Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що таке регістр? Які типи регістрів ви знаєте? Наведіть приклади

Поодинокий тригер здатний запам’ятовувати і зберігати інформацію об’ємом у 1 біт, тобто один розряд двійкового числа. Для зберігання багаторозрядного двійкового числа необхідна група тригерів, об’єднаних у один пристрій. Такі пристрої мають назву регістрів. Запис інформації в регістр може здійснюватися паралельно або послідовно.

Паралельний регістр складається з набору D-тригерів, кількість яких визначається розрядністю двійкового числа, яке можна записати у такий регістр. Число, яке необхідно записати, подається на шину вхідних даних (ШВХД), кожний провідник якої відповідає розряду двійкового числа. Коли на С-входи подається команда “ЗАПИС”, тригери сприймають інформацію зі своїх D-входів і кожен з них «запам’ятовує» свій розряд. Після цього сигнал з ШВХД можна зняти. Для зчитування інформації, записаної в регістр, сигнали зчитуються з Q-виходів тригерів і через кон’юнктори подаються на шину вихідних даних (ШВИХД). Зчитування відбувається лише за умови, що на другі входи кон’юнкторів подається сигнал “ЧИТАННЯ” (логічна одиниця). Після зчитування інформація в регістрі зберігається, тому процес зчитування можна повторювати. Для того, щоб стерти записану в регістр інформацію використовують окрему лінію “ВСТАНОВЛЕННЯ 0”, яка з’єднана з R-входами тригерів.

Іншим пристроєм для зберігання двійкових чисел є послідовний регістр, в якому вихід попереднього D-тригера з’єднано безпосередньо з входом наступного (див рис.).

Спочатку усі тригер переводяться у стан Qі=“0” за допомогою лінії “ВСТАНОВЛЕННЯ 0”, що з’єднана з R-входом кожного тригера. Далі на вхід першого тригера послідовно у часі з періодом Т подаються імпульси “0” чи “1”, що відповідають значенням цифр у розрядах числа, яке записується, починаючи з найстаршого розряду. Синхронно з ними на С-входи подаються тактові імпульси “ТАКТ”, які дозволяють тригерам здійснювати запис. При кожному такті раніше записані числа зсуваються праворуч у тригер наступного на старшинством розряду. Коли число закінчується, то запис припиняється і регістр зберігає записане число. Для зчитування інформації знову подають тактові імпульси і на виході регістру з’являються розряди записаного числа у тому ж порядку, що й при записі: від найстаршого розряду до наймолодшого. Процес запису та зчитування трирозрядного числа 011 відбито у таблиці. Для того, щоб черговий акт запису у тригер не заважав одночасній передачі раніш записаного у ньому числа до наступного тригера, усі тригери, з яких складається послідовний регістр, повинні бути затриманими. У розглянутому послідовному регістрі зсув чисел може відбуватися лише праворуч. Більш універсальним є реверсивний регістр, де передбачено можливість зсуву чисел у обидва боки. Для цього на вході кожного тригера ставиться спеціальний логічний елемент, який при надходженні сигналу, що дозволяє запис, з’єднує вхід конкретного тригера з виходом або попереднього, або наступного тригера. Не важко переконатися, що зсув числа, записаного у послідовний регістр, на одну позицію праворуч (тобто у бік старших розрядів) означає його подвоєння (тобто множення на 2), а зсув на одну позицію ліворуч – зменшення числа удвічі. Таким чином використання послідовного реверсивного регістру дає можливість здійснення операцій множення та ділення двійкового числа на 2 простим їхнім зсувом у відповідному напрямку.

Основою зсувного регістру є послідовний регістр. Однак в ньому, окрім послідовного виходу регістру із старшого розряду, кожен з розрядних тригерів має свій власний вихід, з яких можна здійснювати паралельне зчитування інформації через кон’юнктори, як і у паралельному регістрі (на рисунку вони не зображені). Крім того конструкція універсального регістру передбачає можливість паралельного запису інформації за допомогою установчих S-входів (див. рис. 6.60). Таким чином, зсувний регістр може виконувати функцію перетворення послідовного коду у паралельний і навпаки та об’єднує функції послідовного та паралельного регістрів. Отже, зсувний регістр є найбільш універсальним пристроєм для зберігання і, найголовніше, для перетворення цифрової інформації

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.