Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Культура мови вчителя, голос вчителя№ з/п Форми і методи організації діяльності студентів Форма звіту (запис у щоденнику)
1. Педагогічні спостереження за культурою мови та голосом педагогів. Аналіз загальних вражень про культуру мови та володіння голосом вчителів.
2. Визначити вміння вчителя щодо вербальної поведінки. Визначити та дати характеристику вчителю, який найбільше відповідає вимогам, щодо культури мови та володіння голосом: - голос учителя; - сила голосу; - помітність голосу; - гнучкість голосу; - культура мови; - логіка мови; - відсутність мовних штампів; - темп мови; - виразність мови; - сприйняття учнями мови вчителя.

 

 

Завдання з теорії фізичного виховання

Практичне завдання 1

Форми організація навчання на уроці фізичної культури

№ з/п Форми і методи організації діяльності студентів Форма звіту (запис у щоденнику)
1. Бесіда з вчителем фізичної культури, вивчення розкладу уроків та позаурочних занять з фізичного виховання в школі. Зазначити кількість уроків на тиждень в закріпленому класі; розклад роботи гуртків та секцій з фізичного виховання, які працюють в школі.

 

 

Практичне завдання 2

Аналіз дидактичного арсеналу вчителя фізичної культури при вирішені педагогічних завдань

№ з/п Форми і методи організації діяльності студентів Форма звіту (запис у щоденнику)
1. Педагогічні спостереження за організацією навчально-виховної діяльності учнів на уроці з фізичної культури. Записати дати та теми уроків з фізичної культури (на яких були присутні).
2. Створити блок-схему дидактичного арсеналу вчителя фізичної культури при вирішені конкретних педагогічних завдань. Визначити тему та завдання уроку. Перерахувати форми, принципи, методи, засоби фізичного виховання, які використовував вчитель для досягнення мети уроку.

 

 

РОЗДІЛ 3

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

Студент-практикант ІІ курсу______групи_________________________

________________________________________________________(ПІП)

 

 

Школа______________________________

Адреса школи________________________

 

 

Методисти:

(з педагогіки)___________________________

(з психології)___________________________________________

(з теорії та методики фізичного виховання)__________________

_______________________________________________________

 

 

Початок практики __________________

Кінець практики____________________

Адміністрація школи

Директор____________________________________________________

Заступник директора з навчальної роботи_________________________

Заступник директора з виховної роботи___________________________

Заступник директора з господарської роботи______________________

 

Адреса школи________________________________________________

 

Закріплений клас__________

Класний керівник______________________________(підпис)________

Вчитель фізичної культури______________________(підпис)________

 

Список учнів закріпленого класу

№ з/п Прізвище, ім’я Медична група
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Актив класу

Староста_____________________________________________________

Заступник старости____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Розклад уроків в закріпленому класі

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота
1.   1.   1.   1.   1.   1.  
2.   2.   2.   2.   2.   2.  
3.   3.   3.   3.   3.   3.  
4.   4.   4.   4.   4.   4.  
5.   5.   5.   5.   5.   5.  
6.   6.   6.   6.   6.   6.  
7.   7.   7.   7.   7.   7.  
                       
                       

 

 

Позаурочна робота

Гуртки (розклад)_________________________________________________

_____________________________________________________________

Факультативи (розклад)___________________________________________

_____________________________________________________________

Інші форми___________________________________________________

_____________________________________________________________

ЗАВДАННЯ З ПЕДАГОГІКИ

 

Практичне завдання №1

Знайомство зі школою

 

Прізвище, ім’я, по батькові та посада керівництва (директора, заступників); повне найменування школи, адреса.

Конспект основних моментів бесіди з керівництвом школи.

Розклад роботи школи, основні правила поведінки на території школи.

Загальне враження від оформлення та обладнання школи, її матеріально-технічної бази.

Загальне враження від оформлення та обладнання кабінету, його матеріально-технічної бази.

 

 

Практичне завдання №2

Знайомство з класним керівником та класом

 

Прізвище, ім’я, по батькові класного керівника, стаж роботи.

