;

Для живлення дифузійного апарату використовується конденсат з температурою, близькою до 65оС, в зв’язку з чим відпадає необхідність нагрівання такої ж кількості барометричної води.

11. В продуктовому цеху реалізується трьох продуктову схему уварювання утфелів I,II,III кристалізації.

 

 

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О
1.3.Таблиця кількості напівпродуктів та продуктів цукрового виробництва, в тому числі тих, які підлягають тепловій обробці згідно тепло технологічної схеми заводу на підставі вихідних даних

Таблиця 1.2.

№№ п./п. Назва напівпродуктів і продуктів Позначення Кількість кг/т Концен­трація % Примітка
1.     Дифузійний сок     Sвідк       Температура дифу­зійного соку tc виз­начається з теп­лово­го розрахунку дифу­зійної установки
2.   Повернення на попередню дефекацію не -фільтрованого соку I сатурації         Температура поверненого соку близько 83 оС
3.   Повернення на попередню дефекацію згущеної суспензії соку II сатурації.     7,9   Температура поверненої суспензії 85 оС  
    Сік після попередньої дефекації   Sп.деф.       Цей сік нагрівається від до 90 оС перед основною горячою дефекацією
5.   Сік I сатурації на виході з сатуратора     До відбору його частини в кількості 200 кг/т на попередню дефекацію
6.   Сік I сатурації після відбирання його частини на попередню дефекацію   S       Цей сік нагрівається перед фільтрацією від 83 до 90оС

 

 

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О
7.

Сік I сатурації фільтрований перед II сатурацією       Цей сік нагрівається перед II сатурацією від 83 до 90оС
8.     Сульфітований і фільтрований сік II сатурації до відбору на клерування   S IIсат      
  9.   Відбір соку II сатурації на клерування жовтого цукру II кристалізації та афінованого цукру           Кількість соку виз­начається з балансу сухих речовин жов­того цукру II криста­лізації, афінованого цукру та соку за умови одержання середньої концентрації СРсир
10. Сульфітований і фільтрований сік II сатурації на концентрування у випарній установці (ВУ)   S     13,2
11. Кількість сиропу після ВУ   Sсир   236,1    
12.   Кількість клеровки Sкл   155,3
13.   Кількість сиропу з клеровкою. Sсир+ Sкл   391,4        
14.     Утфель I кристалізації     Sут.I кр.     306,3      

 

 

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О


15.     Перший відтік утфелю I кристалізації         68,7   На уварювання  
16.     Другий відтік утфелю I кристалізації     67,6   утфелю II кристалізації  
17.     Частина першого відтоку утфелю I кристалізації на афінацію цукру III кристалізації   ( )аф       68,7 99,85   На афінацію цукру III кристалізації  
18.   Цукор-пісок (білий) Sцукру              
19.   Утфель II кристалізаціїї Sц II кр          
20.   Загальний відтік утфелю II кристалізації     87,3   На уварювання утфелю III кристалізації  
21.   Цукор II кристалізації (жовтий) Sц II кр     97,6   На клерування  
22.   Утфель III кристалізаціїї Sут III кр     93,5    
23.   Цукор III кристалізаціїї S ц III кр     96,4    
24.   Меляса   S мел   82,0  
25.   Афінаційний утфель S аф.ут.       Утворюється змішуванням напівпродуктів (17) і (23)

 

 

26.   Афінаційний відтік 78,9 На уварювання утфелю III кристалізації
27. Афінований цукор Sц.аф.   97,3   На клерування  

 

Змн
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
00.ДП 7.05060105. 322. ПЗ  
Розроб.
Перевір.
Рябець С.А
Прядко М.О


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.