Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Умови збереження стану обє’кта оренди - використання ділянки у відповідності до чинного законодавства

УМОВИ І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ

17. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з розробленням кадастрового плану земель , що передаються в оренді. Підставою розроблення кадастрового плану є: Закон України «Про оренду землі». Організація розробки кадастрового плану і витрати, пов’язані з цим, покладаються на Орендаря.

Інші умови передачі земельної ділянки в оренді - заборони зміни цільового призначення земельної ділянки.

Передача земельної ділянки Орендарю здійснюється у тижневий строк після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земель­ної ділянки , пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій земельній ділянці, не підлягають відшкодуванню.

Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги, і строки відшкодування Орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально, підтверджених даних.

ОБМЕЖЕННЯ (обтяження) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Орендодавець гарантує, що на орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб.

Про можливе (очікуване) встановлення обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб та об’єкт оренди Орендодавець зобов’язани й попередити Орендаря негайно, після отримання відповідної інформації.

ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Права Орендодавця - вимагати від Орендаря використання земельної ділянки за цільовим призначенням, згідно з договором оренди; дотримання екологічної безпеки землекористування, додержання державних стандартів, норм і правил, дотримання режиму санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використанні земель та територій, які особливо охороняються; своєчасного внесення орендної плати.

26. Обов’язки Орендодавця - Орендодавець зобов’язаний:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього договору;

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно які б перешкоджали Орендареві користування орендованою земельною ділянкою;

- утримуватися протягом усього терміну дії цього договору від використання належного йому права обробляти зазначену в договорі земельну ділянку самостійно.

27. Права Орендаря - Орендар має право самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору Орендаря землі; за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому порядку виробничі та інші будівлі і споруди;

Обов’язки Орендаря - Орендар зобов’язаний приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку ; виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому договором оренди землі; дотримуватись режиму природоохоронного використання земель.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.