Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Призначення на посаду членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим1. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим, крім Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, призначаються на посаду Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

2. Новопризначений Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим вносить до Верховної Ради Автономної Республіки Крим подання про призначення членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до вимог цього Закону та інших законів.

3. Подання про призначення членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим стосовно кандидатів на відповідні посади вносяться разом з автобіографією кандидата, яка повинна містити відомості про громадянство, освіту, фах, трудову діяльність, перебування у складі органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, судимість, а також декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

{Абзац перший частини третьої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4661-VI від 24.04.2012; в редакції Закону № 5314-VI від 02.10.2012}

{Зміни до абзацу першого частини третьої статті 8 див. в Законі № 4711-VI від 17.05.2012}

На кожну посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим вноситься одна кандидатура.

Стосовно кандидатів на посади членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

{Частину третю статті 8 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012}

4. Кандидат на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим за пропозиціями депутатських фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим до розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їх запитання.

5. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо призначення членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим може прийматися як списком, так і щодо окремих посад членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Зазначене рішення приймається за їх присутності.

6. Кандидатура на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим вважається відхиленою, якщо Верховна Рада Автономної Республіки Крим не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

7. У разі відхилення Верховною Радою Автономної Республіки Крим кандидатури на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим вносить нове подання про призначення на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цією статтею.

8. Особа, призначена на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим, набуває повноважень за посадою з дня прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про призначення такої особи на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

9. Призначення на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим здійснюється без проведення конкурсу.

 

 

Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері економіки, планування економічного і соціального розвитку

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері економіки, планування економічного і соціального розвитку є:

1) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, складення необхідних для управління соціально-економічним розвитком відповідної території балансів трудових, матеріальних, у тому числі фінансових, та інших ресурсів, визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;

2) забезпечення раціонального використання фінансових та інших матеріальних ресурсів;

3) розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим та стратегії розвитку Автономної Республіки Крим і подання їх на затвердження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, забезпечення їх виконання, звітування перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим про їх виконання;

4) погодження проектів міжнародної технічної допомоги, реалізація яких передбачається на території Автономної Республіки Крим;

5) визначення напрямів використання субвенції з державного бюджету Автономної Республіки Крим на виконання інвестиційних програм (проектів), затвердження переліку об'єктів та заходів, які фінансуються за рахунок зазначеної субвенції;

6) внесення Верховній Раді Автономної Республіки Крим пропозицій щодо соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, проведення моніторингу показників соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим значення;

7) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо надання населеним пунктам статусу гірських;

8) подання в установленому законодавством порядку пропозицій щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміни статусу та меж таких зон, створення територій пріоритетного розвитку;

9) сприяння інноваційній діяльності та діяльності, спрямованій на підвищення рівня енергоефективності в Автономній Республіці Крим, і створенню сучасної інфраструктури;

10) забезпечення розвитку малого підприємництва, сприяння розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та соціальної спрямованості економіки;

11) сприяння розвитку інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим, організація здійснення заходів щодо спрощення процедури отримання документів, необхідних для провадження інвестиційної діяльності;

12) здійснення ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно до закону.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.