Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: «Організація виробничих процесів і поточної

Діяльності на підприємстві»

Тестові завдання

1. Яким показником характеризується технічний рівень виробництва?

а) прогресивністю технологій і технічним рівнем обладнання;

б) рівнем механізації та автоматизації виробництва;

в) енергоозброєністю й механоозброєністю праці.

2. Технічний розвиток підприємства передбачає…

а) підтримку техніко-технологічної бази;

б) розвиток техніко-технологічної бази;

в) підтримку і розвиток техніко-технологічної бази.

3. Підтримка техніко-технологічної бази включає заміну спрацьованого устаткування, його капітальний ремонт, а також:

а) нове будівництво;

б) технічне доозброєння підприємства;

в) технічне переозброєння.

4. Розвиток техніко-технологічної бази здійснюється за рахунок…

а) розширення і нового будівництва;

б) реконструкції та технічного переозброєння;

в) модернізації обладнання.

5. Удосконалення об’єкта (продукції, технології, обладнання чи організації технологічного процесу) для приведення його у відповідність із досягнутим рівнем розвитку науки та техніки – це…

а) реконструкція підприємства;

б) технічне переозброєння;

в) модернізація підприємства.

6. Обсяг продукції, який підприємство може випустити в ідеальних умовах виробництва і при повному використанні виробничих площ й обладнання, називається..

а) виробничою програмою підприємства;

б) продуктивністю підприємства;

в) виробничою потужністю підприємства.

7. У яких випадках доцільно визначити виробничу потужність у натуральних показниках?

а) коли підприємство є вузькоспеціалізованим;

б) коли підприємство спеціалізується на серійному випуску різноманітної продукції;

в) коли підприємство випускає широку номенклатуру продукції.

8. Чи має недоліки вартісний показник визначення виробничої потужності підприємства?

а) ні, тому що вартісний показник – це єдиний спосіб визначення потужності багатопрофільного підприємства;

б) так, тому що вартість грошей може змінюватись у часі;

в) ні, тому що динаміку вартості грошей можна врахувати за допомогою відповідних коефіцієнтів.

9. Розмір виробничої потужності визначають…

а) за най більшою здатністю одного з провідних цехів основного виробництва;

б) за найменшою пропускною здатністю одного з провідних цехів основного виробництва;

в) за пропускною здатністю цехів основного виробництва з урахуванням заходів щодо ліквідації «вузьких місць» внутрівиробничого кооперування.

10. У розрахунок виробничої потужності підприємства включають усе діюче і недіюче внаслідок ремонту чи модернізації обладнання, а також…

а) устаткування на складі, що планується до введення в плановому періоді;

б) понаднормативне резервне устаткування;

в) понаднормативне устаткування допоміжних цехів, якщо воно аналогічне устаткуванню основних цехів.

11. Чому дорівнює виробнича потужність токарного цеху з обточування колінчастих валів трудомісткістю 10 годин, якщо в ньому працює 20 токарних верстатів із річним фондом робочого часу 4 000 верстато-годин?

а) 8 000 колінчастих валів;

б) 800 000 валів;

в) 2 000 колінчастих валів.

12. Як доцільно визначити потужність підприємства, де з одноманітної сировини виготовляють широку номенклатуру продукції?

а) за кількістю вихідної продукції кожного виду в натуральному вигляді;

б) за кількістю переробленої вхідної сировини;

в) за кількістю вихідної продукції в грошовому вимірі.

13. … - процеси, що виконуються робітником за допомогою мшин і механізмів. Уставте пропущене:

а) ручні процеси;

б) механізовані процеси;

в) машинні процеси.

14. Які процеси виконуються машинами без участі робітника?

а) автоматизовані;

б) автоматичні;

в) апаратні.

15. Частина виробничого процесу, що виконується на одному робочому місці над предметом праці без переналагодження обладнання, називається…

а) технологічним процесом;

б) технологічним циклом;

в) технологічною операцією.

16. Який виробничий процес доцільний при виготовленні окремих виробів широкої номенклатури?

а) одиничний виробничий процес;

б) виробничий процес серійного виробництва;

в) виробничий процес масового виробництва.

17. Який виробничий процес доцільний при виготовленні великої кількості одноманітної продукції?

а) одиничний виробничий процес;

б) неперервний виробничий процес;

в) виробничий процес масового виробництва.

18.Яким показником визначається ефективність використання ресурсів виробництва?

а) обсягом економії ресурсів;

б) економічним ефектом від економії ресурсів;

в) продуктивністю виробництва.

19. Відношення обсягу реалізації продукції до витраченого часу працівників характеризує…

а) продуктивність виробництва;

б) продуктивність праці;

в) трудомісткість продукції.

20. Яким чином найбільш доцільно організовувати виробництво в майстернях чи на малих підприємствах?

а) за технологічною соціалізацією;

б) за предметною спеціалізацією;

в) шляхом створення предметно-замкнутих дільниць.

21.Як називається інтервал календарного часу виготовлення відповідної продукції незалежно від її кількості?

а) технологічний цикл;

б) виробничий цикл;

в) операційний цикл.

22. Як рухаються предмети праці, якщо кожна наступна технологічна операція починається після закінчення оброблення всієї партії предметів праці на попередній операції?

а) послідовно;

б) паралельно-послідовно;

в) паралельно.

23. Як співвідносяться тривалості технологічних циклів при послідовному і паралельно-послідовному рухах предметів праці при оброблення партії виробів?

а) ;

б) ;

в) .

24. Як співвідноситься виробничий і технологічний цикли процесу виробництва?

а) виробничий цикл дорівнює технологічному, вираженому в календарному часі;

б) виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням суми між операційних перерв;

в) виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням між операційних перерв і тривалості природних процесів, переведених у календарний час.

25. У якій черговості доцільніше обробляти деталі А, Б, В і Г на двох верстатах, якщо трудомісткість її оброблення наведена у наступний таблиці?

Верстат Трудомісткість оброблення деталей, хв.
А Б В Г
Токарний
Свердлильний

а) А-Б-В-Г;

б) Б-А-Г-В;

в) Б-В-А-Г.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.