Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методика виконання роботи. 1.5.1 Після попереднього вивчення перерахованих у п.1.2 питань

1.5.1 Після попереднього вивчення перерахованих у п.1.2 питань, студенти в лабораторії вивчають зразки електричних апаратів, представлені на стенді і планшетах, звертаючи увагу на окремі вузли апаратів і їхню взаємодію при проведені операцій ввімкнення і вимикання.

1.5.2 На стенді студенти виконують монтаж схеми керування асинхронним двигуном за допомогою магнітного пускача (рисунок 1.3 ). Живлення схеми подається від лабораторної мережі 220 В.

Після перевірки схеми керівником за його дозволом відбувається включення стенду і перевірка роботи схеми.

 

 

1.6 Контрольні питання:

1. Що таке електрична дуга?

2. Які ви знаєте способи гасіння дуги?

3. Конструкція і призначення рубильників.

4. Конструкція і призначення перемикачів.

5. Що таке автоматичний вимикач і яке його призначення?

6. Класифікація автоматів.

7. Перерахуйте основні вузли автомата.

8. Що таке розщеплювач і які їхні типи існують?

9. Опишіть конструкцію автомата А3700.

10. Опишіть конструкцію автомата ВА.

11. Опишіть конструкцію контактора.

12. Опишіть конструкцію магнітного пускача.

13. З яких основних частин складається плавкий запобіжник?

14. Що таке плавка вставка запобіжника?

15. Опишіть конструкцію запобіжника ПР.

16. Опишіть конструкцію запобіжника ПН.

17. У чому конструктивні відмінності запобіжників типу ПР і ПН?

18. Як здійснюється керування електродвигуном за допомогою контактора або магнітного пускача?

 

Звіт про роботу

1.7.1.Конспект проробленого матеріалу з необхідними рисунками, ескізами і схемою керування асинхронним двигуном.

1.7.2.Письмові відповіді на контрольні питання.

1.7.3.Висновки щодо досягнення поставленої мети.

Робота 2. ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ НАПРУГОЮ ВИЩЕ 1 КВ

2.1 Мета роботи – ознайомлення з призначенням і устроєм основних комутаційних апаратів напругою вище 1 кВ.

У результаті проведення роботи студент повинен:

1. Знати устрій основних комутаційних апаратів з напругою вище 1 кВ, їхнє призначення і галузь застосування.

2. Уміти класифікувати електричні апарати, виконувати операції вмикання і відмикання вимикачів і роз′єднувачів.

3. Знати умови вибору цих електричних апаратів.

 

Програма роботи

Використовуючи літературу, плакати і макети апаратів, закріпити принципи гасіння електричної дуги в електричних апаратах високої напруги:

гасіння дуги в олії; газоповітряне дуття, багаторазовий розрив ланцюга струму; гасіння дуги у вакуумі; гасіння дуги в газах.

Література: /1/, с.248-249; /3/, с.89-90

Роз′єднувачі та відділювачі.

Призначення і конструкції апаратів. Виконання контактних систем, механічних і магнітних систем. Класифікація роз'єднувачів.

Література: /1/, с.276-290; /3/, с.98-100

Малоолійні вимикачі. Роль олії в цих вимикачах, устрій контактної і дугогасильної систем, їхня робота. Типи вимикачів з малим об′ємом олії.

Література: /1/, с.303-313; /3/, с.105-107.

Повітряні вимикачі. Конструктивні схеми повітряних вимикачів, їхні переваги і недоліки. Типи повітряних вимикачів.

Література: /1/, с.313-328; /3/, с. 107-110.

Елегазові вимикачі. Будова контактної і дугогасильної систем, їхня робота.

Література: /1/, с.333-336.

Приводи вимикачів

Призначення й основні частини приводу. Устрій основних типів приводів: ручного, пружинного, електромагнітного, пневматичного.

Література: /1/, с.340-348; /3/,с.88-89

Вакуумні вимикачі. Пристрій контактної і дугогасильної системи, їхня робота.

Література: /1/, с.328-331.

Плавкі запобіжники напругою вище 1 кв. Види запобіжників, способи гасіння дуги.

Література: /1/, с.291-295.

Методичні вказівки

Способи гасіння дуги

В апаратах високої напруги, що відмикають, використовуються наступні способи гасіння дуги:

- Гасіння дуги у вузьких щілинах і в магнітному полі застосовується так само, як і в апаратах з напругою до 1 кВ.

 
 

 

 


 

а) б) в)

Рисунок 2,1 - Способи гасіння дуги в електричних апаратах вище 1 кв;

а- гасіння дуги в олії; б- дуття уздовж дуги; в-дуття поперек дуги;

 

- Гасіння дуги в олії. Якщо контакти апарата помістити в олію, то дуга, що виникає, приведе до інтенсивного газоутворення (рисунок 2.1 а).

Навколо дуги утвориться газовий міхур, який складається в основному з водню, що має високі дугогасильні властивості.

Підвищений тиск у середині газового міхура сприяє кращому охолодженню дуги та її гасінню.

- Газоповітряне дуття. Охолодження і подовження дуги покращується, якщо створити направлений рух газів - дуття здовж чи поперек дуги (рисунок 2.1 б).

- Гасіння дуги у дугогасильній решітці. Розбивка дуги на короткі дуги між пластинами решітки різко збільшує опір дуги і добре відводить від неї тепло.

- Гасіння дуги у вакуумі. Високорозріджений газ має електричну міцність у десятки разів більшу, ніж газ при атмосферному тиску; це використовується у вакуумних контакторах і вимикачах..

- Гасіння дуги в газах високого тиску. Повітря при тиску 2 МПа і більше має високу електричну міцність, що дозволяє створити компактні гасильні пристрої в повітряних вимикачах.

- Ефективно використовується елегаз ( SF6) для гасіння дуги в елегазових вимикачах та відділювачах, бо володіє високою електричною міцністю і гарними дугогасильними властивостями.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.