Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері праці та соціальної політики1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері праці та соціальної політики є:

1) реалізація державної регіональної політики з питань зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян відповідно до законодавства;

2) здійснення заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

3) сприяння працевлаштуванню інвалідів, здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню та санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпеченню окремих категорій громадян технічними та іншими засобами реабілітації, забезпечення встановлення піклування або опіки над окремими категоріями громадян, які потребують постійного стороннього догляду;

4) забезпечення в установленому порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

5) здійснення заходів щодо удосконалення форм та засад соціального партнерства, організація співпраці органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування з профспілками, іншими об'єднаннями громадян та організаціями роботодавців;

6) забезпечення у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

7) формування за участю представників профспілок, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і забезпечення виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також здійснення заходів щодо охорони праці у рамках програм соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим;

8) узагальнення практики застосування законодавства у сфері соціально-трудових відносин, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення і внесення їх на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Кабінету Міністрів України;

9) сприяння забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці;

10) забезпечення контролю за застосуванням списків виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, а також за наданням працівникам підприємств та організацій пільг і компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці відповідно до законодавства;

11) забезпечення контролю за якістю і своєчасністю проведення атестації робочих місць за умовами праці та віднесенням їх до категорії робочих місць із шкідливими і важкими умовами праці;

12) здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

13) реалізація державної регіональної політики у галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних осіб, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки;

14) сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

15) вивчення, проведення аналізу та узагальнення соціально-економічних показників рівня життя населення, здійснення контролю за адресністю і ефективністю дотацій, а також надання соціальної допомоги, визначення потреби населення в додаткових видах допомоги;

16) забезпечення створення мережі, зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

17) забезпечення співпраці з міжнародними організаціями, вивчення, узагальнення і впровадження міжнародного досвіду щодо соціального захисту населення;

18) забезпечення дотримання перевізниками права громадян на безоплатний проїзд видами транспорту відповідно до законодавства.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.