Конспект основних моментів бесіди з класним керівником.

Перерахувати нормативні документи, якими керується в своїй роботі класний керівник.

Конспект основної мети і задач, що стоять перед класним керівником і учнями у навчальному році.

Список учнів в закріпленому класі.

Конспект основних моментів бесіди зі школярами. Прізвище, ім’я, по батькові та обов’язки активу класу.

Розклад уроків у закріпленому класі.

Практичне завдання №3

 

Система навчально-виховної роботи в школі. Задачі, зміст та основні форми роботи класного керівника

 

Конспект плану виховної роботи класного керівника на квітень-травень.

Перерахувати та дати коротку характеристику задачам, змісту та основним формам роботи класного керівника.

Характеристика системи навчально-виховної роботи школи (аналіз розкладу уроків, діяльності гуртків, секцій, факультативів та інших урочних та позаурочних форм навчально-виховної роботи в школі, використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому просторі школи).

 

Практичне завдання №4

Педагогічні спостереження за роботою вчителя

 

5 протоколів педагогічних спостережень, з них 1 уроку фізичної культури.

Висновки, щодо структури уроку та педагогічно виправданих дій вчителя (після кожного протоколу спостережень за роботою вчителя).

Зразок оформлення протоколу спостережень

Спостереження за веденням уроку з _________________

в __________________класі_________________________

вчитель__________________________________________

тема уроку________________________________________

№ з/п Хід заняття Основні задачі, які вирішувались Висновки студента
1. Організація класу.    
2. Перевірка домашнього завдання.    
3. Актуалізація знань учнів.    
4. Виклад нового матеріалу.    
5. Закріплення.    
6. Завдання додому.    
7. Інше.    

 

 

Практичне завдання №5

Робота класного керівника по формуванню дитячого колективу

 

Конспект розділів плану класного керівника, в яких вказані форми і методи організації учнів для формування колективу.

Визначити принципи, за якими даються учням постійні та тимчасові доручення (навести приклади).

Внести в щоденник педагогічної практики актив класу (прізвища,ім’я – які обов’язки виконують).

Визначити традиції класного колективу.

Визначити ступінь виконання учнями правил для школярів.

Зазначити рівень виконавської дисципліни щодо особистісних доручень.

Аналізувати роботу учнівського самоврядування (вказати права та обов’язки учнівського самоврядування, рівень обізнаності учнів та ступінь їх дотримання).

Узагальнити результати спостереження за колективом класу, визначити ступінь сформованості, вказати на недоліки та відзначити переваги.

 

 

Практичне завдання №6

Робота з педагогічно занедбаними та невстигаючими дітьми

 

Визначити:

- кількість подібних учнів в закріпленому класі;

- в чому труднощі роботи класного керівника з такими дітьми;

- які шляхи і методи подолання педагогічної занедбаності використовує класний керівник.

Конспект аналізу спостережень за поведінкою та навчальною діяльністю невстигаючих учнів (одного з них).

Перерахувати та дати коротку характеристику роботі, яка виконувалась.

На прикладі одного учня зробити аналіз роботи класного керівника з педагогічно занедбаними або невстигаючими учнями:

- визначити причини неуспішності учня,

- проаналізувати його поведінку;

- розробити план індивідуальної роботи з даним учнем.

Практичне завдання №7

 

Домашні завдання учнів

 

Законспектувати:

- на якому етапі уроку дається домашнє завдання;

- форма і зміст домашнього завдання;

- доступність пояснення вчителем домашнього завдання;

об’єм домашнього завдання.

Аналіз результатів бесіди з учнями, щодо їх ставлення до виконання домашніх завдань:

- скільки часу приділяють;

- чи розуміють необхідність виконання домашніх завдань;

які труднощі виникають під час виконання домашніх завдань.

Визначити ефективні форми та зміст домашніх завдань з фізичної культури.

 

 

ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ

 

Практичне завдання 1

Спостереження за діяльністю дитини на уроці

 

Записати прізвище, ім’я учня, урок на якому проведено спостереження.

Заповнити протокол спостереження за діяльністю дитини на уроці.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.