Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стаття 27. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузях освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузях освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури є:

1) забезпечення управління системою дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти відповідно до закону, здійснення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів у галузях освіти і науки, виконанням навчальними закладами вимог до змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, забезпечення розроблення та виконання регіональних програм у галузі освіти;

2) створення умов для отримання громадянами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, організація наукового, навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, забезпечення підвищення рівня професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та проходження атестації;

3) забезпечення збереження та розвитку мережі закладів, установ та організацій у галузі освіти і науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури;

4) сприяння розвитку науки і техніки, виконанню регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, розв'язанню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності; забезпечення охорони прав винахідників і раціоналізаторів, утворення територіальних інноваційних центрів і технопарків;

5) забезпечення розвитку інформаційної сфери, сприяння інтеграції інформаційного простору Автономної Республіки Крим у єдиний інформаційний простір;

6) підтримання творчої ініціативи, сприяння розвитку національного мистецтва, фольклору і народних художніх промислів;

7) здійснення реєстрації статутів (положень) релігійних організацій відповідно до закону, контролю в межах своїх повноважень за додержанням вимог законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

8) сприяння зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

9) здійснення заходів щодо повернення у власність релігійних організацій культових будівель і майна;

10) здійснення заходів щодо забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

11) забезпечення належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини на території Автономної Республіки Крим;

12) проведення моніторингу стану збереження археологічних пам'яток;

13) визначення меж територій пам'яток місцевого значення та затвердження зони їх охорони;

14) здійснення управління архівною справою відповідно до законодавства;

15) формування в установленому законодавством порядку пропозицій щодо занесення пам'яток історії та культури до Державного реєстру національного культурного надбання.

Стаття 28. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі поліграфії та видавничої справи

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі поліграфії та видавничої справи є:

1) забезпечення створення сприятливих умов для розвитку книговидання на території Автономної Республіки Крим з метою національно-культурного розвитку її жителів;

2) здійснення заходів щодо книговидання державною мовою та мовами національних меншин, які проживають на території Автономної Республіки Крим;

3) проведення роботи із забезпечення попередження розповсюдження друкованої, аудіо- та відеопродукції, що завдає шкоди моральності в суспільстві;

4) забезпечення розвитку мережі книгорозповсюдження, зокрема здійснення заходів щодо збільшення кількості об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим може виступати засновником засобу масової інформації.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.