Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цільове призначення земельної ділянки, згідно УКЦВЗ - 2,1 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

АКТ

Прийом - передачі земельної ділянки в оренду

від_________,_________2009р.

м. (село) Березанка

 

Орендодавець_________________________________________________________________________________________________________________з одного боку

та орендар______________________________________________________________________________________________________________________з іншого боку

Уклали цей АКТ про нижченаведене:

1. Орендодавець передав, а орендар прийняв в оренду земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею

__________га, в т. ч. кормові угіддя________________________га.

кадастровий номер____________________________________________________,

яка знаходиться на території Березанської сільської ради,

і належить орендодавцю за Державним актом серії ЧН №_____________ від«________» _________________р.

 

2. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна____________ та інфраструктури_______________________________________________

 

3. Земельна ділянка не має обмежень (обтяжень) та недоліків, які можуть перешкоджати її ефективному використанню орендарю.

 

4. Нормативна оцінка земельної ділянки станом на «____»__________2009р. становить ___________ гривень.

 

Орендодавець: ___________________ Орендар: ____________________

 

 

Підпис__________________ Підпис__________________

 

Додаток №______ до договору оренди

№ «____» від «______»_______2009 р.

 

АКТ

Визначення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

місто (село) Березанка «____»____________ 2009р.

 

На підставі державного акту на право власності на земельну

ділянку_________________________________________________

 

Орендодавця: ________________________________________________

Орендаря: ___________________________________________________

Проведено визначення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки площею ________га. метою надання її в оренду для сільськогосподарського призначення на території Березанської сільської ради.

Претензій при визначенні зовнішніх меж не виявлено. Межі погоджено і не викликають спірних питань.

 

Орендар: __________________ _____________________

Орендодавець: ___________________ _____________________

ДОГОВІР ОРЕНДИ

с. Березанка «____»_________2009_ року

Орендодавець_____________________________________________________________

з одного боку та Орендар ______________________________________

Що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію

з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку,відповідно з Державним актом серії ______№_________сільськогосподарського призначення,яка знаходиться на території Березанської сільської ради, Ніжинського району, Чернігівської області.

ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею _______га ріллі.

Земельна ділянка - вільна від будівель і споруд.

4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки ріллі становить___________ грн кадастровий номер земельної ділянки______________________, номер на плані_________.

Недоліків, які могли б перешкодити ефективному використанню земельної ділянки цільовим призначенням , не виявлено.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

З урахуванням періоду ротації основної сівозміни договір укладено на 10 років і він діє з моменту його державної реєстрації. Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У разі такого поновлення договору його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

ОРЕНДНА ПЛАТА

7. Орендна плата виплачується Орендарем власнику земельної ділянки в , розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в грошовійабо натуральній чи відробітковій формі (оранка, зерно,комбікорм) з розрахунку використання ділянки протягом року ,з дати реєстрації договору в ДЗК

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

Орендна плаза виплачується до 31 грудня поточного року

Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

11. Розмір орендної плати переглядається один раз нарік уразі:

- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, і тому числі внаслідок інфляції, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством і змінюється за письмовою згодою обох сторін.

12. У разі невнесення орендної плати у строки , визначені цим договором, справляється пеня у розмірі 2 % несплаченої суми за кожний день прострочення.

В разі невикористання земельної ділянки по цільовому призначенню та невжиттю заходів по боротьбі з бур’янами протягом 2 років , Орендар зобов’язаний виплатити Орендодавцю подвійний розмір орендної плати за цей рік.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Земельна ділянка передається в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Цільове призначення земельної ділянки, згідно УКЦВЗ - 2,1 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.