Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Швидкість хімічних реакцій

Кафедра хімії

 

 

Мовчан В.В., Часова Е.В., Мовчан О.Г.

 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу загальна хімія

 

Хімічна кінетика та рівновага

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри хімії КТУ

протокол № __ від ________2001 р.

 

Кривий Ріг


Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

 

 

Укладачі: доценти Мовчан В.В., Часова Е.В., Мовчан О.Г.

 

 

Рецензент: доцент Єрмак Л.Д.

 

 

Відповідальний за випуск: доц. Мовчан В.В.

 


ЗМІСТ

1. Теоретична частина____________________________________ 4

1.1. Загальні уявлення____________________________________ 4

1.2. Швидкість хімічних реакцій___________________________ 4

1.3. Закон діючих мас____________________________________ 6

1.4. Енергія активації____________________________________ 8

1.5. Вплив температури на швидкість реакції________________ 9

1.6. Каталіз____________________________________________ 10

1.7. Хімічна рівновага___________________________________ 12

1.8. Вплив зовнішніх факторів на хімічну рівновагу. Принцип ле Шательє 15

2. Лабораторна робота___________________________________ 17

Дослід 1. Вплив концентрації реагуючих речовин на швидкість реакції в гомогенній системі 17

Дослід 2. Вплив температури на швидкість реакції в гомогенній системі 18

Дослід 3. Вплив величини поверхні розділу реагуючих речовин на швидкість реакції в гетерогенній системі. Взаємодія крейди(мармуру) з соляною кислотою.____ 19

Дослід 4. Вплив каталізатора на швидкість реакції. Каталітичний розклад пероксиду водню. 19

Дослід 5. Вплив концентрації реагуючих речовин на зміщення рівноваги 19

Література_____________________________________________ 20

 


 

Теоретична частина

Загальні уявлення

 

Розділ хімії, який вивчає перебіг хімічних процесів за певний час, має назву хімічної кінетики.

Дослідження кінетики хімічних процесів має не тільки теоретичний, а й практичний інтерес. Необхідність врахування кінетичного фактора при розгляданні хімічних реакцій можна побачити на прикладі взаємодії кисню і водню. Незважаючи на те що реакція

2(г) + О2(г) = 2Н2О(г), = - 456,4 кДж

характеризується значним зменшенням ізобарного потенціалу, тобто є можливість самовільного перебігу процесу, за звичайних умов водень і кисень між собою не реагують, а їхня суміш може зберігатись будь-який час. При наявності каталізатора або при нагріванні до 700о С ( = — 495,3 кДж) суміш реагує дуже швидко або навіть з вибухом. В обох випадках ізобарний потенціал системи майже однаковий, а кінетичні особливості різні.

Розглядаючи питання хімічної кінетики, треба розрізняти гомоген­ні і гетерогенні реакції. Хімічні реакції, які відбуваються в гомогенній системі, називаються гомогенними. Гомогенна система складається лише з однієї фази (газова фаза, рідкий розчин). Гетерогенні реакції відбуваються в неоднорідному середовищі між речовинами, які перебувають у різних фазах (газ і рідина, кристал і рідина тощо). Якщо гомогенні реакції відбуваються у всьому об'ємі системи, то перебіг гетерогенних реакцій можливий лише на поверхні поділу фаз.

Швидкість хімічних реакцій

Швидкість хімічних реакцій характеризує інтенсивність хімічного процесу, тобто число елементарних актів взаємодії або розкладання за одиницю часу в одиниці об'єму (для гомогенних реакцій)абона одиницю поверхні поділу фаз (для гетерогенних реакцій).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.