Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: «Організація діяльності виробничої інфраструктури»

Тесові завдання

1. Як називається комплекс цехів, господарств, дільниць і служб, який забезпечує створення необхідних умов для нормального функціонування підприємства в цілому?

а) підсобне господарство;

б) інфраструктура підприємства;

в) невиробнича структура підприємства.

2. Комплекс допоміжних і обслуговуючих підрозділів підприємства, що не беруть безпосередньої участі у виготовлені профільної продукції, але створюють необхідні умови для цього, називається…

а) інфраструктурою підприємства;

б) виробничою інфраструктурою підприємства;

в) виробничою базо підприємства.

3. Як називається сукупність різального, вимірювального та складального інструменту, штампів, моделей і різних пристосовувань, що використовуються у виробничому процесі?

а) виробничий інвентар;

б) мала механізація;

в) технологічне оснащення.

4. Чому дорівнює місячна потреба в різницях, якщо для виконання місячної програми їх необхідно 800 штук, нормативний запас оборотного фонду на початок місяця становить 200 штук при фактичному його розмірі 100 штук?

а) 1100 штук;

б) 500 штук;

в) 900 штук.

5. Скільки одиниць інструменту є на робочих місцях, якщо експлуатаційний фонд технологічного оснащення цеху – 500 штук, а в ремонті за заточуванні знаходиться 1000 штук інструменту?

а) 600 штук;

б) 400 штук;

в) 300 штук.

6. Чому дорівнює експлуатаційний фонд технологічного оснащення, коли його обліковий фонд становить 700 одиниць, а в інструментально-роздавальній коморі зберігається 200 одиниць?

а) 500 одиниць

б) 900 одиниць

в) 250 одиниць

7. У чому полягають переваги системи планово-попереджувальних ремонтів виробничого обладнання?

а) в низькій собівартості ремонту;

б)у високій надійності роботи обладнання;

в) у швидкості ремонтна.

8. У чому полягають переваги системи обладнання за результати технічної діагностики?

а) у низькій собівартості;

б) у високій надійності роботи обладнання;

в) у швидкості здійснення ремонту.

9. Ремонт, при якому об’єкт ремонту розбирається на окремі вузли, які замінюються із запасів уже відремонтованих вузлів інших аналогічних об’єктів, називається…

а) вузлом;

а) потоково-вузловим;

в) послідовно-вузловим.

10. Чому дорівнює тривалість міжремонтного періоду, якщо тривалість міжремонтного циклу становить 5 років, а кількість середніх і поточних ремонтів у складі ремонтного циклу – 4?

а) 1 рік;

б) 1, 25 року;

в) 2 роки.

11. Як розраховується коефіцієнт використання потужності енергоспоживачів при визначенні затрат на електроенергію цеху?

а) шляхом віднімання недовикористаної електроенергії;

б) шляхом ділення загальних затрат на коефіцієнт потужності;

в) шляхом множення на коефіцієнт потужності.

12. Чому дорівнює добова потреба в електроенергії для освітлення приміщення площею 20 м² протягом однієї доби, якщо норма освітлення дорівнює 5 Вт/м² × год; коефіцієнт одночасного використання світильників – 1; коефіцієнт втрат електроенергії в межах при її транспортуванні – 1,1, а час освітлення приміщення протягом однієї доби – 10 год?

а) 110 кВт × год;

б) 11 кВт × год;

в) 1,1 кВт × год.

13. Визначити витрати води за годину на господарські потреби цеху площею 10 000 м², якщо втрати води – 20%, а норма затрат л/год × м²?

а) 120 л/год;

б) 1 200 л/год;

в) 8 000 л/год.

14. Яким показником оцінюється рівень енергоозброєності підприємства?

а) енергоємністю виробництва;

б) енергоозброєністю працюючих;

в) енерговіддачею системи енергозабезпечення.

15.Як у цілому класифікується транспорт підприємства?

а) міжцеховий і внутрішньо цеховий;

б) внутрішній та зовнішній;

в) горизонтальний, вертикальний, горизонтально-вертикальний і похилений.

16. Як називається загальна кількість вантажів, яку необхідно перемістити на підприємстві за визначений проміжок часу?

а) вантажопотік;

б) вантажообіг;

в) транспортопотік.

17. Яким показником оцінюється транспортна робота підприємства?

а) тоннами перевезеного вантажу;

б) кількістю рейсів за відповідним маршрутом;

в) добутком перевезеного вантажу і загальним пробігом транспортної одиниці.

18. Чому дорівнює тривалість одного транспортного циклу при маятниковій схемі руху вантажів при їх перевезенні на відстань у 20 км із середньою швидкістю руху транспорту 50 км/год і затратах часу на навантаження й розвантаження 20 хв.?

А) 48 хв.;

Б) 68 хв.;

В) 24 хв.

19. Оптимальний рівень запасу залежить від потреби в матеріалі, затрат на опалення його запасу, а також…

а) від затрат на зберігання одиниці матеріалу;

б) тривалості зберігання матеріалу;

в) способу зберігання матеріалу.

20. При визначені норм запасу матеріалу в днях необхідно враховувати його поточний запас, а також…

а) час приймання, розвантаження і навантаження;

б) час проведення лабораторного аналізу;

в) час перебування матеріалу у формі страхового запасу.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.